Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"

1-2.jpg

12 березня 2019 р. в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи" для вчителів, керівників шкіл, методистів, спеціалістів системи ППО, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників. 

2.jpg

Дитектор інституту, професор, академік НАПН України, д.т.н. Биков В.Ю. відкрив захід та привітав учасників.

3.jpg

Завідувачка відділу к.п.н. Овчарук О.В. познайомила освітян з останніми світовими тенденціями та рамковими документами, зокрема, рамкою цифрової компетентності для громадян (DigComp).

4.jpg

Карташова Л.А. д.п.н., професор під час своєї презентації поділилася досвідом та інноваціями у галузі ІКТ в системі післядипломної освіти.

5.jpg

6.jpg

Співробітники відділу інформаційно освітніх інновацій Іванюк І.В., Сороко Н.В., Малицька І.Д., Гриценчук О. О., Кравчина О.Є. представили доповіді, присвячені сучасним підходам формування і розвитку цифрової компетентності вчителя у країнах Європи.

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Під час практичних вправ учасники розробляли модель цифрової компетентності вчителя та моделювали цифрове навчальне середовище.

10.jpg

Наприкінці семінару, узагальнюючи напрацювання учасників, Биков В.Ю. познайомив присутніх із загальними підходами до побудови моделей у цифровому освітньому середовищі. Всі учасники семінару отримали сертифікати.


Анонси та оголошення

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, що відбудеться 7-8 листопада 2019 року на базі кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.


Оголошується прийом до докторантури Інституту у 2019 році

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оголошує прийом до докторантури Інституту у 2019 році.


Сьома міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2019. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Київський національний університет будівництва і архітектури та Інститут інформаційних технологій і засобів навчання запрошує викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного та е-навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти очну або дистанційну участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції


VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА»

Запрошуємо Вас до участі у VІIІ Міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 2-4 червня 2019 р. на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.


ІV Міжнародному семінарі «Professional Retraining and Life-Long Learning Using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person)»

Запрошуємо до участі в ІV Міжнародному семінарі «Professional Retraining and Life-Long Learning Using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person)», що відбудеться в рамках ICTERI-2019 (12-15.06.2019 р.)!

Мова заходу – англійська. Статті, що успішно пройдуть рецензування, будуть опубліковані у міжнародному виданні (CEUR-WS.org), що індексується в міжнародних базах, у т.ч. Scopus.


ХV Міжнародна науково-практична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання разом з Херсонським державний університетом 12-15 червня в м. Херсон проводить ХV Міжнародну науково-практичну конференцію ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (15th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2019))