Гриценчук Олена Олександрівна

Гриценчук Олена Олександрівна Посада: науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 440-96-27


scholar OrcID researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 12.11.2019 16:32:57
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fCljKMwAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 108<
  h-індекс (усі): 6<
  i10-індекс (усі): 3<
  Публікації: 
  Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освітиОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання/за ред. ВЮ Бикова, ЮО Жука, 255-261, 2005272005
  Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів УкраїниОО ГриценчукЗасоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук …, 2004132004
  Стратегічні орієнтири розвитку інформаційних освітніх мереж ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ в європейському контекстіОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006112006
  Формування громадянської свідомості (Європейський аспект)ОО ГриценчукРідна школа 10, 8-9, 200292002
  Теоретико-методологічні основи застосування ІКТ в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін в країнах зарубіжжя та Україні: загальні підходиОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 201082010
  Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технологіїВЮ Биков, ОО ГриценчукК.: Атіка, 200582005
  Інформаційно-комуникаційна компетентність учнів як аспект моніторингу (досвід міжнародних порівняльних досліджень ОEСD ТА IEA)ОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання, 1-12, 201352013
  Впровадження основ споживчих знань у систему загальної середньої освітиОО Гриценчук, ОВ ОвчарукАналітичний коментар, Київ, 200752007
  та ін. Формування інформаційного простору: Колективна монографіяВЮ Биков, ОО Гриценчук, СМ ІвановаКиїв: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України 290, 2, 200742007
  Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країнОО Гриценчук, ОЕ Коневщинська, ОЄ Кравчина, ГП Лаврентьєва, ...Педагогічна думка, НАПН України, 201032010
  Використання ІКТ у викладанні суспільствознавчих дисциплін у зарубіжній школіОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (8), 200832008
  Використання ІКТ у викладанні суспільствознавчих дисциплін у зарубіжній школіОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (8), 200832008
  Початкова школа в системі середньої освіти НідерландівОО ГриценчукПочаткова школа 10, 47-49, 200232002
  Роль вчителя у процесі виховання громадянина НідерландівОО ГриценчукНаукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер …, 200222002
  Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі середньої освіти Нідерландів: підходи, моделі, досвідОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 5 (49), 71-81, 201512015
  Гендерний підхід у моніторингових дослідженнях ІК-компетентності учнів в освітній практиці країн ЄвропиОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання, 20-28, 201312013
  ІК компетентність для навчання продовж життя (Досвід міжнародної програми оцінювання навчальних досягнень PISA) In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН …ОО Гриценчук12013
  Інформаціно-комунікаційна компетентність учнів загальноосвітніх навчальних закладів як предмет моніторінгу: міжнародний та український досвід.ОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 5 (31), 201212012
  Theory and methodology of ICT application into a social study in abroad and Ukraine: general approachesOO HrytsenchukInformation Technologies and Learning Tools 19 (5), 201112011
  Стратегія впровадження ІКТ в цикл суспільствознавчих дисциплін в школі Великої БританіїОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 6 (14), 200912009
  Реалізація громадянської освіти засобами ІКТ в міжнародній практиціОО ГриценчукКомп'ютер у школі та сім'ї 3 (59), 41-42, 200712007
  До проблеми ІК-компетентності вчителя у хмаро орієнтованому навчальному середовищі як пріоритетного напряму реформування освіти НідерландівОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20182018
  Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформОВ Овчарук, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ...Інформаційні технології і засоби навчання 3 (65), 317-336, 20182018
  Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школиОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20182018
  Досвід країн зарубіжжя: огляд загальних тенденційОВ Овчарук, НВ Сороко, ІД Малицька, ІВ Іванюк, ОО Гриценчук, ...2018
  До проблеми розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища в НідерландахОО ГриценчукНаціональний авіаційний університет, 20172017
  Наскрізний підхід до громадянської освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Нідерландів у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищіОО ГриценчукПедагогічна думка, 20172017
  Інформаційний бюлетень№ 5, 2017" Впровадження хмарних сервісів у галузь вищої освіти Нідерландів: досвід фонду samenwerkende universitaire reken faciliteiten (SURF)"ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20172017
  Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті: посібникОВ Овчарук, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, НВ Сороко, МП Лещенко, ...Педагогічна думка, 20172017
  Міжнародне дослідження комп’ютерної і інформаційної грамотності ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) як інструмент оцінювання інформаційно …ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20162016
  Теоретичне підґрунтя оцінювання ІК-компетентності учнів початкових класів: досвід Бельгії.ОО ГриценчукНаціональний авіаційний університет, 20162016
  Матеріали семінару з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз данихОМ Спірін, НВ Сороко, ІД Малицька, ЛА Лупаренко, ОО ГриценчукІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Підходи до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі загальної середньої освіти в НідерландахОО ГриценчукІнститут комп'ютерних інформаційних технологій НАУ, 20152015
  Розвиток моделі інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі загальної середньої освіти: досвід НідерландівОО ГриценчукМіжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 20152015
  Оцінювання ІК-компетентності в системі загальної середньої освіти Фламандської спільноти БельгіїОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20152015
  Інформаційний бюлетень№ 4, 2015" ІК-компетентність вчителів в системі освіти: досвід Чехії та Нідерландів"ОЄ Кравчина, ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20152015
  3.1. Використання віртуальних соціальних мереж у системі загальної середньої освітиАВ ЯцишинАтіка, 20142014
  Національне оцінювання учнів Бельгії (Фламандська спільнота). Моніторинг ІК-компетентності учнів початкових класів-2012 р.ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Перспективи впровадження моніторингу ІК-компетентності учнів в контексті євроінтеграційних процесів.ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Медіаграмотність як складова ІК-компетентності учнів: досвід Бельгії.ОО ГриценчукНАУ, 20142014
  Інформаціно-комунікаційна компетентність учнів початкової школи Бельгії (фламандська спільнота): загальні підходи до змісту та оцінюванняОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 6 (44), 1-12, 20142014
  Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освітіОВ Білоус, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, МП Лещенко, ..." Атіка", 20142014
  GENDER APPROACH IN MONITORING STUDIES OF PUPILS’IC-COMPETENCE IN EDUCATIONAL PRACTICE IN EUROPEOO HrytsenchukInformation Technologies and Learning Tools 37 (5), 20-28, 20132013
  Нормативно-правове забезпечення державної політики інформатизації освіти УкраїниОО Гриценчук, НВ СорокоІІТЗН НАПН України, 20132013
  Бюлетень (2013) Нормативно-правове забезпечення державної політики інформатизації освіти УкраїниОО Гриценчук, НВ СорокоІІТЗН НАПН України, 20132013
  Звіт про науково-дослідну роботу «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті»ОВ Овчарук, МП Лещенко, НВ Сороко, ОО Гриценчук, ОЄ Кравчина, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20132013
  Підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів засобами ІКТ у моніторингових дослідженнях міжнародної програми PISAОО ГриценчукІнститут педагогіки НАПН України, 20132013
  INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATION PUPILS AS A SUBJECT OF MONITORING: INTERNATIONAL AND UKRAINIAN EXPERIENCEOO HrytsenchukInformation Technologies and Learning Tools 31 (5), 20122012
  Сучасні підходи до моніторингу інформаційно комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: міжнародний та український досвід.ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20122012
  Моніторинг ІК компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: міжнародний досвід.ОО ГриценчукТОВ" Інформаціні системи", 20122012
  Бюлетень" Моніторинг ІК компетентності учнів у міжнародних дослідженнях"ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20122012
  Створення освітньо-інформаційного середовища ВНЗ–запорука реформування професійної освітиГГ Пилипович, ІС ОстрошапськийСучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 78-81, 20122012
  Хронологія розвитку споживчої освіти в УкраїніОО Гриценчук, ОВ ОвчарукЕкономіка в школах України 3 (76), 12-13, 20112011
  Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рікДБ Рождественська, ОВ Овчарук, ОВ Білоус, ОЄ Кравчина, ...ІІТЗН НАПН України, 20112011
  Теоретико-методологічні засади та нормативно-правове забезпечення застосування ІКТ у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін середньої загальноосвітньої школи …ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20112011
  ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН В КРАЇНАХОО Гриценчук2010
  Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2010 рікІД Малицька, ОВ Овчарук, ДБ Рождественська, ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20102010
  Тренінгові технології для впровадження знань про захист прав споживачів в контексті розвитку громадянського суспільстваОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 20102010
  Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2009 рікОО Гриценчук, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ДБ РождественськаІІТЗН НАПН України, 20092009
  IKT у предметах суспільствознавчого циклу в школі США: аспект стандартизаціїОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 20092009
  ICT IN THE SOCIAL STUDIES SUBJECTS IN THE USA SCHOOLS: THE ASPECT OF STANDARDIZATIONOO HrytsenchukInformation Technologies and Learning Tools 13 (5), 20092009
  STRATEGY OF ICT IMPLEMENTATION IN THE SCHOOL SOCIAL STUDIES IN THE UNITED KINGDOMOO HrytsenchukInformation Technologies and Learning Tools 14 (6), 20092009
  Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень)ОО ГриценчукІнформаційні технології і засоби навчання 3 (4), 20072007
  PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF FOREIGN SCHOOL EDUCATION BY MEANS OF ICT (THE ANALYSIS OF INTERNATIONAL RESEARCHES)OO HrytsenchukInformation Technologies and Learning Tools 4 (3), 20072007
  STRATEGIC REFERENCE POINTS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION EDUCATIONAL NETWORKS OF UNESCO AND UNICEF IN THE EUROPEAN CONTEXTOO HrytsenchukInformation Technologies and Learning Tools 1 (1), 20062006
  Система підтримки освітньої галузі в Нідерландах у контексті розвитку громадянського суспільстваОО ГриценчукПроблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія 9, 167-171, 20062006
  Інформаційна освітянська мережа ЮНЕСКО–молодим громадянам України.ОО ГриценчукПедагогічна газета 12 (113), 8-9, 20032003
  Прокоф’єв ЄГОО Гриценчук, СМ Іванова
  STRATEGIC REFERENCE POINTS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION EDUCATIONAL NETWORKS OF UNESCO AND UNICEF IN THE EUROPEAN CONTEXT СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ …OО Гриценчук
  ICT IN THE SOCIAL STUDIES SUBJECTS IN THE USA SCHOOLS: THE ASPECT OF STANDARDIZATION IKT У ПРЕДМЕТАХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ В ШКОЛІ США: АСПЕКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇOО Гриценчук
  STRATEGY OF ICT IMPLEMENTATION IN THE SCHOOL SOCIAL STUDIES IN THE UNITED KINGDOM СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ IKT В ЦИКЛ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН В ШКОЛІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇOО Гриценчук
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯОО Гриценчук, ОМ Гуркової, ІВ Пустовалова, ТВ Яковенка, ...
  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE IN THE PROCESS OF SOCIAL SCIENCES TEACHING IN FOREIGN SCHOOL ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ВИКЛАДАННІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У …OО Гриценчук
  THEORY AND METHODOLOGY OF ICT APPLICATION INTO A SOCIAL STUDY IN ABROAD AND UKRAINE: GENERAL APPROACHES ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ …О Гриценчук


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 12.11.2019 16:33:04
  Кількість ресурсів: 52
  Ресурси: 

  Article

  - Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) and Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564) (2018) European experience of the teachers' digital competence development in the context of modern educational reforms Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (65). pp. 317-336. ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2015) Вevelopment of teachers’ information and communication competence in general secondary education of the Netherlands: approaches, models, experience Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 71-81. ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2014) Information and communication skills elementary school students in Вelgium (flemish community): general approach to the content and assessment Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (44). pp. 1-12. ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2013) Gender approach in monitoring studies of pupils’ IC-competence in educational practice in Europe Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (37). pp. 20-28. ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2013) Students' information аnd communication competence аs аn aspect оf monitoring (OEСD аnd IEA international comparative study experience) Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (38). pp. 1-12.

  - Гриценчук, О.О. (2012) Information and communications competencies of the general secondary education pupils as a subject of monitoring. international and ukrainian experience. Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (31). ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. and Овчарук, О.В. (2011) Хронологія розвитку споживчої освіти в Україні Економіка в школах України, 3 (76). pp. 12-13.

  - Гриценчук, О.О. (2010) Theory and methodology of ICT application into a social study in abroad and Ukraine: general approaches Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (19). ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2009) Strategy of ICT implementation in the school social studies in the United Kingdom Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (14). ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2009) ICT in the social studies subjects in the USA schools: the aspect of standartization Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (13). ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2008) Information and communication technologies use in the process of social sciences teaching in foreign school Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (8). ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2007) Prospects of development of information educational environment of foreign school education by means of ICT (the analysis of international researches) Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (4). ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2007) Реалізація громадянської освіти засобами ІКТ в міжнародній практиці Комп'ютер у школі та сім'ї, 3 (59). pp. 41-42.

  - Гриценчук, О.О. (2006) Strategic reference points of development of information educational networks of UNESCO and UNICEF in the European context. Інформаційні технології і засоби навчання , 1 (1). ISSN 2076-8184

  - Гриценчук, О.О. (2006) Система підтримки освітньої галузі в Нідерландах у контексті розвитку громадянського суспільства Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 9. pp. 167-171.

  - Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) (2004) Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів України Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору.

  - Гриценчук, О.О. (2003) Інформаційна освітянська мережа ЮНЕСКО – молодим громадянам України. Педагогічна газета, 12 (113). pp. 8-9.

  - Гриценчук, О.О. (2002) Формування громадянської свідомості (Європейський аспект) Рідна школа, 10. pp. 8-9.

  - Гриценчук, О.О. (2002) Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів Початкова школа, 10. pp. 47-49.

  - Гриценчук, О.О. (2002) The role of a teacher in the process of educating a citizen of the Netherlands Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 9. pp. 135-138. ISSN 2311-6382

  Book Section

  - Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) (2018) To the problem of the teacher's IC's competence in a cloud-based learning environment as a priority area for the reform of education in the Netherlands In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 83-85.

  - Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) (2017) A Transversal Approach to Civic Education in Dutch Educational Institutions in a Computer-Oriented Learning Environment In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 44-46.

  - Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) (2017) The problem of the development of information and communication competence of teachers in a cloud-based learning environment in the Netherlands In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, pp. 21-22.

  - Гриценчук, О.О. (2016) The Theoretical Basis of Evaluation IC competency of Primary School Pupils: Belgium Experiences. In: «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 55-56.

  - Гриценчук, О.О. (2015) Development of model of teachers’ information and communication competence in general secondary education: the Netherlands In: Нові інформаційні технології в освіті для всіх (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна. (In Press)

  - Гриценчук, О.О. (2015) Evaluation IC-competence in general secondary education of Flemish community of Belgium In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Гриценчук, О.О. (2015) Development of approach information communication competence of teachers in education in general secondary in the Netherlands In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності Інститут комп'ютерних інформаційних технологій НАУ, м.Київ, Україна. (In Press)

  - Гриценчук, О.О. (2014) Перспективи впровадження моніторингу ІК-компетентності учнів в контексті євроінтеграційних процесів. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції, 2014. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 16-18.

  - Гриценчук, О.О. (2014) Медіаграмотність як складова ІК-компетентності учнів: досвід Бельгії. In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності НАУ, м.Київ, Україна.

  - Гриценчук, О.О. (2013) ІК компетентність для навчання продовж життя (Досвід міжнародної програми оцінювання навчальних досягнень PISA) In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України, Київ, Україна, pp. 14-16.

  - Гриценчук, О.О. (2013) Підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів засобами ІКТ у моніторингових дослідженнях міжнародної програми PISA In: Педагогічна компаративістика-2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контент: матеріали науково-практичного семінару Інститут педагогіки НАПН України, Київ, Україна, pp. 176-177.

  - Гриценчук, О.О. (2012) Моніторинг ІК компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: міжнародний досвід. In: Педагогічна компаративистика - 2012 ТОВ "Інформаціні системи", м.Київ, Україна, pp. 128-129.

  - Гриценчук, О.О. (2012) Сучасні підходи до моніторингу інформаційно комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: міжнародний та український досвід. In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України , Київ. (In Press)

  - Гриценчук, О.О. (2011) Теоретико-методологічні засади та нормативно-правове забезпечення застосування ІКТ у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін середньої загальноосвітньої школи (порівняльний аспект) In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України , pp. 12-13.

  - Гриценчук, О.О. (2010) Тренінгові технології для впровадження знань про захист прав споживачів в контексті розвитку громадянського суспільства In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Овчарук, О.В., Сороко, Н.В., Малицька, І.Д., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Гриценчук, О.О. and Кравчина, О.Є. (2018) The Experirncr of tthe foreign countrues: the main tendencies In: All-Ukrainian seminar "Digital competence of the New Ukrainian School Teacher", 28 лютого 2018, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М., Сороко, Н.В., Малицька, І.Д., Лупаренко, Л. А. and Гриценчук, О.О. (2016) The proceedings of the seminar on the establishment of profiles of research teams and the inclusion of scientific publications in international scientometric databases In: Cемінар з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних (в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки), м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Овчарук, О.В., Андрос, М.Є., Антощук, С. В., Болілий, В.О., Копотій, В.В., Буров, О.Ю., Гергель, О.В., Горленко, В.М., Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Карташова, Л.А., Пліш, І.В., Бойченко, О.А., Карташов, А.М., Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X), Кравчина, О.Є., Кузьменко, А.В., Кулинич, О.А., Ляхоцька, Л.Л., Малицька, І.Д., Нежинська, О.О., Процай, Л.П., Сороко, Н.В. and Юцевич, І.С. (2018) Digital Competence of the Modern New Ukrainian School Teacher Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine, м. Київ, Україна, pp. 1-61.

  Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Сороко, Н.В., Лещенко, М.П., Тимчук, Л.І., Кравчина, О.Є. and Малицька, І.Д. (2017) Evaluation of students' and pedagogues' IT-competence in the context of European integration process Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-461-8

  Білоус, О.В., Гриценчук, О.О., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Кравчина, О.Є., Лещенко, М.П., Малицька, І.Д., Морзе, Н.В., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В., Тимчук, Л.І., Ткаченко, В.А., Шиненко, М.А. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті Атіка, м. Київ, Україна.

  Гриценчук, О.О., Коневщинська, О.Е., Кравчина, О.Є., Лаврентьєва, Г.П., Малицька, І.Д., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Хитровська, Ю.В., Шиненко, М.А. and Іванова, С.М. (2010) Information and communication technologies of learning in the system of general secondary education of foreign countries Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.

  Other

  - Гриценчук, О.О. (2017) Newsletter № 5 , 2017 "The implementation of the cloud computing in the sphere of higher education in Netherlands: the experience of thesamenwerkende universitaire reken faciliteiten (SURF)" ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Гриценчук, О.О. (2016) International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2013) as a tool for the evaluation of information and communication competence ІІТЗН НАПН України, м.Київ, України.

  - Кравчина, О.Є. and Гриценчук, О.О. (2015) Newsletter № 4 , 2015 "ICT competence teachers in education: Czech and experience the Netherlands" ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Гриценчук, О.О. (2014) Національне оцінювання учнів Бельгії (Фламандська спільнота). Моніторинг ІК-компетентності учнів початкових класів - 2012 р. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Гриценчук, О.О. and Сороко, Н.В. (2013) Бюлетень (2013) Нормативно-правове забезпечення державної політики інформатизації освіти України ІІТЗН НАПН України, Київ, Україна.

  - Овчарук, О.В., Лещенко, М.П., Сороко, Н.В., Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Морзе, Н.В., Гуржій, А.М., Тимчук, Л.І., Білоус, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Яцишин, А.В., Шиненко, М.А., Горбаченко, В.І., Ткаченко, В.А. and Малицька, І.Д. (2013) Report on scientific work "Development of information and communication competence of pupils in te context of European integration processes" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Гриценчук, О.О. (2012) Бюлетень "Моніторинг ІК компетентності учнів у міжнародних дослідженнях" ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Рождественська, Д.Б., Овчарук, О.В., Білоус, О.В., Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Малицька, І.Д. (2011) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120), Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Гриценчук, О.О. (2010) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2010 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) and Рождественська, Д.Б. (2009) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2009 рік ІІТЗН НАПН України , м. Київ, Україна.

  - Гриценчук, О.О., Сороко, Н.В., Рождественська, Д.Б., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (2008) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій за 2008 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.