Коневщинська Ольга Еммануїлівна

Коневщинська Ольга Еммануїлівна Посада: провідний науковий співробітник
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 440-55-07


fb_icon.png scholar OrcID researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 02.03.2020 03:39:44
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rxJaAEwAAAAJ&hl=ru&oi=sra
  Статистика цитування (усі): 118<
  h-індекс (усі): 6<
  i10-індекс (усі): 4<
  Публікації: 
  Розвиток поняття інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників в аспекті використаннясоціальних електронних мережОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 45 (1), 12-20, 2015182015
  Організація процесу електронного навчання з використанням технології вебінаруОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 5 (25), 1-19, 2011162011
  Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання т.38 №6 38 (6), 182-195, 2013132013
  ЕЛЕКТРОННІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СКЛАДНИК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІАОЕ Коневщинська, СГ ЛитвиноваІнформаційні технології і засоби навчання 55 (№5), 42-54, 2016102016
  Сучасні засоби Інтернет доступу та освітні платформи в е-навчанніІОЕ КоневщинскаІнформаційні технології і засоби навчання http://journal.iitta.gov.ua/index …, 201492014
  Електронні освітні ресурси у межах інформаційного забезпечення діяльності ресурсних центрів дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 43 (№5), 164-173, 201472014
  Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладівОЕ КоневщинськаКомп'ютер у школі та сім'ї, 31-33, 201362013
  Формування медіакомпетентності старшокласників засобами електронних соціальних мережОЕ КоневщинськаМатеріали звітної наукової конференції ІІТЗН, 182-184, 201652016
  Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільстваОЕ КоневщинськаІнформаційні технологій і засоби навчання 54 (4), 32-41, 201652016
  Інформаційні технології і засоби навчанняВЮ Биков, ВВ Олійник, ОМ Спірін, МІ Шут, ОЕ Коневщинська, ...Інформаційні технології і засоби навчання http://journal.iitta.gov.ua/index …, 200852008
  Новітні технології у роботі ресурсного центру дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 201442014
  Новітні технології у роботі ресурсного центру дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 201442014
  Ціннісно-орієнтаційний потенціал засобів масової інформації та проблеми сучасної інформаційної культури [Електронний ресурс]ОЕ КоневщинськаВісн. Львівського ун-ту ім. І. Франка.–2005.–Вип 19, 356-360, 200542005
  Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країннавчально-методичний посiбник, 108-112, 201232012
  Формування медіа-культури майбутніх учителів музикиОЕ Коневщинськаіітзн напн України, 200932009
  Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institutionОЕ Коневщинська, АО КравченкоВісник Житомирського державного університету ім. І. Франка: Педагогічні …, 201722017
  Формування ІКТ-компетентності викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання http://journal.iitta.gov.ua/index …, 201422014
  Проблема Інтернет-мовлення старшокласників в електронних соціальних мережахОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 77-86, 201712017
  Мережні технології як складова інформаційно-освітнього середовища навчального закладуОЕ КоневщинськаІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 201512015
  Мережні технології та мобільні засоби як складові е-навчанняОЕ КоневщинськаЗбірник праць 10 міжнародної науково-практичної конференції ІТЕА 2015"Нові …, 201512015
  Створюємо наукове підгрунтя для інформатизації навчального середовищаОЕ КоневщинськаПедагогічна газета, 1-4, 201412014
  Ринкові інструменти інноваційного розвитку системи професійної освітиОЕ Коневщинська, ВЮ Биков, ІВ МушкаІнформаційні технології і засоби навчання 6 (26), 1-23, 201112011
  Використання мультимедійних технологій в процесі дистанційного навчанняОЕ КоневщинськаНАУ, 201012010
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 20182018
  Зарубіжний досвід використання «Minecraft: Education Edition» у проектній діяльностіОЕ КоневщинськаІнформаційні технології в освіті 32, 86-98, 20172017
  Освітня гейміфікація для підвищення ефективності навчанняОЕ КоневщинськаНАУ, 20172017
  Культура інтернет-мовлення в процесі міжособистісної комунікації у соціальних мережахОЕ КоневщинськаЖДУ ім. І. Франка 5, 321-324, 20172017
  Інтернет-комунікація засобами соціальних мережОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 20172017
  Матеріали семінару на тему «Ведення електронної бібліотеки НАПН України: статистичні особливості опрацювання інформаційних ресурсів»ОМ Спірін, ОЕ Коневщинська, СМ Іванова, АВ КільченкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  SOCIAL NETWORKS AS A COMPONENT OF MODERN SOCIAL MEDIAOE Konevshchynska, SG LytvynovaInformation Technologies and Learning Tools 55 (5), 42-54, 20162016
  DEVELOPMENT OF MEDIA EDUCATION AND MEDIA CULTURE UNDER THE CONDITIONS OF MODERN INFORMATION SOCIETYOE KonevshchynskaInformation Technologies and Learning Tools 54 (4), 32-41, 20162016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...2016
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙOE KonevschynskaInformation Technologies and Learning Tools 49 (5), 82-88, 20152015
  Університетський веб-сайт як засіб інформаційно-комунікаційної взаємодії суб'єктів навчальної діяльностіОЕ КоневщинськаВид-во НПУ імені МП Драгоманова, 20152015
  Соціальні мережі як чинник розвитку інформаційно-освітнього середовища навчанняОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 20152015
  University web-sites as mean of information and communication co-operation of subjects of educational activityOE KonevshchynskaНауковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла …, 20152015
  Development of the concept of information and educational environment of upper-form pupils in aspects of electronic social networks useОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій …, 20152015
  Experience and prospects of electronic social networking in educationЮМ Богачков, ОЮ Буров, ОЕ Коневщинська, ОП Пінчук, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Мережні технології в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладуОЕ КоневщинськаЗбірник тез доповідей науково-практичної конференції" Мультимедійні …, 20152015
  Дидактичні властивості соціальних сервісівОЭ КоневщинскаяЗвітна науково-практична конференція ІІТЗН, Режим доступу: http://conf.iitlt …, 20152015
  Шляхи та перспективи науково-інформаційної діяльності Iнституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниОЭ КоневщинскаяНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 20152015
  АвториЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ВВ Олійник, ОЮ Буров, ...2014
  Використання сучасних мобільних засобів в е-навчанніОЕ Коневщинська" Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції" Інформаційні технології …, 20142014
  Сучасні веб-ресурси для дистанційної онлайн-освітиОЕ КоневщинськаЗбірник тез доповідей науково-практичної конференції" Мультимедійні …, 20142014
  Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладівІВ Пінчук, О.П. і Богачков, Ю.М. і Биков, В.Ю. і Манако, А.Ф. і Олійник, В ...монографія, 177-182, 20142014
  STAFF PROVISION OF DISTANCE EDUCATION RESOURCE CENTEROE KonevshchynskaInformation Technologies and Learning Tools 38 (6), 182-195, 20132013
  Технологія віртуальної реальності у ресурсному центрі дистанціної освітиОЕ КоневщинськаНАУ Інститут комп'ютерних інформаційних технологій, 20132013
  MARKET-BASED INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATIONVY Bykov, OE Konevshchynska, IV MushkaInformation Technologies and Learning Tools 26 (6), 20122012
  Актуальні проблеми сучасного кіберсередовищаОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 20122012
  Інтернет орієнтовані автоматизовані системи збирання, накопичення і опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладівВЮ Биков, ЮМ Богачков, ОІ Вольневич, ОЕ Коневщинська, ПС Ухань, ...Педагогічна думка, НАПН України, 20122012
  ORGANIZATION OF THE ELECTRONIC LEARNING WITH WEBINAR TECHNOLOGYOE KonevshchynskaInformation Technologies and Learning Tools 25 (5), 20112011
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБІНАРУOE KonevshchynskaІнформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 20112011
  Деякі проблеми людино-машинної комунікації у дистанційному навчанніі.ОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 20112011
  Особливості діалогової взаємодії суб'єктів у дистанційному навчанніОЕ КоневщинськаЧДТУ 2, 13-14, 20102010
  Деякі проблеми проектування інтерфейсу користувача у дистанційному навчанніОЭ КоневщинскаяОсвіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики …, 20102010
  МУЛЬТИМЕДІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ РОЗВ'ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ ПСИХОЛОГОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯОЕ КоневщинськаЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 17, 20102010
  Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: світові тенденціїМІД Биков В.Ю.,Овчарук О.В.,Коневщинська О.Е.колективна монографія, 20072007
  Network technologies and mobile tools as components of e-learningK Olga


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 02.03.2020 03:39:51
  Кількість ресурсів: 50
  Ресурси: 

  Article

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Problem of internet communication of senior pupils in electronic social networks Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 77-86. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Foreign experience of the use of "Minecraft:Education Edition" in project activity Інформаційні технології в освіті, 32. pp. 86-98. ISSN 1998-6939

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) and Кравченко, А.О. (orcid.org/0000-0001-9763-3530) (2017) Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institution Вісник Житомирського державного університету ім.І.Франка: Педагогічні науки., 3 (89). pp. 5-11. ISSN 2076-6173

  - Коневщинська, О.Е. (2016) The development of media education and media culture in the modern information society Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (54). pp. 32-41. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. and Литвинова, С.Г. (2016) Electronic social networks as a component Modern social media Інформаційні технології і засоби навчання НАПН України, 5 (55). pp. 42-54. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2015) Psychological and pedagogical preconditions for the development of information and educational learning environment for upper-form pupils by means of network technologies Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 82-88. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2015) Development of the concept of information and educational environment of upper-form pupils in aspects of electronic social networks use Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 1 (45). pp. 12-20. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2015) Psycho-pedagogical preconditions of information and educational learning environment means seniors networking Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 82-88. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2015) Network technologies as part of information-educational environment of the institution IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи", 2 (4). pp. 9-11. ISSN 2411-4685

  - Коневщинська, О.Е. (2015) The development of the concept of information-educational learning environment in terms of high school students use social electronic networks Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (45). pp. 12-20. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2015) Network technologies and mobile tools as components of e-learning Х Міжнародна науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» ITEA 2015 (26-27 листопада 2015 р.) на базі Міжнародного науково-навчального центра інформаційних технологій та систем, 1 (1). pp. 246-250. ISSN ISВN 978-966-02-7867-7

  - Коневщинська, О.Е. (2015) University web- sites as mean of information and communication co-operation of subjects of educational activity Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп"ютерно-орієнтовані системи навчання, 17 (24). pp. 142-146. ISSN 2411-8869

  - Коневщинська, О.Е. (2015) Prospects for research of scientific and information activities of the Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of Ukraine Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 16 (23). pp. 1-12. ISSN 2411-8869

  - Коневщинська, О.Е. (2014) Create a scientific basis for informational learning environment Педагогічна газета, 6 (238). pp. 1-4.

  - Коневщинська, О.Е. (2014) Формування ІКТ-компетентності викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освіти Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (42). pp. 20-32. ISSN 2076-8184.

  - Коневщинська, О.Е. (2014) Electronic educational resources within informational support of distance education resource centers Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (43). pp. 164-173. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2014) Formation of teachers-tutor ICT competence of distance education resource centers Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (42). pp. 20-32. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2014) Modern Internet access and educational platform for e-learning Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (44). pp. 33-41. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2014) Electronic educational resources within informational support of distance education resource centers Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (43). pp. 164-173. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2013) Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (38). pp. 182-195. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2013) Arrangements creation of a resource center of distance education for secondary schools Комп'ютер у школі та сім'ї, 8 (112). pp. 31-34. ISSN 2307-9851

  - Коневщинська, О.Е. (2011) Organization of the electronic learning with webinar technology Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю., Коневщинська, О.Е. and Мушка, Іван Васильович (2011) Мarket-based instruments of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е. (2011) Organization of eLearning webinar on using technology інформаційні технології і засоби навчання, 5 (25). pp. 1-19. ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е., Биков, В.Ю. and Мушка, Іван Васильович (2011) Market tools of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). pp. 1-23. ISSN 2076-8184

  Book Section

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Educational gamification to improve learning efficiency In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" НАУ, м. Київ, Україна, pp. 34-36.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Internet communication by means of social networks In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 59-62.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Culture of Internet communication in the process of interpersonal communication in social networks In: Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир, Україна, pp. 321-324.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2016) Formation of media competence of senior pupils by means of electronic social networks In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 182-184.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2015) Network technologies in the educational and informational environment of the educational institution In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, м. Київ, Україна, pp. 51-53.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2015) Social networks as a factor in the development of information and educational learning environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 28-30.

  - Коневщинська, О.Е. (2014) Новітні технології у роботі ресурсного центру дистанційної освіти In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 32-34.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2014) Modern web resources for distance online-education In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, м. Київ, Україна, pp. 75-78.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2014) The latest technology in the resource center of distance education In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 32-35.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2014) The use of modern mobile e-learning In: Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014» ЧОІППО, м. Чернігів, Україна, pp. 65-68.

  - Коневщинська, О.Е. (2013) Arrangements creation of a resource center of distance education for secondary schools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 71-72.

  - Коневщинська, О.Е. (2013) Virtual Reality Technology in Distance Education Resource Center In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ Інститут комп'ютерних інформаційних технологій, м.Київ, Україна, pp. 34-35.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2012) Actual problems of the modern cyber environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 44-45.

  - Коневщинська, О.Е. (2011) Some problems of man-machine communication in distance education. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 20-22.

  - Коневщинська, О.Е. (2010) In: Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шк. інформатики Київськ. ун-т ім. Б.Грінченка, Київ Україна, pp. 102-103.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2010) Some problems designing the user interface in distance learning In: Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики : матеріали науково-практичної конференції Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 102-103.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2010) Features of dialogue interaction of subjects in distance learning In: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010 м. Черкаси, 4-6 травня 2010 р.) ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 13-14.

  - Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2010) The use of multimedia technologies in the process of distance learning In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, м. Київ, Україна, pp. 77-78.

  Monograph

  - Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю., Богачков, Ю.М., Гриб'юк, О.О., Соколюк, О.М., Слободяник, О.В., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Дементієвська, Н.П. and Яськова, Н.В. (2018) Formation of informational and educational environment for senior students' learning on the basis of electronic social networks technologies Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Манако, А.Ф., Олійник, В.В., Буров, О.Ю., Коневщинська, О.Е., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Барладим, В.М., Корнієць, О.М. and Мушка, Іван Васильович (2014) The organization and functioning of network of resource centers of secondary schools distance learning Project Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Богачков, Ю.М., Вольневич, О.І., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Сороко, Н.В., Дивак, В.В. and Красношапка, В.О. (2012) Internet oriented computerized system for collecting, accumulating and processing the results of learning activities of students of secondary schools Discussion Paper. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Спірін, О.М., Коневщинська, О.Е., Іванова, С.М. and Кільченко, А.В. (2017) The materials of the seminar on "Maintenance to Digital Library of NAES of Ukraine: statistical features of processing of information resources" In: Cемінар-тренінг на тему «Ведення Електронної бібліотеки НАПН України: статистичні особливості опрацювання інформаційних ресурсів», м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Коневщинська, О.Е., Пінчук, О.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2015) Experience and prospects of electronic social networking in education: review ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Гриценчук, О.О., Коневщинська, О.Е., Кравчина, О.Є., Лаврентьєва, Г.П., Малицька, І.Д., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Хитровська, Ю.В., Шиненко, М.А. and Іванова, С.М. (2010) Information and communication technologies of learning in the system of general secondary education of foreign countries Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.