Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"

Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи"
28 лютого 2018 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи". Організатори: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

2.jpg

З вітальним словом до учасників семінару звернувся директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.т.н., проф. Биков В.Ю.

3.jpg

Учасники заслухали доповідь зав. відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій , канд..пед.наук Овчарук О. «Рамка цифрової компетентності для громадян: роль вчителя у цифрову еру».

4.jpg

Директор ШДС «Лісова казка», канд.пед.наук Пліш І. та заступник директора гімназії «Апогей» Власюк В. виступили з доповіддю «Розбудова цифрового шкільного середовища: історія та досвід» та познайомили учасників з досвідом роботи навчального закладу.
«Модель Використання ЕОР «АCCENT» як засобу створення електронних освітніх ресурсів: основні акценти» представила д.п.н., проф. Карташова Л.

5.jpg

З особливостями і перевагами ЕОР «АCCENT» присутніх ознайомила Бойченко О. P

6.jpg

У презентації «Досвід країн зарубіжжя: огляд загальних тенденцій» співробітники відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій ст.наук співр. Малицька І., к.п.н., ст.наук співр. Іванюк І., к.п.н., ст.наук співр. Сороко Н., наук співр. Гриценчук О., наук співр. Кравчина О. висвітлили сучасні напрями освіти у галузі ІКТ в зарубіжних країнах.

7.jpg

Творчою та результативною була робота в групах.

8.jpg

Учасники працювали над створенням моделі компетентного вчителя.

9.jpg

Проектували модель цифрового навчального середовища школи.

10.jpg

Представляли результати роботи в групах та обговорювали їх.

11.jpg

12.jpg

По завершенню кожен учасник отримав сертифікат.

Общая 1.jpg
 

Анонси та оголошення

Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо вас 04 червня (понеділок) 2018 року взяти участь у роботі Всеукраїнського науково-методичного семінару
«Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі» Початок о 14.00 Місце проведення: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 (ІІ поверх, зал засідань Вченої ради), Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 


Відбудеться захист кандидатської дисертації Коваленко В.В.

12 червня 2018 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Коваленко Валентини Володимирівни на тему «Використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярів» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист кандидатської дисертації Сухіх А.С.

12 червня 2018 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Сухіх Аліси Сергіївни на тему «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями основної школи» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Запрошуємо до участі в VI Міжнародній науково-практичній конференції
 "MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle"!

Конференція пройде 25-26 травня 2018 р. в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Участь – безкоштовна.


«ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ»

В Електронній бібліотеці НАПН України розміщено книгу «ШЛЯХ ДО СЕБЕ – ШЛЯХ ДО ЛЮДЕЙ : Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей». Видання присвячене багаторічній діяльності та творчим звершенням видатного українського філософа, педагога, державного, політичного та громадського діяча, академіка НАН України, академіка НАПН України, президента НАПН України, президента Товариства «Знання» України Василя Григоровича Кременя. Книга спогадів, вражень від співпраці, зустрічей з В. Г. Кременем із побажаннями і привітаннями від друзів, товаришів, колег, учнів, земляків з нагоди 70-річчя.