6 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: ЦИФРОВА ОСВІТА В ПРИРОДНИЧИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

6 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: ЦИФРОВА ОСВІТА В ПРИРОДНИЧИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

20 -21 листопада 2019 р. у Вроцлавському університеті природничих наук проходила 6 Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах». Організаторами щорічного заходу стали представники Центру дистанційної освіти Вроцлавського університету природничих наук Співорганізаторами конференції від України виступили Національний університет біоресурсів та природокористування України та Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Конференція мала на меті популяризувати знання про електронну освіту та освіту, що підтримується новими технологіями серед викладачів та студентів екологічних університетів. Девіз конференції: "Е-матеріали – біль творчості та мистецтво використання". Тематика була розкрита в наступних областях:

  1. Технологічний аспект підготовки електронних навчальних матеріалів;
  2. Гуманістичний вимір використання електронних навчальних.

Участь трьох країн (Вірменія, Польща, Україна) сприяла інтеграції академічного суспільства навколо проголошеної тематики.

2.jpg

Вітчизняний доробок в галузі освітніх застосувань інформаційно-комунікаційних технологій представили: заступник директора ІІТЗН НАПН України Ольга Пінчук, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища ІІТЗН НАПН України Світлана Литвинова, докторант ІІТЗН НАПН України Майя Марієнко, а також декан факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів та природокористування України Олена Глазунова, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького В’ячеслав Осадчий та викладач Сумського національного аграрного університету Михайло Геєнко.

Як і в попередні роки, конференція супроводжувалася семінарами. 

Анонси та оголошення

Запрошуємо на навчання в аспірантуру

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Фахове зростання цифрової компетентності. Якісне дослідження у найактуальнішому та прогресивному напрямі психологічної та педагогічної галузі.

Навчання протягом 4 років на бюджеті чи контракті.


ІV міжнародна конференція (інтернет-конференція) "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020. Глобалізований простір інновацій"

28 травня 2020 р. відбудеться ІV міжнародна конференція "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020. Глобалізований простір інновацій". Серед тематичних напрямів наступні: освітні реформи, інновації, освітня політика в рамках європеїзації та глобалізації; світові стратегії цифровізації освіти; тенденції розвитку шкільної освіти – міжнародний аспект; актуальні проблеми професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі; міжнародний досвід підтримки обдарованості та інклюзивної освіти.


IV Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2020)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти.


V Міжнародний семінар з питань професійної перепідготовки та навчання протягом усього життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)

Цей семінар призначений для оцінювання нових технологій в освіті, у навчальних середовищах та методиках, що мають задовольнити навчання протягом усього життя людини, професійну підготовку та перепідготовку на основі використання особистісно орієнтованого підходу.


Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оприлюднює перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.


 29.04.2020

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАНЯ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посади заступника директора з наукової роботи.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 5 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.
Строк подання заяв2 місяці з дня опублікування оголошення.