Захист дисертації Волошиної Т.В.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

8 травня 2018 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також успішний захист дисертації Волошиної Тетяни Володимирівни на тему «Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник – Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

4.jpg

5.jpg

Офіційні опоненти: Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь; Вдовичин Тетяна Ярославівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Вітаємо Волошину Тетяну Володимирівну і бажаємо продовжувати наукові розвідки та практичні дослідження щодо створення і використання ІКТ в освіті.

9.jpg

10.jpg

Анонси та оголошення

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

14-15 листопада 2018 р. Відбудеться щорічна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». Організатори заходу ІІТЗН НАПН України, Навчально-науковий інститут Комп'ютерних інформаційних технологій та Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету. Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів навчальних закладів і установ до участі!


VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

16 листопада 2018 року відбудеться VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»