Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"
28 лютого 2018 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи". Організатори: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

2.jpg

З вітальним словом до учасників семінару звернувся директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.т.н., проф. Биков В.Ю.

3.jpg

Учасники заслухали доповідь зав. відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій , канд..пед.наук Овчарук О. «Рамка цифрової компетентності для громадян: роль вчителя у цифрову еру».

4.jpg

Директор ШДС «Лісова казка», канд.пед.наук Пліш І. та заступник директора гімназії «Апогей» Власюк В. виступили з доповіддю «Розбудова цифрового шкільного середовища: історія та досвід» та познайомили учасників з досвідом роботи навчального закладу.
«Модель Використання ЕОР «АCCENT» як засобу створення електронних освітніх ресурсів: основні акценти» представила д.п.н., проф. Карташова Л.

5.jpg

З особливостями і перевагами ЕОР «АCCENT» присутніх ознайомила Бойченко О. P

6.jpg

У презентації «Досвід країн зарубіжжя: огляд загальних тенденцій» співробітники відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій ст.наук співр. Малицька І., к.п.н., ст.наук співр. Іванюк І., к.п.н., ст.наук співр. Сороко Н., наук співр. Гриценчук О., наук співр. Кравчина О. висвітлили сучасні напрями освіти у галузі ІКТ в зарубіжних країнах.

7.jpg

Творчою та результативною була робота в групах.

8.jpg

Учасники працювали над створенням моделі компетентного вчителя.

9.jpg

Проектували модель цифрового навчального середовища школи.

10.jpg

Представляли результати роботи в групах та обговорювали їх.

11.jpg

12.jpg

По завершенню кожен учасник отримав сертифікат.

Общая 1.jpg
 

Анонси та оголошення

VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

16 листопада 2018 року відбудеться VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»


Відбудеться захист кандидатської дисертації Коротун О.В.

23 жовтня 2018 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Коротун Ольги Володимирівни на тему «Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист кандидатської дисертації Козіброда С.В.

23 жовтня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Козіброда Сергія Володимировича на тему «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.