Нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу

Нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу
23 березня 2018 року відбулося нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу.

У номінації «Краща наукова робота, виконана на підставі договорів про співробітництво (співпрацю) у співавторстві з окремими виконавцями або колективами інших наукових установ, навчальних закладів, підприємств та організацій» було нагороджено Алісу Сергіївну Сухіх, здобувача Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, за серію науково-методичних робіт: 
  • навчально-методичний посібник для вчителів «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи»;
  • навчально-методичні рекомендації для учнів «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів»;
  • пам’ятку-рекомендації для батьків (буклет) «Використання програмно-апаратних засобів без шкоди для здоров’я».
Зазначені розробки присвячено вирішенню проблеми здоров’язбереження учнів у процесі використання програмно-апаратних засобів. Оскільки робота учнів з цими засобами пов’язана з підвищеним розумовим, нервово-емоційним та зоровим навантаженням, існує нагальна потреба у формуванні знань, умінь, навичок, ціннісних установок і мотивації підростаючого покоління до їх ергономічно виваженого, здоров’язбережувального використання. Запропонована серія науково-методичних робіт має наукове значення та практичну цінність і може бути рекомендована для широкого використання в навчальному процесі закладів загальної середньої і позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Анонси та оголошення

Відбудеться захист кандидатської дисертації Волошиної Т.В.

08 травня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Волошиної Тетяни Володимирівни на тему «Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Конкурсна комісія повідомляє


Запрошуємо до участі в VI Міжнародній науково-практичній конференції
«MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»!

Конференція пройде 25-26 травня 2018 р. в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Участь – безкоштовна.


ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАНЯ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посад


ІІІ Міжнародний семінар «Професійна перепідготовка і навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід» (3L-Person)

14 травня 2018 р. у м.Києві у межах 14-ї Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI-2018) відбудеться ІІІ Міжнародний семінар «Професійна перепідготовка і навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід» (3L-Person). Запрошуємо до участі.


«ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ»

В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено книгу «ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ : Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей». Видання присвячене багаторічній діяльності та творчим звершенням видатного українського філософа, педагога, державного, політичного та громадського діяча, академіка НАН України, академіка НАПН України, президента НАПН України, президента Товариства «Знання» України Василя Григоровича Кременя. Книга спогадів, вражень від співпраці, зустрічей з В. Г. Кременем із побажаннями і привітаннями від друзів, товаришів, колег, учнів, земляків з нагоди 70-річчя.