Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01

1.jpg

2.jpg

3.jpg

23 жовтня 2018 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, на якому було присуджено наукові ступені кандидатів педагогічних наук Коротун Ользі Володимирівні та Козіброді Сергію Володимировичу за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

4.jpg

5.jpg

6.jpg

  • Коротун О.В. «Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики» за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Науковий керівник – Кривонос О.М.
  • Козіброда С.В. «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів». за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно комунікаційні технології в освіті. Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Науковий керівник – Цідило І.М.

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Вітаємо Коротун Ольгу Володимирівну та Козіброда Сергія Володимировича і бажаємо продовжувати наукові розвідки та практичні дослідження щодо створення і використання ІКТ в освіті.

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg


Анонси та оголошення

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

14-15 листопада 2018 р. Відбудеться щорічна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». Організатори заходу ІІТЗН НАПН України, Навчально-науковий інститут Комп'ютерних інформаційних технологій та Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету. Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів навчальних закладів і установ до участі!


VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

16 листопада 2018 року відбудеться VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»