ICTERI-2018

ICTERI-2018

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України виступив співорганізатором ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань», що пройшла 14-17 травня 2018 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серед співорганізаторів та учасників – представники вищих навчальних закладів та ІТ-компаній з Австралії, Австрії, Великобританії, Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Російської Федерації, Румунії, Франції, Чехії, Швейцарії.

Конференція ICTERI упродовж останніх 14 років стала традиційним науково-практичним міжнародним заходом, що об’єднує учених, педагогів, практиків, розробників з різних континентів і країн світу, зацікавлених у поширенні й обміні досвідом у сфері інноваційних технологічних розробок і досягнень, впровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, науковій, промисловій галузях.

Визначальною рисою проведення конференції, що робить її відкритою для учасників з різних куточків світу і розширення міжнародного партнерства, є її переведення з 2010 р. в англомовний формат.

Кращі доповіді учасників рекомендуються до друку у міжнародних виданнях CEUR-WS та Springer, що індексуються у наукометричних базах DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImagoScopus та ін.

ICTERI лишається першим в Україні заходом такого високого рівня в галузі педагогічних наук.

Цього року у рамках конференції відбулося 5 міжнародних воркшопів:

  1. 3rd International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person 2018);
  2. 4th International Workshop on Theory of Reliability and Markov Modeling for Information Technologies (TheRMIT 2018);
  3. 2nd International Workshop on Rigorous Methods in Software Engineering (RMSE 2018);
  4. 6th International Workshop on Information Technologies in Economic Research (ITER 2018);
  5. 1st International Workshop on Data Science EDUcation: Challenges, Opportunities and Trends (DSEDU 2018).

Співробітники нашого Інституту виступили в ролі ініціаторів та організаторів воркшопу 3L-Person: Биков В.Ю., д.т.н., проф., дійсний член НАПН України; Буров О.Ю., д.т.н.; Литвинова С.Г., д.пен., с.н.с.; Носенко Ю.Г., к.пед.н., с.н.с.; Пінчук О.П., к.пед.н., с.н.с.; Шишкіна М.П., д.пед.н., с.н.с.

Для участі у воркшопі було подано 36 доповіді, з яких після рецензування було прийнято до друку та внесено до програми 18. З них за авторством співробітників Інституту – 8 доповідей.

У рамках воркшопу розглянуто й обговорено важливі тренди розвитку комп’ютерно орієнтованого навчання, серед яких:

  • cистеми моделювання для формування компетентностей;
  • хмаро орієнтоване навчальне середовище;
  • ІКТ в освіті та перепідготовці вчителів;
  • ІКТ-підтримка STEM-освіти в контексті навчання впродовж життя.

Співробітники, докторанти та аспіранти Інституту презентували доповіді за результатами своїх досліджень, продемонструвавши широкий спектр наукових інтересів та впевнене володіння англійською мовою:


Workshop 3L-Person


Литвинова С.Г. Cognitive Tasks Design by Applying Computer Modeling System for Forming Competences in Mathematics.

Шишкіна М.П., Когут У.П., Попель М.В. The Design and Evaluation of the Cloud-based Learning Components with the Use of the Systems of Computer Mathematics.

Глазунова О.Г., Шишкіна М.П. The Concept, Principles of Design and Implementation of the University Cloud-based Learning and Research Environment

Проскура С.Л., Литвинова С.Г. Organization of Independent Studying of Future Bachelors in Computer Science within Higher Education Institutions of Ukraine

Буров О.Ю., Пархоменко І., Бурмак О., Васильченко Я. Cognitive Abilities’ Research Technology as a Tool for STEM-Education

Маркова О.М., Семеріков С.О., Попель М.В. CoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course "Foundations of Mathematic Informatics".

Спірін О.М., Буров О.Ю. Models and Applied Tools for Prediction of Student Ability to Effective Learning.

Спірін О.М., Олексюк В.П., Олексюк О.Р., Сидоренко С. The Group Methodology of Using Cloud Technologies in the Training of Future Computer Science Teachers.


Збірник матеріалів конференції: Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018).

ICTERI_2018_1.jpg

ICTERI_2018_3.jpg

ICTERI_2018_4.jpg

ICTERI_2018_5.jpg

ICTERI_2018_6.jpg

ICTERI_2018_7.jpg

ICTERI_2018_8.jpg

ICTERI_2018_9.jpg


Анонси та оголошення

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, що відбудеться 7-8 листопада 2019 року на базі кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.