Семінар-тренінг «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників»

1.1.jpg

27 листопада 2018 р. на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було проведено семінар-тренінг «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників». Семінар-тренінг організували та провели співробітники Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Відкрила семінар та виступила з вітальними словами ректор РОІППО Черній А.Л. Модератором семінару був перший проректор РОІППО Вєтров І.В., який відзначив багаторічну співпрацю щодо проведення спільних конференцій, науково-практичних досліджень. Заступник директора ІІТЗН НАПН України Яцишин А.В. передала вітання від академіка Бикова В.Ю. та виступила з доповіддю «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників». На семінарі були присутні понад 80 педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти області, РОІППО та РДГУ.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

Друга частина семінару-тренінгу «Розвиток компетентності педагогічних працівників з використання відкритих електронних освітніх ресурсів для формування соціальної компетентності молодших школярів» була практичною та складалася із двох тренінгових занять для учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

Практичні вправи для вчителів проводили співробітника ІІТЗН НАПН України Коваленко В.В. та Яськова Н.В. Учасниками було проаналізовано складники соціальної компетентності молодших школярів, переглянуто та досліджено різні інформаційно-цифрові ресурси. Учасники тренінгів активно включалися у різноманітні вправи, презентації та дискусії.

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

Презентовано різні методики для визначення рівнів сформованості соціальної компетентності молодших школярів та діагностичні інструменти для їх визначення. А також, методики для визначення рівнів агресивності та агресивної поведінки учнів. На семінарі запропоновано шляхи застосування ІКТ для попередження агресивної поведінки та формування соціальної компетентності молодших школярів.

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

Завершився семінар-тренінг презентацією посібника із формування соціальної компетентності молодших школярів засобами ІКТ та електронного освітнього ресурсу «Сайт для педагогічних працівників та батьків молодших школярів» http://www.teach-help.com.ua/, на якому розміщено різні навчально-методичні матеріали. Додатково, було презентовано посібник «Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання», який підготовлено у 2018 р.

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

Учасники семінару-тренінгу отримали сертифікати і висловили бажання взяти участь у інших подібних семінарах. Дуже приємно було познайомитися з вчителями Рівненщини і разом шукати шляхи подолання проблем агресивної поведінки та низького рівня соціальної компетентності молодших школярів.

Висловлюємо велику вдячність керівництву і працівникам Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, які допомагали у організації і проведенні даного семінару, а також, забезпечили нам комфортне перебування у місті Рівне.

Програма конференції

Про семінар-тренінг на сайті РОІППО

Анонси та оголошення

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, що відбудеться 7-8 листопада 2019 року на базі кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.


Відбудеться захист дисертації Вакалюк Т.А.

14 травня 2019 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх) відбудеться захист дисертації Вакалюк Тетяни Анатоліївни на тему «Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики» для здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист дисертації Процької С.М.

14 травня 2019 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх) відбудеться захист дисертації Процької Світлани Миколаївни на тему «Комп’ютерно орієнтована методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Оголошується прийом до докторантури Інституту у 2019 році

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оголошує прийом до докторантури Інституту у 2019 році.


Сьома міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2019. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Київський національний університет будівництва і архітектури та Інститут інформаційних технологій і засобів навчання запрошує викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного та е-навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти очну або дистанційну участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції


VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА»

Запрошуємо Вас до участі у VІIІ Міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 2-4 червня 2019 р. на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.


ХІІ Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Наука. Освіта. Молодь»

Запрошуємо студентів, аспірантів і молодих науковців до участі у ХІІ Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Наука. Освіта. Молодь» 25 квітня 2019 року.


ІV Міжнародному семінарі «Professional Retraining and Life-Long Learning Using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person)»

Запрошуємо до участі в ІV Міжнародному семінарі «Professional Retraining and Life-Long Learning Using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person)», що відбудеться в рамках ICTERI-2019 (12-15.06.2019 р.)!

Мова заходу – англійська. Статті, що успішно пройдуть рецензування, будуть опубліковані у міжнародному виданні (CEUR-WS.org), що індексується в міжнародних базах, у т.ч. Scopus.


ХV Міжнародна науково-практична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання разом з Херсонським державний університетом 12-15 червня в м. Херсон проводить ХV Міжнародну науково-практичну конференцію ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (15th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2019))