Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"
28 лютого 2018 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи". Організатори: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

2.jpg

З вітальним словом до учасників семінару звернувся директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.т.н., проф. Биков В.Ю.

3.jpg

Учасники заслухали доповідь зав. відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій , канд..пед.наук Овчарук О. «Рамка цифрової компетентності для громадян: роль вчителя у цифрову еру».

4.jpg

Директор ШДС «Лісова казка», канд.пед.наук Пліш І. та заступник директора гімназії «Апогей» Власюк В. виступили з доповіддю «Розбудова цифрового шкільного середовища: історія та досвід» та познайомили учасників з досвідом роботи навчального закладу.
«Модель Використання ЕОР «АCCENT» як засобу створення електронних освітніх ресурсів: основні акценти» представила д.п.н., проф. Карташова Л.

5.jpg

З особливостями і перевагами ЕОР «АCCENT» присутніх ознайомила Бойченко О. P

6.jpg

У презентації «Досвід країн зарубіжжя: огляд загальних тенденцій» співробітники відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій ст.наук співр. Малицька І., к.п.н., ст.наук співр. Іванюк І., к.п.н., ст.наук співр. Сороко Н., наук співр. Гриценчук О., наук співр. Кравчина О. висвітлили сучасні напрями освіти у галузі ІКТ в зарубіжних країнах.

7.jpg

Творчою та результативною була робота в групах.

8.jpg

Учасники працювали над створенням моделі компетентного вчителя.

9.jpg

Проектували модель цифрового навчального середовища школи.

10.jpg

Представляли результати роботи в групах та обговорювали їх.

11.jpg

12.jpg

По завершенню кожен учасник отримав сертифікат.

Общая 1.jpg
 

Анонси та оголошення

Звітна наукова конференція

27 березня 2018 року відбудеться Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за результатами виконаних НДР у 2017 році.


ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАНЯ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посад


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

28 березня 2018 р. В Київському університеті імені Бориса Грінченка відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці». Організатори конференції: Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Черкаський державний технологічний університет


ІІІ Міжнародний семінар «Професійна перепідготовка і навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід» (3L-Person)

14 травня 2018 р. у м.Києві у межах 14-ї Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI-2018) відбудеться ІІІ Міжнародний семінар «Професійна перепідготовка і навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід» (3L-Person). Запрошуємо до участі.


«ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ»

В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено книгу «ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ : Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей». Видання присвячене багаторічній діяльності та творчим звершенням видатного українського філософа, педагога, державного, політичного та громадського діяча, академіка НАН України, академіка НАПН України, президента НАПН України, президента Товариства «Знання» України Василя Григоровича Кременя. Книга спогадів, вражень від співпраці, зустрічей з В. Г. Кременем із побажаннями і привітаннями від друзів, товаришів, колег, учнів, земляків з нагоди 70-річчя.