Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі»

За участі науковців Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі Херсонського державного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі». Провідні наукові співробітники інституту ознайомили присутніх з результатами виконання досліджень за темою «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» (ДР № 0118U003160). Олександра Соколюк, к. пед. н., с. н. с., присвятила доповідь особливостям формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з природничо-математичних предметів. Використання мобільних пристроїв для активізації пізнавальної діяльності було представлено Ольгою Слободяник, к. пед. н. На секції, що присвячена загальним проблемам природничо-математичної освіти в середній і вищій школі, з доповіддю «Цифрова гуманістична педагогіка як новий виклик компетентності сучасного вчителя» виступила Ольга Пінчук, к. пед. н., с. н. с.

Анонси та оголошення

Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас 11 грудня (вівторок) 2018 року

взяти участь у роботі
Всеукраїнського науково-методичного семінару

«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

Початок о 14.00

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 (ІІ поверх, зал засідань Вченої ради), Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України