Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"
28 лютого 2018 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи". Організатори: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

2.jpg

З вітальним словом до учасників семінару звернувся директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.т.н., проф. Биков В.Ю.

3.jpg

Учасники заслухали доповідь зав. відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій , канд..пед.наук Овчарук О. «Рамка цифрової компетентності для громадян: роль вчителя у цифрову еру».

4.jpg

Директор ШДС «Лісова казка», канд.пед.наук Пліш І. та заступник директора гімназії «Апогей» Власюк В. виступили з доповіддю «Розбудова цифрового шкільного середовища: історія та досвід» та познайомили учасників з досвідом роботи навчального закладу.
«Модель Використання ЕОР «АCCENT» як засобу створення електронних освітніх ресурсів: основні акценти» представила д.п.н., проф. Карташова Л.

5.jpg

З особливостями і перевагами ЕОР «АCCENT» присутніх ознайомила Бойченко О. P

6.jpg

У презентації «Досвід країн зарубіжжя: огляд загальних тенденцій» співробітники відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій ст.наук співр. Малицька І., к.п.н., ст.наук співр. Іванюк І., к.п.н., ст.наук співр. Сороко Н., наук співр. Гриценчук О., наук співр. Кравчина О. висвітлили сучасні напрями освіти у галузі ІКТ в зарубіжних країнах.

7.jpg

Творчою та результативною була робота в групах.

8.jpg

Учасники працювали над створенням моделі компетентного вчителя.

9.jpg

Проектували модель цифрового навчального середовища школи.

10.jpg

Представляли результати роботи в групах та обговорювали їх.

11.jpg

12.jpg

По завершенню кожен учасник отримав сертифікат.

Общая 1.jpg
 

Анонси та оголошення

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оголошує набір до аспірантури на 2018-2019 навчальний рік

Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 011 – освітні, педагогічні науки (спеціалізація: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті).

Прийом документів до аспірантури здійснюється з 13 серпня по 27 серпня 2018 року, Пн., Вт., Чт. з 11:00 до 17:00, к. 209.

Вступні іспити – з 3 по 13 вересня 2018 року.