Захист дисертації Волошиної Т.В.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

8 травня 2018 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також успішний захист дисертації Волошиної Тетяни Володимирівни на тему «Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник – Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

4.jpg

5.jpg

Офіційні опоненти: Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь; Вдовичин Тетяна Ярославівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Вітаємо Волошину Тетяну Володимирівну і бажаємо продовжувати наукові розвідки та практичні дослідження щодо створення і використання ІКТ в освіті.

9.jpg

10.jpg

Анонси та оголошення

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 4 квітня 2019 року відбудеться методологічний семінар на тему: «ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»


ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

20 лютого 2019 року відбудеться ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИСВЯЧЕНА 20-ТИ РІЧЧЮ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ


2-й міжнародний семінар Доповнена реальність в освіті

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас 22 березня 2019 року взяти участь у роботі 2-го міжнародного семінару Доповнена реальність в освіті Місця проведення семінару – очно: Криворізький національний університет, Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; – онлайн: через систему підтримки веб-конференцій.