Нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу

Нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу
23 березня 2018 року відбулося нагородження переможців у щорічному академічному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу.

У номінації «Краща наукова робота, виконана на підставі договорів про співробітництво (співпрацю) у співавторстві з окремими виконавцями або колективами інших наукових установ, навчальних закладів, підприємств та організацій» було нагороджено Алісу Сергіївну Сухіх, здобувача Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, за серію науково-методичних робіт: 
  • навчально-методичний посібник для вчителів «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи»;
  • навчально-методичні рекомендації для учнів «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів»;
  • пам’ятку-рекомендації для батьків (буклет) «Використання програмно-апаратних засобів без шкоди для здоров’я».
Зазначені розробки присвячено вирішенню проблеми здоров’язбереження учнів у процесі використання програмно-апаратних засобів. Оскільки робота учнів з цими засобами пов’язана з підвищеним розумовим, нервово-емоційним та зоровим навантаженням, існує нагальна потреба у формуванні знань, умінь, навичок, ціннісних установок і мотивації підростаючого покоління до їх ергономічно виваженого, здоров’язбережувального використання. Запропонована серія науково-методичних робіт має наукове значення та практичну цінність і може бути рекомендована для широкого використання в навчальному процесі закладів загальної середньої і позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Анонси та оголошення

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас 18 червня (понеділок) 2018 року

взяти участь у роботі
Всеукраїнського науково-методичного семінару

«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

Початок о 14.00

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 (ІІ поверх, зал засідань Вченої ради), Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України


Відбудеться захист кандидатської дисертації Матвійчук-Юдіної О.В.

12 липня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Матвійчук-Юдіної Олени Василівни на тему «Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист кандидатської дисертації Антонюка Д.С.

12 липня 2018 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Антонюка Дмитра Сергійовича на тему «Використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


«ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ»

В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено книгу «ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ : Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей». Видання присвячене багаторічній діяльності та творчим звершенням видатного українського філософа, педагога, державного, політичного та громадського діяча, академіка НАН України, академіка НАПН України, президента НАПН України, президента Товариства «Знання» України Василя Григоровича Кременя. Книга спогадів, вражень від співпраці, зустрічей з В. Г. Кременем із побажаннями і привітаннями від друзів, товаришів, колег, учнів, земляків з нагоди 70-річчя.