Семінар-тренінг «Відкриті електронні системи інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. Індекс цитування (імпакт-фактор, індекс Гірша)»

0.jpg

2.jpg

19 вересня 2019 р. дослідниками Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з метою впровадження результатів НДР «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників» на базі Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету було проведено семінар-тренінг «Відкриті електронні системи інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. Індекс цитування (імпакт-фактор, індекс Гірша)». У семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники та магістранти.

3.jpg

4.jpg

5.jpg

На семінарі було розглянуто такі питання:

  • Відкриті електронні системи інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень.
  • Застосування міжнародних наукометричних баз.
  • Напрями розбудови іміджу викладача в умовах цифрової трансформації суспільства.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Дякуємо колегами та керівництву Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету. Плануємо продовжити проведення спільних науково-практичних заходів.

9.jpg

10.jpg

Анонси та оголошення

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оприлюднює перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.