Olga P. Pinchuk

Olga P. Pinchuk Position: Senior Researcher
Academic status: Senior Researcher
Degree: PhD (in Pedagogics)
Tel: +38 (044) 453-97-09


Google_Plus_logo.png fb_icon.png blogspot.png scholar OrcID researcherid 

 • Google Scholar

  Дата оновлення інформації: 01/05/2020 13:11:39 pm
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rmR4Yr4AAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 427<
  h-індекс (усі): 12
  i10-індекс (усі): 14
  Публікації: 
  Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанніОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 48 (4), 14-34, 201552*2015
  Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспектОП ПінчукНові технології навчання, 55-58, 2007502007
  Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 „Теорія …ОП Пінчук322011
  Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологійОП ПінчукПінчук Ольга Павлівна.–Київ, 2010.–255 с, 2010322010
  Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібникЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП ПінчукПедагогічна думка, 2012292012
  Ключові питання створення Концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладівОП Пінчук, ЮМ БогачковІнформаційні технології і засоби навчання 35 (3), 83-98, 201327*2013
  Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освітиОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (3), 2007212007
  Синтетичне навчальне середовище–крок до нової освітиСГ Литвинова, ОЮ Буров, ОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 28-45, 2017152017
  Оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей учнів основної школи методом семантичного диференціала в процесі навчання фізикиЮО Жук, ОП ПінчукНаук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (пед. науки), 120-127, 2008142008
  Дидактичний потенціал мультимедійних технологій у загальноосвітній школіОП ПінчукНаукові записки: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова.–Вип. LXVI …, 2007142007
  Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environmentОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (54), 83-98, 2016132016
  Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладівОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...Атіка, 2014122014
  Предметна компетентність з фізики у системі спеціальних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладівОП ПінчукЗбірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені …, 2011122011
  Результати експериментальних досліджень застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі базової школиОП ПінчукПроблеми освіти: наук. зб., 41-50, 2008112008
  Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібникМІ Жалдак, МІ Шут, ЮО Жук, НП Дементієвська, ОП ПінчукПедагогічна думка, 2012102012
  Дослідно-експериментальна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнівОП Пінчук, ВМ Дем’яненко, ЮГ Носенко, МП ШишкінаКомп’ютер у школі та сім’ї 125 (5), 18-23, 201592015
  Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахОП Пінчук, ЮМ БогачковКомп’ютер у школі та сім’ї 8 (96), 16-19, 201182011
  Індивідуалізація навчального середовища учня засобами ІнтернетОП Пінчук, ОМ СоколюкЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 201372013
  Дидактичний аспект проблеми визначення мультимедіа в освітіОП ПінчукНаукові записки. Серія педагогічні та історичні науки, 178-184, 200672006
  Perspective Analysis of the Use of Electronic Social Networks in a Learning EnvironmentОП ПінчукICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration …, 201662016
  Проблема розширення кола дидактичних засобів навчання фізики: ІКТ аспектОМ Соколюк, ОП ПінчукМіжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 201562015
  ШКІЛЬНИЙ ВЕБ-САЙТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУОП Пінчук, ГЮ НовоселецькийІнформаційні технології і засоби навчання 33 (1), 201362013
  Особливості педагогічної взаємодії у середовищі дистанційного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладівОП ПінчукДистанційна освіта в Україні. Інформаційне освітнє середовище у системі …, 201162011
  Актуальні проблеми використання засобів мультимедійних технологій в основній школіОП ПінчукНові технології навчання: наук.-метод. зб./[Кол. авт.].―К.: Інститут …, 200762007
  Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освітиВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП ПінчукНаукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 201752017
  Проблема формування ІК-компетентності учнів у відкритому інформаційно-освітньому середовищі: аспект використання електронних соціальних мереж у навчанніОП ПінчукКомп’ютер у школі та сім’ї 8, 4-10, 201652016
  Вдосконалення моделі предметної області в індивідуальній свідомості учнів як необхідна умова розвитку їх предметної компетентностіОП ПінчукНаукові записки (пед. науки).–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.–2009 …, 200952009
  Synthetic educational environment–a footpace to new educationOP Pinchuk, SG Lytvynova, OY BurovInformation Technologies and Learning Tools 60 (4), 28-45, 201742017
  Комплексна методика оцінювання результатів навчальної діяльності учнів: компетентнісний підхідОП ПінчукВісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки 13 (226), 112-116, 201242012
  Деякі аспекти підвищення якості самостійної пізнавальної діяльності учнів у процесі компетентнісно орієнтованого навчанняОП ПінчукТеорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 200942009
  Основні особливості застосування засобів мультимедійних технологійОП Пінчук, ОМ ШевченкоФізика та астрономія в сучасній школі, 7-11, 201332013
  Мультимедійні технології: підготовка індивідуальних домашніх завдань з фізикиОП ПінчукФізика та астрономія в сучасній школі, 34-36, 201332013
  Інтерактивні комп’ютерні моделі на уроках фізики основної школиОП ПінчукЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 200932009
  Розвиток предметної компетенції учнів шляхом осучаснення змісту фізичної освітиОП ПінчукФізика та астрономія в школі 3 (72), 13-20, 200932009
  Оцінювання результатів педагогічного впливу в контексті компетентнісно зорієнтованого навчання фізикиОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання, 20093*2009
  The evolution of teaching methods of students in electronic social networksOP Svitlana LytvynovaProc. 13th Int. Conf. ICTERI 2017 1844, 360-371, 20172*2017
  Дистанційні освітні студії. функції та можливостіОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВО ЦаренкоСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 201222012
  Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОІ Вольневич, ВО Царенко, ...Педагогічна думка, 201222012
  Підвищення ефективності процесу опанування учнями понятійного апарату фізики засобами мультимедійних технологійОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 17 (3), 201022010
  Cognitive activity of students under conditions of digital transformation of learning environmentOP Pinchuk, O SokolyukІнформаційні технології в освіті 3 (36), 71-81, 201812018
  Мобільна підтримка презентацій мультимедійного контенту на прикладі пристрою Ezcast C2ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, МА ШиненкоКомп’ютер у школі та сім’ї 4 (140), 15-18, 201712017
  Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчанняОП Пінчук, АФ Манако, ІВ СавельєваІІТЗН НАПН України, 201312013
  Удосконалення якості позакласної самостійної роботи учнів з фізики шляхом використання різних інформаційних ресурсівОП ПінчукВісник Чернігівського нац. пед. університету. Серія: Педагогічні науки, 138-141, 201112011
  USING THE STUDENTS'STATE INDICES FOR DESIGN OF ADAPTIVE LEARNING SYSTEMSOY Burov, OP Pinchuk, MA Pertsev, YV VasylchenkoInformation Technologies and Learning Tools 68 (6), 20-32, 20182018
  Modeling of Cognitive Activity of High School Children Using ICTsOY Burov, O Pinchuk, O Sokoliuk, M PertsevФОП Цьома СП, 20182018
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 20182018
  Використання цифрового обладнання навчального експерименту як актуальна проблема природничої освітиОП Пінчук, ОМ СоколюкРедакційно-видавничий відділ НУБіП України, 20182018
  Комплексне формування компетентностей учнів у природничих науках і технологіяхОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20182018
  Цифрова гуманістична педагогіка як новий виклик компетентності сучасного вчителяОП ПінчукВидавництво ХНТУ, 20182018
  Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах використання інтернет орієнтованих освітніх технологійОП Пінчук, ОМ СоколюкВНТУ, 20182018
  Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж»(остаточний)ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20172017
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища: Глосарій (видання 2-ге доповнене та перероблене)ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20172017
  Гейміфікація в загальній середній освіті: аспект використання електронних соціальних мережОП Пінчук, НВ ЯськоваІІТЗН НАПН України, 20172017
  ІКТ-інструменти для співпраці та соціальної взаємодії у відкритому освітньому просторіОП Пінчук, ОМ СоколюкКомпринт, 20172017
  Методичні основи використання соціальних мереж для навчання учнів середньої школиОП Пінчук2017
  Сервіси електронних соціальних мереж як засоби спільної навчальної діяльностіОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20172017
  National Report on the State and Prospects of Education Development in UkraineNV BazeliukPedahohichna dumka, 20172017
  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙГ Рейнгольд, МВ Моісеєва, ЄС Полат, НФ Тализіна, АВ Хуторський, ...РОЗДІЛ І. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ …, 20162016
  Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в УкраїніНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Педагогічна думка, 20162016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...2016
  Результати ретроспективного аналізу розвитку і використання соціальних мережОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20162016
  Інструментальні засоби мережних комунікацій у професіональній діяльності учителяОП Пінчук, ОМ СоколюкЗбірник наукових праць «Дидактика фізики як концептуальна основа формування …, 20152015
  Проблема вибору програми навчання у середовищі дистанційного навчанняОП ПінчукЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20152015
  Научно-экспериментальная деятельность Института информационных технологий и средств обучения НАПН Украины на базе учебных заведений разных уровнейВМ Дем'яненко, ЮГ Носенко, ОП Пінчук, МП ШишкінаКомпютер у школі та сімї, 18-23, 20152015
  The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspectОП Пінчук, ОМ СоколюкМіжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 20152015
  Electronic social networks as tools of modern learning environment: GlossaryОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Experience and prospects of electronic social networking in educationЮМ Богачков, ОЮ Буров, ОЕ Коневщинська, ОП Пінчук, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Організація та проведення науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : Методичні рекомендаціїОП Пінчук, ЗО Мотильковаhttp://lib.iitta.gov.ua/5514/, 20142014
  Проектирование педагогических технологий в Интернет ориентированной образовательной средеОП Пинчук, АН СоколюкДидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовани …, 20142014
  Звіт про науково-дослідну роботу «Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів»(заключний)ЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Methodology of designing a network of resource centers for distance learning in secondary schoolsЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Організація середовища дистанційного навчання як науково-методична проблемаОП ПінчукЗбірник наукових праць присвячений 15-річчю заснування Інституту …, 20142014
  Розвиток професійної компетентності учителя фізики: ІКТ-аспектОП ПінчукАксіома, 20142014
  Імплементація ідей сталого розвитку в шкільну фізичну освітуОП Пінчук" Ярославна", 20142014
  Проектування педагогічних технологій у середовищі дистанційного навчанняОП ПінчукЗвітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних …, 20142014
  Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчанняІВ Пінчук, О.П. і Манако, А.Ф. і Савельєваhttp://lib.iitta.gov.ua/1925/, 20132013
  Науково-методичні рекомендації до проекту державних стандартів інформативних компетентностей вчителівЮМ Пінчук, О.П. і Богачковhttp://lib.iitta.gov.ua/1918/, 20132013
  Сучасний стан вирішення проблем доступності та якості електронного навчання в шкільній освітіДБ Пінчук, О.П., РождественськаВосьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для …, 20132013
  KEY ISSUES OF CONCEPTS'FORMATION OF THE NETWORK OF RESOURCE CENTER OF DISTANCE EDUCATION OF GENERAL EDUCATION INSTITUTIONSYM Bogachkov, OP PinchukInformation Technologies and Learning Tools 35 (3), 83-98, 20132013
  Актуальні проблеми забезпечення дистанційного навчання учнів ЗНЗОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20132013
  SCHOOL WEBSITE AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF SCHOOL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENTOP Pinchuk, HY NovoseletskyiInformation Technologies and Learning Tools 33 (1), 20132013
  Окремі аспекти впливу Інтернет технологій на розвиток інформаційної компетентності учнівОП Пінчук, ОМ СоколюкПП" Ексклюзив-Систем", 20132013
  School website as a factor of development of school information educational environmentОП Пінчук, ГЮ НовоселецькийІнформаційні технології і засоби навчання 1 (33), 20132013
  Розвиток освітніх технологій та проблема використання дистанційного навчання у системі загальної середньої освітиОП ПінчукХерсонський державний університет, 20122012
  Розвиток дистанційної освіти на новому етапі інформатизації школиОП Пінчук, ЮМ Богачков, ПС УханьВНТУ, 20122012
  Орієнтовні норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників навчальних закладів при організації навчального процесу за …ОП Пінчук, ВЮ Биков, ЮМ БогачковІІТЗН НАПН України, 20122012
  Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20112011
  Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах»(заключний)ЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20112011
  Проблема оцінювання компетентності учнів у навчальному середовищі загальноосвітньої школиОП ПінчукЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 97, 20112011
  Математичне моделювання як стрижень загальнопредметної компетентності учнів (на прикладі навчання фізики)ОП ПінчукВид-во НПУ імені МП Драгоманова, 20082008
  УДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУМІ Міщенко, ОП ПінчукЗасновник і видавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних …, 0
  Розділ 4. Засоби організації колективної взаємодії з навчальною метою у загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, АФ Манако, ОІ Вольневич, ...Від авторів, 70, 0
  Розділ 5. Рекомендації з впровадження дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, АФ Манако, ОІ Вольневич, ...Від авторів, 84, 0
  1.4. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУГЮ Новоселецький, ОП ПінчукРекомендовано до друку Вченою радою Інституту інформаційних технологій і …, 0


 • Digital Library NAES of Ukraine

  Дата оновлення інформації: 01/05/2020 13:11:49 pm
  Кількість ресурсів: 76
  Ресурси: 

  Article

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Synthetic educational environment: a footpace to new education Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). pp. 28-45. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Problems and tasks of the modern stage of education informatization Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 191-198.

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Пінчук, О.П. and Шиненко, М.А. (2017) Mobile support for multimedia content presentations in tterms of Ezcast C2 device Комп’ютер у школі та сім’ї, 4 (140). pp. 15-18. ISSN 2307-9851

  - Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Synthetic educational environment - a footpace to new education Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 28-45. ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. (2016) Perspective Analysis of the Use of Electronic Social Networks in a Learning Environment ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 1614. pp. 680-686. ISSN 1613-0073

  - Пінчук, О.П. (2016) Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environment Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (54). pp. 83-98.

  - Пінчук, О.П. (2016) The issue of forming of students’ competence in open information and educational environment: the aspect of use of social networking in education. Комп’ютер у школі та сім’ї, 8. pp. 4-10. ISSN 2307-9851

  - Пінчук, О.П. (2015) Historical and analytical review of social networking technologies and prospects of their use in training Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). pp. 14-34. ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П., Дем’яненко, В.М., Носенко, Ю.Г. and Шишкіна, М.П. (2015) Scientific and Experimental Activities of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine on the Basis of Educational Institutions of Different Levels Комп’ютер у школі та сім’ї, 5 (125). pp. 18-23. ISSN 2307-9851

  - Пінчук, О.П. (2014) Organization of distance learning environments as scientific and methodical problem Збірник наукових праць присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 87-98.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2013) Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.] (19). pp. 35-37. ISSN 2307-4507

  - Пінчук, О.П. and Шевченко, О.М. (2013) Мain features of multimedia technology application Фізика та астрономія в сучасній школі, 6 (109). pp. 7-11.

  - Богачков, Ю.М. and Пінчук, О.П. (2013) Key issues of concepts' formation of the network of resource center of distance education of general education institutions Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (35). pp. 83-98. ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. and Новоселецький, Г.Ю. (2013) School website as a factor of development of school information educational environment Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (33). ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. (2013) Мультимедійні технології: підготовка індивідуальних домашніх завдань з фізики Фізика та астрономія в сучасній школі, 2 (105). pp. 34-36.

  - Пінчук, О.П. (2012) Complex methods of the assessment of students learning activity results: competence approach Вісник черкаського університету, 13 (226). pp. 112-116. ISSN 2076-586Х

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М. and Царенко, В.О. (2012) Distance Education Studies. Features and capabilities Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (31). pp. 290-294.

  - Пінчук, О.П. and Богачков, Ю.М. (2011) Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Комп'ютер у школі та сім'ї, 8 (96). pp. 16-19.

  - Пінчук, О.П. (2011) Improving the quality of extracurricular students' self-directed learning physics by means of various information resources Вісник Чернігівського нац. пед. університету. Серія: Педагогічні науки (89). pp. 138-141.

  - Пінчук, О.П. (2011) Subject competence in physics in the system of special competences of secondary education establishment students Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (17). pp. 165-167.

  - Пінчук, О.П. (2010) Efficiency increase of mastering process of physics conceptual apparatus by students thought the instrumentality of multimedia facilities Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (17). ISSN 2076-8184

  - Пінчук, О.П. (2009) Development of subject competence of students via modernizing the content of physics education Фізика та астрономія в школі, 3 (72). pp. 13-20.

  - Пінчук, О.П. (2009) Some aspects of improvement in self-independent cognitive students activity in the process of competency orientated studying Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. pp. 122-127.

  - Пінчук, О.П. (2009) Interactive computer models on lessons of physics in general school Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна (15). pp. 234-236.

  - Пінчук, О.П. (2008) Mathematical modelling as a core of students’ general subject competence (on the example of teaching physics) Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 3. Викладання фізики і математики у вищий та середній школі (4). pp. 67-72.

  - Жук, Ю.О. and Пінчук, О.П. (2008) Оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей учнів основної школи методом семантичного диференціала в процесі навчання фізики Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (пед. науки) (12). pp. 120-127.

  - Пінчук, О.П. (2008) Results of experimental research of multimedia technology application in teaching situation of basic school Проблеми освіти : наук. зб. (55). pp. 41-50.

  - Пінчук, О.П. (2007) A question of multimedia definition in education: technological aspects Нові технології навчання (46). pp. 55-58.

  - Пінчук, О.П. (2006) Didactic aspect of the problem of multimedia definition in education Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки (64). pp. 178-184.

  Book Section

  - Пінчук, О.П. (2018) Complex formation of students' competences in natural sciences and technologies In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 148-150.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Educational and cognitive activity of students in the use of Internet-oriented educational technologies In: «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 ВНТУ, м. Вінниця, Украiна, pp. 266-267. ISBN 978-966-641-728-5

  - Пінчук, О.П. (2018) Digital Humanistic Pedagogy as a New Challenge to the Competency of a Modern Teacher In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Видавництво ХНТУ, м. Херсон, Україна, pp. 13-14.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2018) Using the digital equipment of the learning experiment as an actual problem of natural education In: V Міжнародна наукова конференція "Цифрова освіта в природничих університетах", 17-18 жовтня 2018 року Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, м. Київ, Україна, pp. 141-144.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Services of electronic social networks as a means of joint educational activities In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 89-93.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (2017) ICT tools for collaboration and social interaction in an open educational environment In: IV Міжнародна наукова конференція “Цифрова освіта в природничих університетах” Компринт, м. Київ, Україна, pp. 65-66.

  - Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Яськова, Н.В. (2017) Gameimization in general secondary education: the aspect of the use of electronic social networks In: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (м. Київ, 14 груд. 2017 р.) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 179-183.

  - Пінчук, О.П. (2016) The results of a retrospective analysis of the development and use of social networks In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 209-211.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2015) The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspect In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2015) Tools of network communications in professional work of the teacher In: Збірник наукових праць «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 143-145.

  - Пінчук, О.П. (2015) The choice of training programs among distance learning In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 року. Сукція 1. Інформаційно-комунікаційні технології відкритої освіти ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Соколюк, О.М. and Пінчук, О.П. (2015) Tools of network communications in professional work of the teacher In: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 143-145.

  - Соколюк, О.М. and Пінчук, О.П. (2015) The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspect In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2014) Designing pedagogical technologies in Internet-oriented educational environment In: Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года / [редкол.: О.Ф. Брыксина (отв. ред.), Е.Н. Тараканова, М.А. Воронина] «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара, Россия, pp. 237-241.

  - Пінчук, О.П. (2014) Designing educational technology in distance learning environments In: Звітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. (2014) Implementation of sustainable development ideas in school physical education In: Всеукр. наук.-пр. конф. «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи» "Ярославна", м. Суми, Україна, pp. 117-119.

  - Пінчук, О.П. (2014) The development of the professional competence of teachers of physics: the ICT aspect In: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю : зб. матеріалів міжнародної наукової Інтернет-конференції Аксіома, pp. 142-145.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2014) Implementaciya of ideas of steady development is in school physical education In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи "Ярославна", м. Суми, Україна, pp. 117-119.

  - Пінчук, О.П. and Рождественська, Д.Б. (2013) Current state of an issue of accessibility and quality of e-learning in school education In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2013) Окремі аспекти впливу Інтернет технологій на розвиток інформаційної компетентності учнів In: Матеріали Міжнар. ІХ (ХІХ) наук.-пр. конф., 17-18 травня 2013 р. ПП "Ексклюзив-Систем", Кіровоград, Україна , pp. 54-55.

  - Пінчук, О.П. (2013) Current problems of distance learning of pupils In: Звітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, 21 берез. 2013 р.) : Матеріали наук. конф. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 30-31.

  - Пінчук, О.П. (2012) Development of educational technologies and a problem of distant learning in the system of general secondary education In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет, Херсон, Україна, pp. 206-207.

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М. and Ухань, П.С. (2012) Development of distance learning at the new stage of school informatization In: Зб. матеріал. доп. VIII міжнародної науково-практичної конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2012» (ІОН-2012), 1-5 жовтня 2012 р. ВНТУ, м. Вінниця, Україна, pp. 9-10.

  - Пінчук, О.П. (2011) Особливості педагогічної взаємодії у середовищі дистанційного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів In: Сборник научных трудов "Міськдрук", г. Харьков, Украина, pp. 271-276.

  Monograph

  - Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю., Богачков, Ю.М., Гриб'юк, О.О., Соколюк, О.М., Слободяник, О.В., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Дементієвська, Н.П. and Яськова, Н.В. (2018) Formation of informational and educational environment for senior students' learning on the basis of electronic social networks technologies Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Манако, А.Ф., Олійник, В.В., Буров, О.Ю., Коневщинська, О.Е., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Барладим, В.М., Корнієць, О.М. and Мушка, Іван Васильович (2014) The organization and functioning of network of resource centers of secondary schools distance learning Project Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  - Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Вольневич, О.І., Царенко, В.О., Ухань, П.С., Мушка, Іван Васильович and Манако, А.Ф. (2011) Organization of e-learning environment of general secondary school students Technical Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Пінчук, О.П. (2017) Methodological bases for using social networks for the study of secondary school students In: Веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям», 28-31 серпня 2017, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Топузов, Олег Михайлович, Базелюк, Н.В., Вашуленко, О.П., Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Гальченко, Максим Сергійович, Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Довбищенко, В.І., Засенко, В.В., Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Калашнікова, С.А., Карамушка, Л.М., Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Лузан, П.Г., Лук’янова, Лариса Борисівна (orcid.org/0000-0002-0982-6162), Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Максименко, С.Д., Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Прохоренко, Л.І. (orcid.org/0000-0001-5037-0550), Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Савченко, Олександра Яківна, Саух, Петро, Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X), Слюсаревський, Микола Миколайович and Таланова, Ж.В. (2018) National Education and Research Glossary ТОВ «Конві прінт», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-04-8

  Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна, Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна, Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович, Пінчук, О.П., Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В., Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна, Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О., Шкільна, Ірина Миколаївна and Bazeliuk, N.V. (2017) National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine Pedahohichna dumka, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-444-1

  Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2017) Electronic social networks as tools of modern learning environment: Glossary (edition 2 is complete and redone) ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна, Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X), Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович, Пінчук, О.П., Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В., Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В.,