Коваленко Валентина Володимирівна

Коваленко Валентина Володимирівна Посада: молодший науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 467-05-12

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 04.09.2018 03:44:02
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Bp650U0AAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 15</
  h-індекс (усі): 3<
  i10-індекс (усі): 0<
  Публікації: 
  Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребамиАВ Яцишин, ВВ КоваленкоОсвіта та розвиток обдарованої особистості 8 (39), 32-38, 201562015
  Проблеми підготовки вчителя і соціального педагога до застосування мультимедійних засобів для формування основ здоров’я молодших школярівВВ КоваленкоІнформаційні технології і засоби навчання 5 (37), 89-98, 201342013
  Формування та оцінювання ІК-компетентності у шкільній практиці України та зарубіжжяОВ Овчарук, ВВ КоваленкоІнститут інформаційних технорлогій і засобів навчання НАПН України, 201532015
  Формування соціальної компетентності учнів молодших класів в умовах сучасного інформаційного просторуВВ КоваленкоОвіта та розвиток обдарованої особистості 6 (37), 37-40, 201522015
  Проблема розвитку компетентності педагогічних працівників з використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у педагогічній теорії і практиціВВ КоваленкоІнформаційні технології і засоби навчання, 189-206, 2017 2017
  Роль електронних соціальних мереж у розвитку соціальної компетентності обдарованих учнівАВ Яцишин, ВВ КоваленкоОсвіта та розвиток обдарованої особистості 9 (52), 33-37, 2016 2016
  Актуальність застосування електронних соціальних мереж у роботі зі школярами, які мають функціональні обмеженняВВ Коваленко, ОМ КоваленкоІнформаційні технології і засоби навчання 6 (50), 34-49, 2015 2015
  Психолого-педагогічні вимоги до використання мультимедійних презентацій у професійній діяльності з учнями молодших класівКВ В.Овіта та розвиток обдарованої особистості, 31-34, 2015 2015
  Використання web-орієнтованих засобів у тренінгових заняттях для формування соціальної компетентності молодших школярівКВ В.Комп'ютер у школі та сімї, 40-44, 2015 2015
  Актуальність використання web-орієнтованих та мультимедійних технологій для формування соціальної компетентності молодших школярівКВ В.ХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и ..., 2015 2015
  Використання вчителями мультиплікаційної продукції для формування соціальної компетентності молодших школярівКВ В.ІІ Международная научно-методическая конференция "Медиасфера и ..., 2015 2015
  Cучасна мультиплікаційна продукція, як засіб формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного вікуКВ В.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті ..., 2015 2015
  Роль мультимедійних технологій в роботі вчителя початкових класівВВ КоваленкоНауково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших ..., 2014 2014
  Актуальність використання мультимедійних засобів у навчанні учнів початкової школи основам здоров'яВВ КоваленкоІ Всеукраїнська науково-практична конференція 1 (Збірник матеріалів), 26-27., 2014 2014
  Деякі аспекти використання мультимедійних засобів в початковій школіВВ КоваленкоЗвітна наукова конференція, 139-141, 2013 2013
  ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗІ ШКОЛЯРАМИВВ КоваленкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 95-96, 2012 2012
  CОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЗІ ШКОЛЯРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВВВ КоваленкоХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «УКРАЇНА НАУКОВА», http://intkonf ..., 2012 2012


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 04.09.2018 03:44:05
  Кількість ресурсів: 19
  Ресурси: 

  Article

  Коваленко, В.В. (2016) Cartoon products as a form of social competence of pupils Освіта та розвиток обдарованої особистості, 8 (51). pp. 16-18. ISSN 2309-3935

  Яцишин, А.В. and Коваленко, В.В. (2016) The role of electronic social networks in the development of social competence gifted pupils Освіта та розвиток обдарованої особистості, 9 (52). pp. 33-37. ISSN 2309-3935

  Коваленко, В.В. (2015) Using cartoon products for the formation of social competence of junior school-children by teachers Материалы ІІ Международной научно-методической конференции "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве"27–29 мая 2015 г., г.Могилев. pp. 185-191.

  Коваленко, В.В. (2015) The urgency of the use of web-based and multimedia technologies for the formation of social competence of younger schoolboys ХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» (1-5 июня, Варна, Болгария): Материалы. В 2-х томах. Том II. pp. 418-423.

  Коваленко, В.В. (2015) The use of web-based applications in training lessons for the formation of social competence junior pupils Комп'ютер у школі та сімї, 5. pp. 40-44. ISSN 2307–9851

  Коваленко, В.В. (2015) Formation of social competence junior pupils under conditions of modern information space Овіта та розвиток обдарованої особистості, 6 (37). pp. 37-40.

  Коваленко, В.В. (2015) Psychological and educational requirements for multimedia presentations in the work with junior pupils Овіта та розвиток обдарованої особистості, 7 (38). pp. 31-34.

  Яцишин, А.В. and Коваленко, В.В. (2015) Using e of social networks to work with children and youth with special educational needs Освіта та розвиток обдарованої особистості, 8 (39). pp. 32-38.

  Коваленко, В.В. and Коваленко, О.М. (2015) Relevance of electronic social networks application working with pupils with functional disabilities Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (50). pp. 34-49. ISSN 2076-8184

  Коваленко, В.В. (2013) The problem of teacher and social pedagogue training for use of multimedia tools in forming of health basics for junior pupils Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (37). pp. 89-98. ISSN 2076-8184

  Book Section

  Коваленко, В.В. (2016) Criteria for evaluating competence of teachers on the use of web-oriented technologies in elementary school In: «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, м. Київ, Україна. (Submitted)

  Овчарук, О.В. and Коваленко, В.В. (2015) Development and evaluation of ICT-competence in school practice in abroad and in Ukraine In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» Інститут інформаційних технорлогій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

  Коваленко, В.В. (2015) Modern animation products as means of forming of social competence primary school children In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції Черкаський національний університет, м.Черкаси, Україна, pp. 223-224.

  Коваленко, В.В. (2014) Актуальність використання мультимедійних засобів у навчанні учнів початкової школи основам здоров'я In: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 26-27.

  Коваленко, В.В. (2014) Роль мультимедійних технологій в роботі вчителя початкових класів In: Тези науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, м.Київ, Україна. (Submitted)

  Коваленко, В.В. (2014) Використання мультимедійних технологій під час проведення профілактичної роботи з молодшими школярами In: Науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційні технології в освіти 2014" ЧОІППО, м.Чернігів, Україна. (Unpublished)

  Коваленко, В.В. (2013) Деякі аспекти використання мультимедійних засобів в початковій школі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 139-141.

  Other

  Шишкіна, М.П. and Жалдак, М.І. and Коваль, Т.І. and Співаковський, О.В. and Носенко, Ю.Г. and Гриб'юк, О.О. and Дем’яненко, В.М. and Литвинова, С.Г. and Лаврентьєва, Г.П. and Лапінський, В.В. and Скрипка, К.І. and Коваленко, В.В. and Пірко, М.В. (2014) Report on research work 'System of psychological and pedagogical requirements to ICT learning tools' (conclusive) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

  Шишкіна, М.П. and Жалдак, М.І. and Коваль, Т.І. and Співаковський, О.В. and Запорожченко, Ю.Г. and Гриб'юк, О.О. and Дем’яненко, В.М. and Лаврентьєва, Г.П. and Коваленко, В.В. and Лапінський, В.В. and Литвинова, С.Г. and Пірко, М.В. (2013) Report on research work 'System of psychological-pedagogical requirements for information-communication technologies based learning tools' (ІІ stage) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.