Матеріали методологічного семінару НАПН України 4 квітня 2019 року опубліковано

Підготовлено Збірник матеріалів методологічного семінару НАПН України«Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку», що відбувся 4.04.2019 року в НАПН України. Матеріали семінару можна завантажити з Електронної бібліотеки НАПН України.

1. Збірник матеріалів семінару «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку».

2. Програма семінару 04.04.2019.

3. Фото-звіт семінару 04.04.2019.

У збірнику подані матеріали методологічного семінару Національної академії педагогічних наук України «Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку», який відбувся 4 квітня 2019 року в Києві. У своїх виступах учасники семінару проаналізували стан і перспективи цифровізації освіти і науки в Україні, представили результати досліджень щодо забезпечення розвитку освіти на засадах широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій, окреслили перспективи розвитку освітньо-наукового середовища в умовах цифровізації українського суспільства. Для педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів, інших читачів, які досліджують проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті і науці.

Дякуємо всім за участь!

Анонси та оголошення

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, що відбудеться 7-8 листопада 2019 року на базі кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.