ІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці»
09-10 листопада 2017 року в місті Житомир на базі фізико-математичного факультету Житомирського державного університету ім. Івана Франка відбулася ІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», присвячена 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP, одним із організаторів якої був Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. На конференції були присутні науковці з Польщі, Азербайжану та усіх куточків України.
Foto 2.jpg
Foto 3.jpg
Foto 4.jpg
На пленарному засіданні вітальні слова були проголошені в. о. ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка, к.і.н., доц., Шевчуком А.В., деканом фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, к.ф.-м.н, доц., Франовським А.Ц., доктором габілітованим гуманістичних наук у галузі педагогіки, проф., проф., кафедри дидактики і педевтології педагогічного факультету Варшавського університету Мєшальським Стефаном, доктором, співробітником кафедри дидактики і педевтології педагогічного факультету Варшавського Університету Мареком Єжи, к.ф.-м.н, доцент, доц., Азербайджанської дипломатичної академії (Баку, Азербайджан) Медведєвим М.Г., деканом факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, к.пед.н., доц., Махометою Т.М., завідувачем кафедри математики, інформатики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», к.пед.н., доц., Шевчук Л.Д., заступником директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.пед.н., проф., членом-кореспондентом НАПН України, Спіріним О.М. Також від Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України було вручено подяку розробникам Інтернет-порталу E-OLYMP з нагоди 10-ої річниці функціонування.
Foto 5.jpg
Foto 6.JPG
Учасники конференції презентували результати власних та колективних досліджень під час роботи таких секцій:
  1. Підготовка обдарованої студентської та учнівської молоді до олімпіад з програмування.
  2. Інноваційні підходи до навчання програмування у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
  3. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях.
  4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
  5. Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ.
  6. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальними закладами.
  7. Моделювання і розробка електронних ресурсів навчального призначення
Foto 7.jpg
Foto 8.jpg
По завершенню першого дня роботи конференції для всіх учасників була організована екскурсія по Житомирському державному університету ім. Івана Франка та до музею космонавтики імені С.П.Корольова.
Foto 10.jpg
На другий день роботи конференції було проведено три майстер-класи:
  1. «Використання Інтернет-порталу E-OLYMP у навчальному процесі» (Жуковський С.С.).
  2. «Поради до використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освіті» (Антонюк Д.С., Янчук В.М.).
  3. «Авторська система підготовки школярів та студентів до олімпіад з програмування» (Арзубов М.О.).
Foto 9.jpg
Після закінчення роботи конференції учасники отримали сертифікати участі. Колектив Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України висловлює щиру вдячність усім організаторам та учасникам конференції за високий науковий, організаційний рівень проведення науково-практичного заходу і створені комфортні умови.

Анонси та оголошення

VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

16 листопада 2017 року відбудеться VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»


Відбудеться захист кандидатської дисертації Коротун О.В.

23 жовтня 2018 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Коротун Ольги Володимирівни на тему «Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист кандидатської дисертації Козіброда С.В.

23 жовтня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Козіброда Сергія Володимировича на тему «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.