Новости

Елемент не знайдено!

Останні події

 02.06.2020

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІНСТИТУТУ

Вийшли з друку наукові праці ІІТЗН НАПН України: колективна монографія «Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ», збірник наукових праць «Цифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика», словник «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Видання адресовані науково-педагогічним і педагогічним працівникам, учителям, керівникам закладів освіти, аспірантам, докторантам, широкому колу осіб, хто цікавиться процесами цифрової трансформації освіти та педагогічної науки України.


 28.05.2020

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів»

28 травня відбулось урочисте відкриття VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів», що ініційована й щорічно проводиться кафедрою педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Співорганізатором цієї наукової події цьогоріч став Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 5 країн світу, 212 доповідей – статистика конференції. Учасників конференції привітав і виступив з доповіддю Валерій Юхимович Биков, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України.


 28.05.2020

Міжнародний [не] Форум цифрової трансформації шкільної освіти в Україні

ІІТЗН НАПН України взяв участь у Національній інформаційній агенції «Укрінформ» відбувся Міжнародний [не] Форум цифрової трансформації шкільної освіти в Україні. Під час форуму було розглянуто дві проблеми: відсутність стратегії цифрової трансформації освіти в Україні та виклики для дітей, батьків, вчителів. До слова була запрошена Литвинова Світлана Григорівна, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук, яка виступила з доповіддю «Концепція цифровізації загальної середньої освіти».


 28.05.2020

IV Міжнародна інтернет-конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020

28 травня відбулася IV Міжнародна інтернет-конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020. Глобалізований простір інновацій», організована відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України разом з Інститутом інформаційних технологій і засобів нвчання та науковими установами та закладами вищої освіти України, Білорусії та Мексики. Співробітники відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій ІІТЗН НАПН України взяли участь в організації та проведенні заходу, до якого долучилися більше 160 учасників. Основними напрямами роботи конференції стали освітні реформи та інновації у глобалізованому світі; світові стратегії цифровізації освіти; освітня політика в рамках європеїзації та глобалізації; актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі; міжнародний досвід підтримки обдарованості та інклюзивної освіти та ін.


 27.05.2020

Всеукраїнська онлайн-конференція з питань дистанційної освіти та навчально-дослідної роботи в закладах освіти

27 травня відбулася Всеукраїнська онлайн-конференція з питань дистанційної освіти та навчально-дослідної роботи в закладах освіти. У заході взяли участь понад 110 осіб, зокрема провідні фахівці державних установ системи освіти, директори закладів позашкільної освіти, завідувачі відділів Палаців, Будинків дітей та юнацтва, директори опорних шкіл.

Литвинова Світлана Григорівна, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук виступила з доповіддю «Дистанційна форма навчання як альтернатива реалізації освітнього процесу під час карантинів». 


 23.05.2020

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

22-23 травня 2020 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища». Співорганізатором заходу виступив Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.


 22.05.2020

Новини від відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

Під час карантину співробітниками відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем у дистанційному режимі було продовжено роботу в межах виконання наукового дослідження «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників». Спільна робота над колективною статтею, посібником і методичними рекомендаціями у Google Docs, обговорення та розв’язання дискусійних питань в Skype, розсилання електронною поштою, оперативний зв'язок не переривався жодного дня.


 22.05.2020

VІІI Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2020

22 травня 2020 р. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України виступив співорганізатором VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», шо цього року проходила в дистанційному форматі.


 22.05.2020

V Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2020)

21-22 травня 2020 року на базі Черкаського державного технологічного університету відбулася V Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2020), присвячена 60-річчю університету. Співорганізатором заходу виступив Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Онлайн присутніми були дослідники наукових установ, викладачі університетів і аспіранти. Доповіді присутніх висвітлювали основні напрями розвитку інформаційних технологій і систем та їх використання в освіті, науці, техніці, економіці, управлінні, медицині.


 21.05.2020

Міжнародна конференція «ICSF-2020: The International Conference on sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters»

20-22 травня 2020 р. у дистанційному форматі пройшла Міжнародна конференція «ICSF-2020: The International Conference on sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters». Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України виступив у ролі співорганізатора.