Захист дисертацій

1.jpg

2.jpg

3.jpg

12 липня 2018 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, на якому було присуджено наукові ступені кандидатів педагогічних наук Антонюку Д.С. та Матвійчук-Юдіній О.В. за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

4.jpg

5.jpg

6.jpg

  • Антонюк Д.С. тема дисертації «Використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей». Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Науковий керівник – Вакалюк Т. А.
  • Матвійчук-Юдіна О. В. тема дисертації «Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки». Робота виконана в Національному авіаційному університеті. Науковий керівник – Лобода С. М.

7.jpg

8.jpg

Вітаємо Антонюка Д. С. та Матвійчук-Юдіну О. В. і бажаємо продовжувати наукові розвідки та практичні дослідження щодо створення і використання ІКТ в освіті.


Анонси та оголошення

VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

16 листопада 2018 року відбудеться VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»


Відбудеться захист кандидатської дисертації Коротун О.В.

23 жовтня 2018 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Коротун Ольги Володимирівни на тему «Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Відбудеться захист кандидатської дисертації Козіброда С.В.

23 жовтня 2018 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, ІІ поверх, к.205) відбудеться захист дисертації Козіброда Сергія Володимировича на тему «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.