Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4..jpg

06 грудня 2018 року було проведено засідання № 2 Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» в приміщенні Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. На семінарі були присутні понад 30 осіб – представники Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Житомирського національного університету імені Івана Франка, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Національної академії наук України.

Відкрив семінар і виступив з вітальним словом Биков В.Ю. – директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, продовжила семінар Яцишин А.В. – Голова ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, яка оголосила про результати конкурсу «Кращий аспірант 2018 року Інституту», і переможцям та учасникам отримали вручили дипломи.

5..jpg

6..jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

Потім Клочко О.В. – доцент кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, анонсувала доповіді молодих дослідників, магістрантів, які виголосили доповіді відповідно до програми семінару.

  1. Панченко О. В. «Моделювання процесів операційних систем»;
  2. Смірнова А.В. «Гейм-дизайн віртуального середовища навчання математики»;
  3. Михайлюк О.В., Клочко О.В., Гуменний О.Д. «Проектування SMART-середовища навчальної дисципліни на основі нейронних мереж»;
  4. Бойчук Д.Ю. Клочко О.В., Гуменний О.Д. «Математичне забезпечення SMART-середовища навчальної дисципліни на основі нейронних мереж».

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

Доповідачам були поставлені запитання і надані пропозиції щодо подальшої роботи над дослідженнями. А також, запропоновано, після отримання диплому магістра вступати до аспірантури і продовжувати дослідження щодо різних аспектів розробки і використання ІКТ в освіті.

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

Також, було вручено сертифікати учасників семінару молодим дослідникам та їх науковому керівнику.

Програма семінару

Анонси та оголошення

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, що відбудеться 7-8 листопада 2019 року на базі кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.


Доступ до електронних наукових баз даних наукової інформації

10 червня Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України отримав права на необмежений online доступ і використання електронних наукових баз даних наукової інформації Web of Science і SCOPUS компаній Clarivate Analytics та Elsevier. 


Відбудеться захист докторської дисертації Гриценка В.Г.

02 липня 2019 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Гриценка Валерія Григоровича на тему «Теоретико-методичні основи проектування та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління університетом» для здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 


Відбудеться захист кандидатської дисертації Головні О.С.

02 липня 2019 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Головні Олени Сергіївни на тему «Методика застосування технологій віртуалізації Unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Всеукраїнський методологічний семінар «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»

19 червня 2019 року відбудеться третє засідання Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях».
Місце проведення: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, вул. М. Берлинського 9, 205 к. Початок семінару об 11:00.


Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оголошує набір до аспірантури в 2019 році

Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 – освітні, педагогічні науки (спеціалізація: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті).
Прийом документів до аспірантури здійснюється з 3 червня по 27 червня 2019 року


ІV Міжнародному семінарі «Professional Retraining and Life-Long Learning Using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person)»

Запрошуємо до участі в ІV Міжнародному семінарі «Professional Retraining and Life-Long Learning Using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person)», що відбудеться в рамках ICTERI-2019 (12-15.06.2019 р.)!

Мова заходу – англійська. Статті, що успішно пройдуть рецензування, будуть опубліковані у міжнародному виданні (CEUR-WS.org), що індексується в міжнародних базах, у т.ч. Scopus.


ХV Міжнародна науково-практична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання разом з Херсонським державний університетом 12-15 червня в м. Херсон проводить ХV Міжнародну науково-практичну конференцію ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (15th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2019))