Попель Майя Володимирівна

Попель Майя Володимирівна Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 453-96-73


scholar OrcID researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 01.07.2019 07:49:01
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t2PKBSkAAAAJ&hl=uk
  Статистика цитування (усі): 161<
  h-індекс (усі): Ма
  i10-індекс (усі): йя
  Публікації: 
  Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку дослідженьМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології і засоби навчання 5 (37), 66-80, 2013852013
  Системи комп’ютерної математики у хмаро орієнтованому освітньому середовищі навчального закладуШМ Павлівна, ПМВ Когут Уляна Петрівна13*2014
  Лекційні демонстрації у курсі вищої математикиКІ Словак, МВ ПопельНовітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної …, 012*
  Хмаро орiєнтоване освiтнє середовище навчального закладу: сучасний стан i перспективи розвитку дослiдженьМП Шишкiна, МВ ПопельIнформацiйнi технологiї i засоби навчання. 37 (5), 201372013
  Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud: навчальний посібник, 2-ге видання, виправленеМВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 1 (38), 111, 20166*2016
  Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud : навчальний посібникМВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 8 (1 (35 …, 20156*2015
  Формування хмаро орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін на базі SageMathCloudМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології в освіті, 148-165, 20165*2016
  THE METHODICAL ASPECTS OF THE ALGEBRA AND THE MATHEMATICAL ANALYSIS STUDY USING THE SAGEMATH CLOUDMV Popel52014
  Використання сервісів SageMathCloud для організації і підтримування спільної роботи студентівМП Шишкіна, МВ Попель, СВ ШокалюкВісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7, 90-100, 201632016
  Методика використання SageMathCloud у навчанні математичних дисциплін майбутніх вчителів математикиМВ ПопельНові технології навчання, 8-14, 201532015
  The Systems of Computer Mathematics in the Cloud-Based Learning Environment of the Educational InstitutionsMP Shyshkina, UP Kohut, MV PopelICT in Educat ion, R e search and Industrial Applic a tions: Integration …, 201722017
  Використання ІКТ у процесі вивчення диференціальної геометріїІС Дереза, МВ ПопельНовітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ …, 201622016
  Дослідження основних показників використання хмаро орієнтованих систем навчального призначення на прикладі SageMathCloudМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201622016
  Організація спільної роботи із ресурсами проектів у SageMathCloudСВ Шокалюк, МП Шишкіна, МВ ПопельНовітні комп’ютерні технології 14, 67-68, 20162*2016
  Проектування хмаро орієнтованих систем навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математикиМВ ПопельІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в …, 201622016
  Дослідження інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів математики та стану матеріально-технічного забезпечення навчального закл...МВ ПопельНова педагогічна думка, 54-59, 201622016
  Вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів математики щодо використання хмарних технологій у навчальному процесіМВ ПопельІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 201522015
  Проектування хмаро орієнтованих систем навчання математичних дисциплінМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201522015
  Технологія створення лекційних демонстрацій для ММС «Вища математика»КІ Словак, МВ ПопельТеорія та методика електронного навчання 1 (2), 335-345, 201122011
  Вивчення дисципліни "Диференціальні рівняння" з використанням вільно поширюваного програмного забезпеченняІВ Лов'янова, МВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 94-99, 201122011
  Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики (Автореферат)МВ ПопельІнститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, 201712017
  The learning technique of the SageMathCloud use for students collaboration supportM Popel, M ShyshkinaCEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS. org), Vol. 1844, 201712017
  Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математикиМВ ПопельІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201712017
  Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльностіЮГ Носенко, МВ Попель, МП ШишкінаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201612016
  Засоби наочності ММС «Вища математика: мобільний курс»МВ Попель, КІ СловакВсеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців, 54-58, 201112011
  Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. ПерспективиАЮ Ків, СО Семеріков, ВМ Соловйов, С Холмс, ОО Шумейко, ...Sergey Semerikov, 20172017
  Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладуВМ Дем’яненко, ВВ Коваленко, АО Кравченко, ЮГ Носенко, МВ Попель, ...ІІТЗН НАПН України, 20172017
  Використання SageMathCloud у навчанні майбутніх учителів математикиМВ Попель, МП ШишкінаФОП Рогальська ІО, 20172017
  Організація спільної роботи слухачів із використанням хмарних сервісів у процесі навчання математичних дисциплінМВ ПопельМатеріали методологічного семінару" Нові тенденції і явища у дитячому і …, 20172017
  Особливості застосування засобів хмарного середовища SageMathCloud при навчанні майбутніх вчителів математики курсу «Диференціальні рівняння»ДЄ Бобилєв, МВ ПопельМоделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи: монографія, 20172017
  Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класуМВ Попель, ІЮ БорисюкІнформаційні технології в освіті, 170-179, 20172017
  SageMathCloud у системі засобів навчання математичних дисциплінМВ ПопельІІТЗН НАПН України, 20172017
  Новітні комп’ютерні технології (Том XV)СВ Агаджанова, КХ Агаджанов-Гонсалес, ОВ Анісімов, СО Баннікова, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20172017
  Хмаро орієнтоване середовище навчання на базі сервісу SageMathCloudМВ Попель, МП ШишкінаВидавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20172017
  Підтримка самостійної роботи засобами SageMathCloud при навчанні курсу «Диференціальні рівняння» майбутніх вчителів математикиМВ Попель, ДЄ БобилєвВидавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20172017
  Scratch 2.0: хмарні змінні як новий етап розвитку об’єктно-орієнтованого середовищаМВ Попель, БІ ЮріївнаЗбірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 20162016
  Рекомендації з використання web-орієнтованих засобів у навчанні алгебри і початків аналізу у старшій школіМВ Попель, НС НовицькаЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20162016
  Організація факультативного курсу з використанням інструментарію MoodleCloudМВ Попель, МП ШишкінаЧетверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016 …, 20162016
  Використання ІКТ у процесі вивчення диференціальної геометріїМВ Попель, ІС ДерезаНовітні комп’ютерні технології 14, 112-113, 20162016
  Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті»ТА Вакалюк, ВП Олексюк, АМ Стрюк, МВ Рассовицька, ІВ Пліш, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20142014
  Хмарні технології у навчанні майбутніх учителів математикиМВ ПопельНовітні комп’ютерні технології.-Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в …, 20142014
  Використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів математикиМВ ПопельІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь …, 20142014
  Використання «Sagemath Cloud» як засобу навчання алгебри і початків аналізуМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20142014
  Визначення актуальності використання SageMathCloud під час вивчення математичних дисциплін шляхом анкетуванняМВ ПопельІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 20142014
  Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначенняОО Гриб'юк, ВМ Дем’яненко, МІ Жалдак, ЮГ Запорожченко, ТІ Коваль, ..." Атіка", 20142014
  Педагог-новатор чи педагог сталінського ГУЛАГУ?(Історико-педагогічна рефлексія)МВ ПопельІнформаційний центр, 20132013
  Психолого-педагогічні особливості учнів старшого шкільного віку, які впливають на застосування ІКТ при вивченні математикиМВ Попельзасiдання 4 Мiжвузiвського круглого столу Кафедра математичних методів та …, 20132013
  Хмарноорієнтовані засоби навчання у підготовці майбутніх учителів математикиМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20132013
  Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р.МІ Жалдак, АА Лященко, ВМ Соловйов, ЮВ Триус, ВБ Задоров, ...Мінрегіон України, 20112011
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск IXЗІ Бондаренко, СЄ Тимченко, ДВ Удовицька, СМ Подольська, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20112011
  Теорія та методика електронного навчання. Випуск IIЛВ Борщевич, ОВ Віхрова, МА Слюсаренко, МЮ Галатюк, НО Глєбова, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20112011
  Гендерні та вікові особливості комунікативних бар'єрівМВ ПопельАктуальні проблеми психології в закладах освіти, 20112011
  Технологія створення лекційних демонстрацій для ММС «Вища математика»МВ Попель, КІ СловакТеорія та методика електронного навчання 2 (1), 20112011
  Проблеми побудови алгоритмів: зв'язок з математичною теорієюМВ ПопельКриворізький держ. пед. ун-т, 20112011
  Програмні засоби навчального моделюванняСВ Шокалюк, МВ ПопельВсеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців, 364-367, 20112011
  Вплив фізичних вправ на стійкість увагиМВ Попель, ВІ МарчикСучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України …, 20102010
  Динаміка проявів креативності в онтогенезіМВ Попель, ІЮ Борисюк, І КривенокАктуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково …, 20102010
  Особливості застосування ММС SAGE в мобільному курсі вищої математикиМВ Попель, КІ СловакТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики,, 125-130, 20102010
  Взаємозв'язок фізичного розвитку та самооцінкиМВ ПопельКДПУ, 20092009
  Динаміка рівня фізичного розвитку в залежності від самооцінкиМВ ПопельКДПУ, 20092009
  Засідання № 5 Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» Ін...МП Шишкіна, СГ Литвинова, МВ Попель


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 01.07.2019 07:49:07
  Кількість ресурсів: 53
  Ресурси: 

  Article

  - Бобилєв, Д.Є. and Попель, М.В. (2017) Support for independent students’ work by tools SageMathCloud in the learning of «Differential equations» for future mathematics teachers New computer technology (15). pp. 201-205. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Борисюк, І.Ю. (2017) The Main Psychological and Pedagogical Requirements of Informatics Textbooks for 6th Інформаційні технології в освіті (30). pp. 170-179. ISSN 1998-6939

  - Попель, М.В. (2017) Organization of Collaborative Work of Students With the Use of Cloud Services in The Process of Teaching Mathematical Disciplines Матеріали методологічного семінару "Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри". ISSN 978-966-2748-95-6

  - Попель, М.В. (2016) Research information and communication competence of future teachers of mathematics and the state logistics of the institution in terms of the use of cloud technologies Нова педагогічна думка, 1.

  - Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) The use of the SageMathCloud service for organizing and support of students teamwork Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Cloud based learning environment formation for mathematics disciplines learning using the SageMathCloud Інформаційні технології в освіті, 1 (26).

  - Попель, М.В. (2015) Methods of SageMathCloud use in training of pre-service teachers of mathematics Нові технології навчання, 87.

  - Шишкіна, М.П., Когут, У.П. and Попель, М.В. (2014) Systems of computer mathematics in the cloud-based learning environment of the educational institution Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 27 (II(14)). pp. 75-78.

  - Попель, М.В. (2014) The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the SageMath Cloud Informational Technologies in Education (19). pp. 93-100.

  - Попель, М.В. (2014) The cloud technologies for mathematics teachers training New computer technology (12). pp. 301-308. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. (2014) The cloud technologies for mathematics teachers training Новітні комп’ютерні технології. - Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». pp. 301-308. ISSN 2309-1460

  - Шишкіна, М.П. and Попель, М.В. (2013) The Cloud-based Learning Environment of Educational Institution: the State of the Art and Research Prospects Information Technologies and Learning Tools , 5 (37). pp. 66-80.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Technology of creation of lecture demonstrations for MMS" Higher Mathematics" Теорія та методика електронного навчання, 2 (1).

  - Попель, М.В. and Лов'янова, І.В. (2011) Studying discipline "Differential equations" using freely distributed software Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (9).

  - Попель, М.В. (2011) Gender and age characteristics of communication barriers Актуальні проблеми психології в закладах освіти.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) The application features MMC mobile SAGE course of Mathematics Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (8).

  - Попель, М.В., Борисюк, І.Ю. and Кривенок, І. (2010) he dynamics of manifestations of creativity in ontogeny Актуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково-практичноi конференцii: До 80-рiччя Криворiзького державного педагогiчного унiверситету та 20-рiччя кафедри психопогii КДПУ.

  - Попель, М.В. and Марчик, В.І. (2010) Effect of exercise on sustained attention Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 (10).

  Book Section

  - Попель, М.В. and Бобилєв, Д.Є. (2017) Support for independent students’ work by tools SageMathCloud in the learning of «Differential equations» for future mathematics teachers In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 201-205. ISBN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2017) The cloud-based learning environment based on SageMathCloud In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 227-230. ISBN 2309-1460

  - Попель, М.В. (2017) SageMathCloud in the System of Teaching Mathematical Disciplines In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 183-186.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2017) Use SageMathCloud to Teach Future Mathematics Teachers In: Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 травня ФОП Рогальська І. О., м. Вінниця, Україна, pp. 65-68.

  - Попель, М.В. and Дереза, І.С. (2016) The use of ICT in the study of differential geometry In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Collaborate with resources projects SageMathCloud In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2016) The design of the cloud-based math learning tools for training of pre-service teachers of mathematics In: Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016) ЧДТУ, м.Черкаси, Україна.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Organization of elective course using tools MoodleCloud In: Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». ( Київ, КНУБА, 19-20 травня 2016 р.) КНУБА, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. and Новицька, Н.С. (2016) Recommendations for the use of web-oriented tools in teaching algebra and analysis starts in high school In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 195-198.

  - Попель, М.В. and Борисюк, І.Ю. (2016) Scratch 2.0: variable cloud as a new stage in the development of object-oriented environment In: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 груд. 2016 р, м. Київ) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2016) The study of basic indicators of cloud oriented systems for educational purposes on the example SageMathCloud In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 211-216.

  - Попель, М.В. (2015) Measuring Information and Communication competence of mathematics teachers on the use of cloud technologies in educational process In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Submitted)

  - Попель, М.В. (2015) Projection of a cloud-oriented training systems mathematical sciences In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Definition Relevance SageMathCloud use in the study of mathematical disciplines through questionnaires In: «Наукова молодь-2014» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Using cloud technology in the preparation of future teachers of mathematics In: Збірник матеріалів І Всеукраїнськоі науково-практичноі конференціі молодих учених «Наукова молодь-2013» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Use "SageMath Cloud" as a means of teaching algebra and the test In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Cloudy oriented learning tools in the preparation of future teachers of mathematics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Україн: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Psychological-pedagogical features of pupils of secondary school age that affect the application of ICT in the study of mathematics In: Теоретичні та прикладні аспекти виктористання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, екноміці та у виробництві: Матерiали засiдання IV Мiжвузiвського круглого столу Кафедра математичних методів та системного аналізу, м.Маріуполь, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Teacher-innovator or a teacher Stalin's GULAG? (Historical and pedagogical reflection) In: Постать А. Макаренка в сучасному педагогічному дискурсі (до 125-річчя з дня народження педагога) Інформаційний центр, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2011) Problems of construction of algorithms: the connection with the mathematical theory In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Means illustrative MMC "Higher mathematics: module course" In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Шокалюк, С.В. (2011) Software simulation training In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) Lecture demonstrations in the course of Mathematics In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2009) Dynamics of physical development based on self-assessment In: Збірник наукових праць студентів КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2009) Relationship of physical development and self-esteem In: Збірник наукових праць студентів КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

  Monograph

  - Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208), Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Яцишин, А.В. (2017) Methodology of formation of the cloud-based learning and research environment of educational university Project Report. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Жалдак, М.І., Запорожченко, Ю.Г., Коваль, Т.І., Кравцов, Г.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В., Литвинова, С.Г., Пірко, М.В., Попель, М.В., Скрипка, К.І., Співаковський, О.В., Сухіх, А.С., Татауров, Віктор Петрович and Шишкіна, М.П. (2014) System of psychological and pedagogical requirements to ICT learning tools Project Report. "Атіка", м.Київ, Україна.

  Book

  Ків, А. Ю., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Соловйов, В.М., Холмс, С., Шумейко, О.О., Агаджанова, С.В., Бурачек, В.Р., Віхрова, О.В., В‘юненко, О.Б., Гадецька, З.М., Данильчук, Г.Б., Зінонос, Н.О., Корольський, В.В., Логвіненко, В.Г., Орищенко, В.Г., Соловйова, В.В., Сологуб, Анатолій Іванович, Таваліка, Л.Д., Толбатов, А.В., Толбатов, В.А., Хараджян, Н. А., Шокалюк, С.В., Агаджанов-Гонсалес, К.Х., Бобилєв, Д.Є., Іскандарова, А.О., Маркова, О. М., Моісеєнко, М.В, Мукосєєнко, О.А, Попель, М.В. and Сологуб, А.А. (2017) Modeling in Education: Status. Problems. Prospects видавець Вовчок О.Ю., м. Черкаси, Україна.

  Бобилєв, Д.Є. and Попель, М.В. (2017) Features of Application of Cloud Environment SageMathCloud in Training Future Teachers of Mathematics Course «Differential Equations» Брама, видавець Вовчок О.Ю..

  Попель, М.В. (2016) Organization of training courses in math SageMathCloud: Tutorial, 2nd edition, revised Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Попель, М.В. (2015) Organization of training courses in math SageMathCloud: Tutorial Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Shyshkina, M.P., Вакалюк, Тетяна Анатоліївна, Олексюк, Василь Петрович, Стрюк, А.М., Рассовицька, М.В., Пліш, І.В., Грицук, Ю.В., Грицук, О.В., Matveeva, E.F., Unland, Rainer, Gr?ger, Martin, Brandt, Dietrich, Brinda, Torsten, Mkrttchian, V.S., Shiyan, N.I., Сук, О.П., Бобрицька, Валентина Іванівна, Процька, Світлана Миколаївна, Житєньова, Н.В., Смирнова, А.И., Ішутіна, О.Є., Адаменко, О.В., Панченко, Л.Ф., Величко, В.Є., Кухаренко, В.М., Маркова, Є.С., Єчкало, Ю.В., Черничкина, Т.И., Гнєдкова, О.О., Pratt, G.L., Dean, D.E., Гриценко, Валерій Григорович, Гладка, Людмила Іванівна, Ткачук, В. В. (orcid.org/0000-0002-5879-5147), Кулініч, Ю.А., Железнякова, Е.Ю., Зміївська, І.В., Глущенко, В.В., Косова, Е.А., Томіліна, А.О., Малоіван, М.В., Модло, Євгеній Олександрович, Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Маркова, О. М., Яцько, О.М., Хараджян, Н. А., Антіпова, Н.А., Кулагін, О.І., Ємець, М.П., Кобзар, Д.С., Рашевська, Н. В., Kiyanovska, N.M., Чухно, М.В., Михалевич, В.М., Попель, М.В., Бас, С. В., Словак, К. І., Сорокопуд, Марія Андріївна and Мерзликін, О. В. (2014) New computer technology: special issue «Cloud technologies in education» Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Thesis

  - Попель, М.В. (2017) The cloud service SageMathCloud as a tool of mathematics teacher professional competencies formation Dissertation candidate thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

  - Попель, М.В. (2017) The cloud service SageMathCloud as a tool of mathematics teacher professional competencies formation Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання.

  Teaching Resource

  - Носенко, Ю.Г., Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Cloud services and technology in scientific and educational activities [Teaching Resource]