Захист дисертації Волошиної Т.В.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

8 травня 2018 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також успішний захист дисертації Волошиної Тетяни Володимирівни на тему «Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» для здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник – Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

4.jpg

5.jpg

Офіційні опоненти: Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь; Вдовичин Тетяна Ярославівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Вітаємо Волошину Тетяну Володимирівну і бажаємо продовжувати наукові розвідки та практичні дослідження щодо створення і використання ІКТ в освіті.

9.jpg

10.jpg

Анонси та оголошення

Оголошується конкурс «Кращий аспірант року» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України у 2018 році

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оголошує конкурс «Кращий аспірант року» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України у 2018 році.
Метою Конкурсу є підтримка молодих науковців ІІТЗН НАПН України та активізація їх дослідницької діяльності в галузі освіти.