Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

22-23 травня 2020 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) у дистанційному форматі відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища». Співорганізатором заходу виступив Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Серед учасників – науковці, викладачі, дослідники, аспіранти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Гомельського державного університету імені Ф. Скоріни, Софійського технічного університету «Св. Климент Охридски», Інституту педагогіки НАПН України, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаського національного університету, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та ін.

Тематичні напрями роботи конференції: інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо-математичної і технологічної освіти; засоби сучасного навчального середовища; навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті; проблеми методики навчання природничо-математичних дисциплін із використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій; дослідження перспективних напрямів застосування інформаційно-комунікаційних технологій в закладах освіти.

Анонси та оголошення

Запрошуємо на навчання в аспірантуру

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Фахове зростання цифрової компетентності. Якісне дослідження у найактуальнішому та прогресивному напрямі психологічної та педагогічної галузі.

Навчання протягом 4 років на бюджеті чи контракті.


Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оприлюднює перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.