Всеукраїнський науково-методичний семінар

Всеукраїнський науково-методичний семінар

17 вересня 2018 р. у приміщенні Президії Національної академії педагогічних наук України відбулося чергове засідання Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі» для працівників підвідомчих установ НАПН України, аспірантів і докторантів. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України виступив ініціатором проведення засідання на тему «Цифрові відкриті системи для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників». Організаторами семінару були: НАПН України, Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Рада молодих вчених ІІТЗН НАПН України. На семінарі зареєструвалось 50 осіб.

2.png 3.png

З вітальним словом до учасників семінару виступив Олександр Іванович Ляшенко, д. пед. н., професор, академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти.

На засіданні було проголошено 4 доповіді.

  • Про академічну доброчесність та кодекс вченого.

Биков В.Ю. д.т.н., проф., дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

4.png

  • Використання автоматизованих систем для перевірки унікальності текстів дисертаційних робіт.

Сідляренко А.І., директор ТОВ «Антиплагіат».

5.png

  • Застосування Web of Science та Scopus для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців.

Кузьмінська О.Г. к. пед. н., доц., завідуюча кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

6.png

  • Авторські ідентифікатори вченого: рекомендації щодо використання.

Новицька Т.Л., н.с. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

7.png


Анонси та оголошення

VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

16 листопада 2018 року відбудеться VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»


Відбудеться захист кандидатської дисертації Коротун О.В.

23 жовтня 2018 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Коротун Ольги Володимирівни на тему «Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист кандидатської дисертації Козіброда С.В.

23 жовтня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Козіброда Сергія Володимировича на тему «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.