Спірін Олег Михайлович

Спірін Олег Михайлович Посада: головний науковий співробітник
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 467-03-45


blogspot.png fb_icon.png Google_Plus_logo.png scholar mini-icon[1].png linkedIn_icon.png researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 03.11.2019 04:35:27
  Сторінка в Google Академії: http://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 1575
  h-індекс (усі): 20
  i10-індекс (усі): 44
  Публікації: 
  Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системоюОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І. Франка, 20071552007
  Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатикиОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 13 (5), 20091322009
  Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТMP Shyshkina, OM Spirin, YG ZaporozhchenkoІнформаційні технології і засоби навчання 27 (1), 201297*2012
  Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 33 (1), 201383*2013
  Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН УкраїниОМ Спірін, ВМ Саух, ВА Резніченко, ОВ НовицькийІнформаційні технології і засоби навчання 14 (6), 2009692009
  Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоТеорія і практика управління соціальними системами, 3-25, 2014612014
  Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робітОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 36 (4), 132-152, 2013542013
  Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологієюОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013422013
  Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якостіОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 19 (5), 2010382010
  Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатикиОМ СпірінЖитомирський держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2009382009
  Концептуальні засади побудови мережі електронних бібліотек Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ НовицькийІнформаційні технології і засоби навчання 31 (5), 2012362012
  Хмарні сервіси Office 365СГ Литвинова, ОМ Спірін, ЛП АнікінаЦП" Компринт", 2015332015
  Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатикиОМ СпірінНауковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії …, 2007312007
  Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладуОМ СпірінНаціональний пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2001292001
  Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ СпірінКомп’ютер у школі та сім'ї 1, 15-18, 2011242011
  Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ СорокоІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015232015
  Критерії зовнішнього оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінНауковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно …, 2010232010
  Проект концепції електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, МА ШиненкоІнформаційні технології і засоби навчання 20 (6), 2010222010
  Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)ОМ Спірін, АВ ЯцишинКомп'ютер у школі та сім'ї 114 (2), 3-8, 2014212014
  Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти УкраїниВЮ Биков, ВВ Лапінський, МП Шишкіна, ОМ Спірін, ВД Руденко, ...Педагогічна думка, 2010212010
  Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти УкраїниВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...Київ: Атіка, 201020*2010
  Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвиткуОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008192008
  Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-86, 2004192004
  Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»ОМ Спірін, АВ ЯцишинІнформаційні технології в освіті 14, 22-33, 2013182013
  Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системоюОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 3 (2), 2007182007
  Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісівВЮ Биков, ОМ Спірін, МП ШишкінаНТУ" ХПІ", 201517*2015
  Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріївOM Spirin, OR OleksyukІнформаційні технології і засоби навчання 34 (2), 101-115, 201317*2013
  Зміст навчального матеріалу з основ штучного інтелекту в курсі інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-124, 2004162004
  Зміст навчального матеріалу спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі»ОМ Cпірін, ОА ОдудІнформаційні технології і засоби навчання 52 (2), 108-120, 2016152016
  Основні характеристики кредитних систем навчанняОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 30-35, 2004152004
  Модульна система та рейтинговий контроль знань під час вивчення основ штучного інтелектуОМ СпірінНові технології навчання.–К.: НМЦВО, 43-56, 2000152000
  Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наукОМ Спірін, АВ СвєтлорусоваІнформаційні технології в освіті, 158-161, 2010122010
  Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технологіїОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 125-129, 2005122005
  Методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь студентівОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 126-129, 2003122003
  Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних дослідженьОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 2016112016
  Система інформаційно-технологічних компетентностей учителя інформатикиОМ СпірінІнформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної …, 2008112008
  The Present-Day Tendencies of Teaching Informatics in UkraineO SpirinFrom Computer Literacy to Informatics Fundamentals, 75-83, 2005112005
  Початки алгоритмізації та процедурного програмуванняОМ Спірін, ОМ КривоносЖитомир: ЖДПУ, 2002112002
  Сучасні вимоги та зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ Спірін, ЮГ Носенко, АВ ЯцишинІнформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 219-239, 201610*2016
  Моделі гармонізації мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування навчально-пізнавальної діяльностіОМ Спірін, ВМ Дем’яненко, ЮГ Запорожченко, МП Шишкіна, ...Інформаційні технології і засоби навчання 32 (6), 2012102012
  Зміст навчального матеріалу спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях"ОМ Спірін, НС ПрилуцькаВісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-48, 2011102011
  Координація навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесуОМ Спірін, ОМ ШимонВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 47-52, 2007102007
  Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіямиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 53-58, 2005102005
  Основи диференційованого підходу при вивченні інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 146-151, 2000102000
  Проектування алгоритму виконання завдань та дій викладача для дидактичного описання кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінПедагогіка і психологія професійної освіти 2, 41-49, 200792007
  Проектування механізмів вимірювання навчального навантаження студентів під час розробки кредитно-модульної системиОМ СпірінНові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт.–К.: Інститут …, 200792007
  Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освітиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 104-109, 200592005
  Впровадження модульно-рейтингової системи під час диференційованого навчання основ інформатикиОМ СпірінВісник Житомирського педагогічного університету 12, 133-136, 200392003
  Методика забезпечення он-лайн безпеки старшокласників у навчально-виховному процесі школиОМ Спірін, ВН КовальчукІнформаційні технології і засоби навчання 21 (1), 201182011
  Дидактичні моделі в проектуванні кредитно модульної технології на рівні викладачаОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 85-90, 200782007
  Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіямиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 41-45, 200682006
  Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 12-16, 200682006
  Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступуОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 3 (59), 134-154, 201772017
  Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 200872008
  Рейтингове оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінТестування і моніторинг в освіті, 26-28, 200872008
  Цілі та завдання Болонського процесуОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 55-57, 200472004
  Використання електронних систем відкритого доступу в НАПН УкраїниОМ Спірін62015
  Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ ІвановаУкраїнський педагогічний журнал 1, 192-205, 201562015
  Проектування ідентифікаторів накопичення кредитів у професійній підготовці фахівців за кредитно-модульною системоюОМ СпірінПедагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал, 44-53, 200762007
  Короткий курс інформатики: інформаційно-комп’ютерні технологіїОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І.Франка, 200662006
  Особливості розподілу навчальних дисциплін на фізико-математичних спеціальностяхОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 222-225, 200462004
  Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освітиВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП ПінчукНаукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 201752017
  Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмуванняОМ Спірін, ПГ ШевчукІнформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 65-63, 201452014
  Оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінПедагогічна і психологічна науки в Україні 3, 323-334, 201252012
  Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-18, 200652006
  Початки штучного інтелектуОМ СпірінЖитомир: Вид-во ЖДУ, 172, 200452004
  Методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелектуОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 222-226, 200352003
  Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльностіОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 5 (61), 196-218, 201742017
  Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google ScholarОМ Спірін, ОА ОдудІнформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 204-218, 201642016
  Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору УкраїниОМ Спірін, ТЛ Новицька, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школі та сім'ї, 11-17, 201542015
  Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовищаСГ Литвинова, ОМ Спірін, МП Шишкіна, ЮГ НосенкоЦП «Компринт», 201542015
  Informatics Teachers Training Standards, Programs and Curricula in UkraineO SpirinInformation Technologies at School, 340-348, 20064*2006
  Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: короткий термінологічний словникОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, АВ Кільченко, ТЛ Новицька, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201732017
  Констатувальний етап експерименту з розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освітиКР Колос, ОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 54 (4), 183-205, 201632016
  Огляд комп’ютерних систем для організації електронних бібліотекО Спірін, О ОлексюкІнноваційні комп’ютерні технології у вищій школі, 131-139, 201332013
  Концепція мережі електронних бібліотек установ Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, АВ ЯцишинІІТЗН НАПН України, 201232012
  Проблема розвитку інформатичних компетентностей бібліотечних працівниківОМ Спірін, СМ ІвановаІІТЗН НАПН України, 201232012
  Фреймова модель кредитно-модульної системиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 9-13, 200632006
  Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal SystemsОМ Спірін, ЛА Лупаренко, ОВ НовицькийІнформаційні технології в освіті 3 (32), 40-60, 201722017
  The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutionsO Spirin, V EremeevÌnformacìjnì Tehnologìï v Osvìtì 2017 (32), 7-20, 20172*2017
  Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ Спірін, ЮГ Носенко, АВ ЯцишинВидавництво НПУ імені МП Драгоманова, 201722017
  Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладівОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ НовицькийПедагогічна думка, 201222012
  Передумови та організаційні засади створення електронної бібліотеки НАПН УкраїниОМ СпірінЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201122011
  Концептуальні засади проектування електронних бібліотек наукових установОМ СпірінІІТЗН НАПН України, 201022010
  Практична інформатикаОМ СпірінЖитомир, 200222002
  Models and Applied Tools for Prediction of Student Ability to Effective LearningO Spirin, O BurovCEUR-WS 2104, 404-411, 201812018
  Використання електронних систем відкритого доступу у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістівОМ СпірінМолодь і ринок 9 (152), 23-30, 201712017
  Роль наукової школи академіка МІ Жалдака в інформатизації середньої та вищої педагогічної освіти УкраїниВЮ Биков, ОМ Спірін, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ...Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 1-16, 201712017
  Мобільна підтримка презентацій мультимедійного контенту на прикладі пристрою Ezcast C2ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, МА ШиненкоКомп’ютер у школі та сім’ї 4 (140), 15-18, 201712017
  Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, ЮА Лабжинський, ОВ Новицький, ...Атіка, 201412014
  Cтворення та технічна підтримка Електронної бібліотеки установи НАПН УкраїниСМ Іванова, ЗВ Савченко, ОМ Спірін, АВ Яцишин, ВА ТкаченкоАтіка, 201412014
  USING UNIX-LIKE OPERATING SYSTEMS VIRTUALIZATION TECHNOLOGIES IN TRAINING THE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCEOM Spirin, OS HolovniaInformation Technologies and Learning Tools 65 (3), 201-222, 20182018
  Застосування технологій віртуалізації Unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатикиОМ Спірін, ОС ГоловняІнформаційні технології і засоби навчання 3 (65), 201-222, 20182018
  Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних дослідженьОМ Спірін, ТЛ Новицька, АВ ЯцишинІнформаційні технології в освіті 2 (35), 7-26, 20182018
  Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладачаОМ Спірін, ТА ВакалюкНаукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 20182018
  The Group Methodology of Using Cloud Technologies in the Training of Future Computer Science TeachersO Spirin, V Oleksiuk, O Oleksiuk, S SydorenkoCEUR-WS 2104, 294-304, 20182018
  Концептуальні питання професійної сертифікації фахівців з інформаційної та кібербезпеки в УкраїніОМ Спірін, ОК ЮдінАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, 156, 20182018
  Використання електронної відкритої журнальної системи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки освітнього процесуОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоНаціональний авіаційний університет, 20172017
  Наукова школа Мирослава Івановича ЖалдакаОМ Спірін, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП ФранчукПроблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному …, 20172017
  Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступуОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, МА Шиненко, АВ Кільченко, ...Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 20172017
  Матеріали семінару-тренінгу з питань інтенсифікації роботи з упровадження результатів наукових досліджень учених Академії засобами Електронної бібліотеки Національної академії …ОМ Спірін, АВ Яцишин, ЛА Лупаренко, ТЛ НовицькаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  National Report on the State and Prospects of Education Development in UkraineНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Pedahohichna dumka, 20172017
  Матеріали семінару «Ведення електронної бібліотеки НАПН України: статистичні особливості опрацювання інформаційних ресурсів»ОМ Спірін, ОЕ Коневщинська, СМ Іванова, АВ КільченкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в УкраїніНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Педагогічна думка, 20162016
  Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних системОМ Спірін, ВЮ БиковІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; http …, 20162016
  Матеріали семінару з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз данихОМ Спірін, НВ Сороко, ІД Малицька, ЛА Лупаренко, ОО ГриценчукІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Матеріали семінару з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of ScienceВЮ Биков, ОМ Спірін, ІО ТихонковаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Матеріали семінару-тренінгу з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ТЛ НовицькаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20152015
  Матеріали семінару-тренінгу щодо створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google ScholarОМ Спірін, СМ Іванова, СМ Тукало, НВ Сороко, АВ КільченкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20152015
  Web-орієнтовані засоби моніторингу оприлюднення результатів науково-педагогічних дослідженьОМ СпірінЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20152015
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS 8 ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯOM Spirin, PG ShevchukІнформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 65-73, 20142014
  Досвід роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: до 15-річчя заснуванняОМ Спірін, АВ ЯцишинТеорія і практика використання системи управління навчанням Moodle, 20142014
  Мережа електронних бібліотек НАПН УкраїниОМ Спірін2013
  Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ СпірінІІТЗН НАПН України, 20132013
  Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, ЗВ Савченко, АВ Яцишин, ...2012
  Педагогічний експеримент з розвитку предметних компетентностей учителів інформатики засобами дистанційного навчанняOM Spirin, KR KolosІнформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 20112011
  LINUX та VIRTUALBOX у навчанні абстрактних понять теорії операційних системОМ Спірін, ОС СверчевськаFOSS LVIV-2011, 149-151, 20112011
  Aктуальні педагогічні дослідження в галузі освітніх інформаційно-комунікаційних технологійОМ СпірінКиївськ. обл. ін-т післядипл. освіти пед. кадрів, Ун-т менеджменту освіти …, 20112011
  Концепція електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, ОВ Новицький, СМ Іванова, МА ШиненкоНАПН України, ІІТЗН НАПН України, 20112011
  Звіт про науково-дослідну роботу "Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного …ВЮ Биков, ОВ Овчарук, ОМ Спірін, МІ Жалдак, ОВ Співаковський, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20102010
  Сучасні напрями науково-педагогічних досліджень в галузі освітніх інформаційно-комунікаційних технологійОМ Спірін, ВЮ БиковНАУ, 20102010
  Теоретичний аналіз освітньо-наукових електронних бібліотечних систем, концепція електронної бібліотеки АПН УкраїниОМ Спірін, ОВ Новицький, СМ Іванова, ЗВ СавченкоІІТЗН НАПН України, 20092009
  Автоматизована система “НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”, побудована на основі Web-орієнтованого підходуОМ Спірін2007
  Координація навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесуOM Spirin, OM ShimonVisnyk, 20072007
  Експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на соціально-психологічному факультетіОЛ Музика, ОМ Спірін, ТМ Майстренко, ІС Загурська, ЮО ОснадчукЖитомирський державний університет імені Івана Франка, 20072007


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 03.11.2019 04:35:43
  Кількість ресурсів: 103
  Ресурси: 

  Article

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Вакалюк, Тетяна Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-6825-4697) (2018) Cloud-oriented intellectual maps as a means of information and analytical support of the teacher's professional activity , 1. pp. 227-234. ISSN 2412-9208

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2018) Digital library as a source of statistical data for information-analytical support for pedagogical studies Інформаційні технології в освіті, 2 (35). pp. 7-26. ISSN 1998-6939

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Головня, О.С. (orcid.org/0000-0003-0095-7585) (2018) Using Unix-Like Operating Systems Virtualization Technologies in Training the Bachelors of Computer Science Information Technologies and Learning Tools, 3 (65). pp. 201-222. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Вакалюк, Тетяна Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-6825-4697) (2017) Criteria of Open Web-Operated Technologies of Teaching the Fundamentals of Programs of Future Teachers of Informatics Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). pp. 275-287. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Яцишин, А.В., Кільченко, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2017) The model of information and analytical support of educational research based on electronic systems of open access Information Technologies and Learning Tools, 3 (59). pp. 134-154. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Носенко, Ю.Г. and Яцишин, А.В. (2017) Training of high-qualified scientists on information and communication technologies in education Науковий часопис. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 19 (26). pp. 25-34. ISSN 2411-8869

  - Спірін, О.М. and Вакалюк, Тетяна Анатоліївна (2017) Web-focused technologies for the study of the basics of programming of future computer science teachers Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб.наук.праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ.конф., 18-19 травня 2017 р. pp. 61-65.

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Рамський, Ю.С. (orcid.org/0000-0003-2296-0654), Франчук, В.М. (orcid.org/0000-0002-9443-6520), Франчук, Н.П. (orcid.org/0000-0002-0213-143X) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) The Role of the Scientific School of Academician M. I. Zhaldak in the Informatization of Secondary and High Pedagogical Education in Ukraine Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). pp. 1-16. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2017) Experience of using «Open Journal Systems» software platform for information support of scientific and educational activity Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (61). pp. 196-218. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2017) The Using of Electronic Systems of Open Access in the Process of Training of Future Software Engineers Молодь і ринок, 9 (152). pp. 23-30. ISSN 2308-4634

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Лупаренко, Л. А. (orcid.org/0000-0002-4500-3155) and Новицький, О.В. (2017) The procedure of implementation of electronic scientific journal using the Open Journal Systems software platform Інформаційні технології в освіті, 3 (32). ISSN 2306-1707

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Problems and tasks of the modern stage of education informatization Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 191-198.

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Єремєєв, В.С. (2017) The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutions Information Technologies in Education, 3 (32). pp. 7-20. ISSN 1998-6939

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Пінчук, О.П. and Шиненко, М.А. (2017) Mobile support for multimedia content presentations in tterms of Ezcast C2 device Комп’ютер у школі та сім’ї, 4 (140). pp. 15-18. ISSN 2307-9851

  - Спірін, О.М., Носенко, Ю.Г. and Яцишин, А.В. (2016) Current Requirements and Contents of Training of Qualified Scientists on Information and Communication Technologies in Education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (56). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Одуд, О.А. (2016) Content of educational material special seminars "Cloud informational-analitical technologies in the research process" Information Technologies and Learning Tools, 2 (52). pp. 108-120. ISSN 2076-8184

  - Колос, К.Р. and Спірін, О.М. (2016) Constational stage of experiment of computer-oriented learning environment of postgraduate pedagogical education Information Technologies and Learning Tools, 4 (54). pp. 183-205. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Яцишин, А.В., Іванова, С.М., Кільченко, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2016) The Using of the Electronic Systems of Open Access for Information and Analytical Support Pedagogical Research Information Technologies and Learning Tools, 5 (55). pp. 136-174. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Одуд, О.А. (2016) Model of Formation of Ph.D. IC-competence Based on Using the Cloud Services of Scientometric Database Google Scholar Information Technologies and Learning Tools, 6 (56). pp. 204-218. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Іванова, С.М. (2015) Experience of digital library Academy of pedagogical sciences Ukraine Ukrainian pedagogical journal, 1. pp. 192-205. ISSN 2411-7420 (Online)

  - Спірін, О.М., Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Лупаренко, Л. А. (2015) Guidance and Coordination Support of the Development of Information Educational and Scientific Space of Ukraine Комп'ютер у школі та сім'ї, 5 (125). pp. 11-18. ISSN 2307-9851

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Шишкіна, М.П. (2015) Corporate information systems for scientific-educational activity support with the use of the cloud based services Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (2) (47). pp. 178-206. ISSN 2078-7812

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Сороко, Н.В. (2015) Electronic bibliometric system as a tool for information and analytical support of scientific and educational researches Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 91-100. ISSN 2411-4685

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2014) Open WEB-based systems of scientific and educational research implementation monitoring Теорія і практика управління соціальними системами (1). pp. 3-25. ISSN 2078-7782

  - Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (2014) Experience of academic staff training on information and communication technologies in education (dedicated to the 15th anniversary of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine) Комп'ютер у школі та сім'ї, 2 (114). pp. 3-8. ISSN 2307–9851

  - Спірін, О.М. and Шевчук, П.Г. (2014) Comparative Analysis of Software Technologies Operating System Windows 8 for Learning the Programming Information Technologies and Learning Tools, 2 (40). pp. 65-73. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2013) Features of the Highest Qualification in Tte Specialty «Information and Communication Technologies in Education» Інформаційні технології в освіті (14). pp. 22-33.

  - Спірін, О.М. (2013) Criteria and quality indicators of information and communication technologies of learning Information Technologies and Learning Tools, 1 (33). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Олексюк, О.Р. (orcid.org/0000-0002-1454-0046) (2013) Analysis of Software Platforms for Creating of Institutional Repositories Information Technologies and Learning Tools, 2 (34). pp. 101-115. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (2013) Information and Communication Technologies for Monitoring оf Scientific Research Results Implementation Information technology and learning tools, 4 (36). pp. 132-152. ISSN 2076-8184

  - Шишкіна, М.П., Спірін, О.М. and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Problems of informatization of education in Ukraine in the context of development of research of ICT-based tools quality estimation Information Technologies and Learning Tools , 1 (27).

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М. and Новицький, О.В. (2012) Conceptual framework of construction network digital libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (31). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Запорожченко, Ю.Г., Шишкіна, М.П. and Дем’яненко, В.Б. (orcid.org/0000-0002-8040-5432) (2012) Models of Harmonizing of Network Tools of Organization and Information Technological Support of Learning and Cognitive Activity Information Technologies and Learning Tools, 6 (32).

  - Спірін, О.М. (2012) Quality Assessment Of Information And Communication Technologies Training Педагогічна і психологічна науки в Україні: в 5 т. – Т. 3: загальна середня освіта, 3 (5). pp. 323-324. ISSN ISBN 978-966-644-212-6

  - Спірін, О.М. and Ковальчук, В.Н. (2011) Мethodic of the on-line safety of the senior pupils in the teaching and educational process at school Інформаційні технології і засоби навчання , 1 (21). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (2011) The criteria for external assessment of quality ICT training Науковий часопис, cерія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (16).

  - Спірін, О.М. and Колос, К.Р. (2011) Pedagogical experiment object for teachers information competency through distance education Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Прилуцька, Н.С. (2011) The Material Content of the Workshop "The Implementation Methods of Electronic Libraries in the Academic Process and Scientific Researches" Visnyk Zhytomyrskogo Derzhavnogo Universytetu Imeni Ivana Franka (60). pp. 45-48. ISSN 2076-6173

  - Спірін, О.М. (2011) The main directions and topics of dissertation research on Information Communication Technologies in Education Комп’ютер у школі та сім'ї, 1. pp. 15-18.

  - Спірін, О.М. (2010) Іnformation and communications technology training: criteria for internal quality assessment Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (19). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Новицький, О.В. and Шиненко, М.А. (2010) А project of concepttion of elektronic library of National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (20). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (2010) Current research areas of information and communication technologies in the field of Education Sciences Інформаційні технології в освіті (8). pp. 158-161.

  - Спірін, О.М. (2010) Іnformation and communication and informatic competences of informatics teacher Всеукраїнська наук.-практ. конференція: Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики. pp. 70-76.

  - Спірін, О.М. (2009) Information and communication and informatic competences as komponents of the system of professional-specialized competences of informatics teacher Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (13). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Саух, В.М., Резніченко, В.А. and Новицький, О.В. (2009) Designing of electronic libraries system of scientific and educational institutions of APS of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (14). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (2007) Objective and tasks of informatics teachers professional training under credit-modular system Інформаційні технології і засоби навчання , 2 (3). ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (2007) A competence approach in design of informatics teachers' professional training Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи, 7. pp. 150-156.

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2007) Design of an algorithm of task performance and a teacher's actions for didactic description of the credit-modular training system Pedagogy and Psychology of Professional Education, 2. pp. 41-49. ISSN 2218-5186

  - Спірін, О.М. (2006) Informatics Teachers Training Standards, Programs and Curricula in Ukraine Information Technologies at School, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius. pp. 340-348.

  - Спірін, О.М. (2005) The Present-Day Tendencies of Teaching Informatics in Ukraine Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg (3422). pp. 75-83.

  Book Section

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Юдін, О.К. (2018) Conceptual issues of professional certification of information and cyber security specialists in Ukraine In: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2018 р.) Національна академія Служди безпеки України, м. Київ, Україна, pp. 156-158.

  - Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2017) Information and analytical support of scientific and pedagogical researches on the basis of electronic open journal systems In: Збірник наукових праць IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці» 18-19 травня 2017 р. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна.

  - Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2017) Use the "Open Journal Systems" electronic open journal system for information and communication support of the educational process In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, p. 47.

  - Спірін, О.М. and Биков, В.Ю. (2016) Information and analytical support of scientific and pedagogical research bibliometric based electronic systems In: Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-3.

  - Спірін, О.М. (2015) Web-based tools for monitoring the publication of scientific and educational research In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (2014) Досвід роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: до 15-річчя заснування In: ІІ між нар. науково-практичної конф. «Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Спірін, О.М. and Олексюк, О.Р. (2013) Огляд комп’ютерних систем для організації електронних бібліотек In: Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 5-ої Науково-практичної конференції Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", м.Львів, Україна, pp. 131-139.

  - Спірін, О.М. (2013) Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 73-74.

  - Спірін, О.М. and Сверчевська, О.С. (2011) LINUX та VIRTUALBOX у навчанні абстрактних понять теорії операційних систем In: Міжнародна науково-практична конференція "FOSS LVIV-2011" Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 149-151.

  - Спірін, О.М. (2011) Actual pedagogical researches in the field of educational information and communication technologies In: Міжнародна наук.- практ. конф. м. Біла Церква, “Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти” Київськ. обл. ін-т післядипл. освіти пед. кадрів, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т педагогіки, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. , м. Біла Церква, Україна, p. 158.

  - Спірін, О.М. (2011) Передумови та організаційні засади створення електронної бібліотеки НАПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні та інформаційно-ресурсному забезпеченні освіти і науки . Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, України, pp. 41-42. ISBN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (2010) Conceptual principles of designing digital libraries of scientific institutions In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ІІТЗН НАПН України , м. Київ, Україна, pp. 37-38.

  - Спірін, О.М. (2010) Іnformation and communication and informatic competences of informatics teacher In: VII Всеукраїнська науково- практична конференція Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси , Україна, p. 73.

  - Спірін, О.М. and Биков, В.Ю. (2010) Current directions of scientific and pedagogical research in the field of educational information and communication technologies In: "Мультимедійні технології в освіті": наук. – практ. семінар НАУ, м. Київ, Україна, p. 10.

  Monograph

  - Литвинова, С.Г., Спірін, О.М., Шишкіна, М.П., Носенко, Ю.Г., Копняк, Н., Корицька, Г., Пойда, С., Сєдой, В., Сіпачова, О., Сокол, І.М. and Стромило, І. (2015) The modeling and integration services cloud oriented learning environment Manual. ЦП "Компринт", м.Київ, Україна.

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Яцишин, А.В., Лабжинський, Ю.А., Левченко, Я.С., Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218), Новицький, О.В., Олексюк, О.Р., Савченко, З.В., Чайкун, В.І., Шиненко, М.А. and Новицька, Н.С. (2014) Scientific and organizational principles of design of a network of electronic libraries of institutions of NAPS of Ukraine Technical Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Новицький, О.В., Савченко, З.В., Резніченко, В.А., Яцишин, А.В., Андрійчук, Н.М., Ткаченко, В.А., Шиненко, М.А. and Лабжинський, Ю.А. (2012) The Electronic Library information systems of research and educational establishments Technical Report. "Педагогічна думка", м.Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Шишкіна, М.П., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Руденко, Віктор Дмитрович, Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Олійник, В.В., Скрипка, К.І., Савченко, З.В., Горбаченко, В.І. and Пилипчук, А.Ю. (2010) ICT-based Tools of Unite Information Space of Educational System of Ukraine Project Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Спірін, О.М. (2007) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою Project Report. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Спірін, О.М., Коневщинська, О.Е., Іванова, С.М. and Кільченко, А.В. (2017) The materials of the seminar on "Maintenance to Digital Library of NAES of Ukraine: statistical features of processing of information resources" In: Cемінар-тренінг на тему «Ведення Електронної бібліотеки НАПН України: статистичні особливості опрацювання інформаційних ресурсів», м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М., Яцишин, А.В., Лупаренко, Л. А. and Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2017) The materials of the training seminaron on the issues of the intensification of works on introduction of results of scientific researches of scientists of the Academy by the digital library of the National Academy of pedagogical Sciences of Ukraine In: Training seminar on the issues of the intensification of works on introduction of results of scientific researches of scientists of the Academy by the digital library of the National Academy of pedagogical Sciences of Ukraine, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М., Сороко, Н.В., Малицька, І.Д., Лупаренко, Л. А. and Гриценчук, О.О. (2016) The proceedings of the seminar on the establishment of profiles of research teams and the inclusion of scientific publications in international scientometric databases In: Cемінар з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних (в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки), м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Тихонкова, І.О. (2016) The proceedings of the seminar on the use of the international scientometric database Web of Science In: Cемінар з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of Science, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М. and Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2015) Materials of the seminar-training on the maintenance of the Electronic library of the Academy of pedagogical Sciences of Ukraine In: Cемінар з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М. (2015) Використання електронних систем відкритого доступу в НАПН України In: Загальні збори Національної академії педагогічних наук України «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2014 році та завдання на 2015 рік», 3 квітня 2015 року.

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Тукало, С.М., Сороко, Н.В. and Кільченко, А.В. (2015) Materials of the seminar-training on creating a profile of a scientist in scientometric database Google Scholar In: Cемінар щодо створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google Scholar, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М. (2013) Мережа електронних бібліотек НАПН України In: Установчий семінар НАПН України, 22 квітня 2013 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Новицький, О.В., Савченко, З.В., Яцишин, А.В. and Шиненко, М.А. (2012) Scientific and organizational and technical support network development of digital libraries of institutions NAPS Ukraine In: Вчена Рада ІІНЗН НАПН України, 29 листопада 2012, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М. (2006) Informatics Teachers Training Standards, Programs and Curricula in Ukraine In: Second International Conference "Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives", 7–11 November 2006 , Institute Mathematics and Informatics, Vilnius.

  - Спірін, О.М. (2005) The Present-DayTendencies of Teaching Informatics in Ukraine In: International Conference "Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives", 30 March - 1 April, 2005, Institut f. Informatik-Systeme, Universitaet Klagenfurt, AUSTRIA.

  Book

  Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Базелюк, Олександр Васильович (orcid.org/0000-0002-3206-2287), Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273), Каленський, А.А. (orcid.org/0000-0001-9034-5042) and Майборода, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4869-7786) (2018) Distance learning technology Полісся, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-655-892-6

  Спірін, О.М., Іванова, С.М., Яцишин, А.В., Шиненко, М.А., Кільченко, А.В., Лабжинський, Ю.А., Лупаренко, Л. А., Новицька, Т.Л., Одуд, О.А. and Ткаченко, В.А. (2017) Information-analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

  Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна, Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна, Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І., Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович, Пінчук, О.П., Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна