Нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу

Нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу
23 березня 2018 року відбулося нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу.

У номінації «Краща наукова робота, виконана на підставі договорів про співробітництво (співпрацю) у співавторстві з окремими виконавцями або колективами інших наукових установ, навчальних закладів, підприємств та організацій» було нагороджено Алісу Сергіївну Сухіх, здобувача Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, за серію науково-методичних робіт: 
  • навчально-методичний посібник для вчителів «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи»;
  • навчально-методичні рекомендації для учнів «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів»;
  • пам’ятку-рекомендації для батьків (буклет) «Використання програмно-апаратних засобів без шкоди для здоров’я».
Зазначені розробки присвячено вирішенню проблеми здоров’язбереження учнів у процесі використання програмно-апаратних засобів. Оскільки робота учнів з цими засобами пов’язана з підвищеним розумовим, нервово-емоційним та зоровим навантаженням, існує нагальна потреба у формуванні знань, умінь, навичок, ціннісних установок і мотивації підростаючого покоління до їх ергономічно виваженого, здоров’язбережувального використання. Запропонована серія науково-методичних робіт має наукове значення та практичну цінність і може бути рекомендована для широкого використання в навчальному процесі закладів загальної середньої і позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Анонси та оголошення

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

14-15 листопада 2018 р. Відбудеться щорічна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». Організатори заходу ІІТЗН НАПН України, Навчально-науковий інститут Комп'ютерних інформаційних технологій та Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету. Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів навчальних закладів і установ до участі!


VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

16 листопада 2018 року відбудеться VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»