Лупаренко Лілія Анатолїівна

Лупаренко Лілія Анатолїівна Посада: провідний інженер
Телефон: +38 (044) 453-96-73


mini-icon[1].png linkedIn_icon.png researcherid.png

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 02.11.2018 05:39:26
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VnRkSDcAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 188<
  h-індекс (усі): 7<
  i10-індекс (усі): 6<
  Публікації: 
  Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних дослідженьV Bykov, O Spirin, L LuparenkoТеорія і практика управління соціальними системами, 2014512014
  Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішеньЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 151-169, 2014262014
  Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпеченняЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 2011252011
  Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних системАВ Яцишин, ЛА ЛупаренкоВісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-74, 2013182013
  Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних дослідженьОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання, 136-174, 201610*2016
  Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологійНТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...Атіка, 2014102014
  Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядиплом...КР Колос, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школі та сім'ї, 30-38, 201572015
  Особливості використання електронної журнальної системи Open Journal Systems у вітчизняному науково-освітньому просторіЛА ЛупаренкоНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 201552015
  Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх дослідженьЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 324-343, 201742017
  Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору УкраїниОМ Спірін, ТЛ Новицька, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школі та сім'ї, 11-17, 201542015
  Open web-oriented systems of the implementation of scientific and educational research monitoringV Bykov, O Spirin, L LuparenkoTeoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy, 3-25, 201442014
  Опис моделі типового сайту наукової установи. Аналітична запискаНТ Задорожна, ТВ Кузнецова, ЛА ЛупаренкоЗадепоновано в ДНТБ України у№ 4-Ук2014, 201442014
  Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступуОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 201732017
  Методичні рекомендації з використання дослідного зразка електронного наукового видання на платформі Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201632016
  Педагогічний експеримент із розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освітиКР Колос, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 105-124, 201622016
  Змiст i особливостi органiзацiї пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв у комп'ютерно орiєнтованому навчальному середовищi закладу пiслядиплом...КР Колос, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школi та сiм'ї, 30, 201522015
  Plagiarism Detection Tools for Scientific e-Journals PublishingL LuparenkoInternational Conference on Information and Communication Technologies in …, 201422014
  Проектування моделі типового сайту наукової установиНТ Задорожна, ТВ Кузнєцова, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 39 (1), 275-296, 201422014
  Open WEB-based Systems of Scientific and Educational Research Implementation MonitoringVY Bykov, OM Spirin, LA LuparenkoJ. Teoriya I Praktyka Upravlinia Sotsial’nymy Systemamy 1, 3-25, 201422014
  Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльностіОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 5 (61), 196-218, 201712017
  Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженняхЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання, 201712017
  Передумови переходу електронного наукового фахового видання на платформу Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201112011
  Аналіз впровадження видавничої платформи Open Journal Systems у вітчизняному і зарубіжному електронному науковому видавництвіЛА ЛупаренкоITEA 2011, 3-8, 201112011
  Використання електронної відкритої журнальної системи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки освітнього процесуОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоНаціональний авіаційний університет, 20172017
  Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal SystemsОМ Спірін, ЛА Лупаренко, ОВ НовицькийІнформаційні технології в освіті 3 (32), 20172017
  Етапи впровадження електронного наукового журналуЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  Матеріали семінару-тренінгу з питань інтенсифікації роботи з упровадження результатів наукових досліджень учених Академії засобами Електронної біблі...ОМ Спірін, АВ Яцишин, ЛА Лупаренко, ТЛ НовицькаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  Інформаційно-аналітичний моніторинг в електронній відкритій журнальній системі Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоНаціональний авіаційний університет, 20162016
  Матеріали семінару з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз данихОМ Спірін, НВ Сороко, ІД Малицька, ЛА Лупаренко, ОО ГриценчукІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Open Journal Systems як ІКТ підтримки наукової комунікації в процесі психолого-педагогічних дослідженьЛА ЛупаренкоРедакційно-видавничий відділ РДГУ, 20152015
  Вільнопоширювані електронні журнальні системи для підтримки представлення результатів педагогічних дослідженьЛА ЛупаренкоНаціональний авіаційний університет, 20152015
  Научно-методическое и координационное сопровождение развития информационного образовательно-научного пространства УкраиныОМ Спірін, ТЛ Новицька, ЛА ЛупаренкоКомпютер у школі та сімї, 11-17, 20152015
  Содержание и особенности организации повышения квалификации педагогических работников в компьютерно ориентированной учебной среде заведения...КР Колос, ЛА ЛупаренкоКомпютер у школі та сімї, 30-38, 20152015
  Програмні рішення для виявлення плагіату в наукових роботахЛА Лупаренко2014
  The plagiarism detection tools testing reportsLA LuparenkoInstitute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, 20142014
  The plagiarism detection tools testing reportsЛА ЛупаренкоІІТЗН НАПН України, 20142014
  Plagiarism Detection Tools Comparative TablesЛА Лупаренко2014
  Дані порівняльного аналізу інструментів пошуку текстового плагіату (порівняльні таблиці)ЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20142014
  Семінар-тренінг «Впровадження системи перевірки на плагіат наукових публікацій»НТ Задорожна, ЛА Лупаренко, ОІ ПоповськийІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20142014
  Рекомендації з інсталяції та використання програми для пошуку плагіату Etxt АнтиплагиатЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ …, 20142014
  Огляд основних електронних реферативних баз данихЛА ЛупаренкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20132013
  Використання платформи Open Journal Systems для автоматизації процесу підготовки фахових видань науковими установами в галузі освітиЛА ЛупаренкоАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 20132013
  Аналіз функціональних та технічних особливостей електронної журнальної системи відкритого доступу Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоІТОНТ 2012, 149-150, 20122012
  Використання електронних журнальних систем для забезпечення ефективного доступу до наукових інформаційних ресурсівЛА ЛупаренкоІнформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем, 161-164, 20122012


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 02.11.2018 05:39:31
  Кількість ресурсів: 36
  Ресурси: 

  Article

  - Лупаренко, Л. А. (2017) The Selection of Electronic Open Journal Systems for Scientific Editions in the Field of Educational Research Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 324-343. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Яцишин, А.В., Кільченко, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2017) The model of information and analytical support of educational research based on electronic systems of open access Information Technologies and Learning Tools, 3 (59). pp. 134-154. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2017) Experience of using «Open Journal Systems» software platform for information support of scientific and educational activity Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (61). pp. 196-218. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Лупаренко, Л. А. (orcid.org/0000-0002-4500-3155) and Новицький, О.В. (2017) The procedure of implementation of electronic scientific journal using the Open Journal Systems software platform Інформаційні технології в освіті, 3 (32). ISSN 2306-1707

  - Спірін, О.М., Яцишин, А.В., Іванова, С.М., Кільченко, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2016) The Using of the Electronic Systems of Open Access for Information and Analytical Support Pedagogical Research Information Technologies and Learning Tools, 5 (55). pp. 136-174. ISSN 2076-8184

  - Спірін, О.М., Новицька, Т.Л. and Лупаренко, Л. А. (2015) Guidance and Coordination Support of the Development of Information Educational and Scientific Space of Ukraine Комп'ютер у школі та сім'ї, 5 (125). pp. 11-18. ISSN 2307-9851

  - Колос, К.Р. and Лупаренко, Л. А. (2015) Contents and organization features of training a teaching staff in Computer-Oriented Learning Environment of an Institute of Postgraduate Pedagogical Education The computer at school and family, 7 (127). pp. 30-38. ISSN 2307-9851

  - Лупаренко, Л. А. (2014) Plagiarism detection tools for research works: analysis of software solutions Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (40). pp. 151-169. ISSN 2076-8184

  - Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В. and Лупаренко, Л. А. (2014) The model type site research institution design Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (39). pp. 275-296. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2014) Open WEB-based systems of scientific and educational research implementation monitoring Теорія і практика управління соціальними системами (1). pp. 3-25. ISSN 2078-7782

  - Яцишин, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2013) Social and Psychological Aspects of Open Access Supply by Using the Electronic Journal Systems. Вісник Житомирського державного університету, 4 (70). pp. 69-74. ISSN 2076-6173

  - Лупаренко, Л. А. (2011) Use of electronic open Access Journal Systems for release of  research educational edition : software comparative  analysis Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (25 ). ISSN 2076-8184

  Book Section

  - Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2017) Information and analytical support of scientific and pedagogical researches on the basis of electronic open journal systems In: Збірник наукових праць IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці» 18-19 травня 2017 р. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна.

  - Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2017) Use the "Open Journal Systems" electronic open journal system for information and communication support of the educational process In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, p. 47.

  - Лупаренко, Л. А. (2017) Stages of implementation of electronic scientific journal In: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2017» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

  - Лупаренко, Л. А. (2016) Information and analytical monitoring in the "Open Journal Systems" electronic open journal system In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, pp. 47-49.

  - Лупаренко, Л. А. (2015) Open source electronic journal systems to support the presentation of the results of pedagogical research In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, p. 63.

  - Лупаренко, Л. А. (2015) Open Journal Systems as ICT for support the scientific communication in the process of psychological and pedagogical research In: ІX Всеукраїнська науково–практична конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності» Редакційно-видавничий відділ РДГУ, м. Рівне, Україна, pp. 70-71.

  - Лупаренко, Л. А. (2015) The features of using the electronic journal system "Open Journal Systems" in the domestic scientific and educational space In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 78-80.

  - Лупаренко, Л. А. (2014) Programmatic decisions are for the exposure of plagiarism in the advanced studies In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 86-88.

  - Лупаренко, Л. А. (2013) Bикористання платформи OPEN JOURNAL SYSTEMS для автоматизації процесу підготовки фахових виданнь науковими установами в галузі освіти In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку Черкаський нац. універ. ім. Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна, pp. 227-229.

  - Лупаренко, Л. А. (2012) Aналіз функціональних та технічних особливостей електронної журнальної системи відкритого доступу OPEN JOURNAL SYSTEMS In: ІТОНТ 2012 Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна, pp. 149-150.

  - Лупаренко, Л. А. (2012) Використання електронних журнальних систем для забезпечення ефективного доступу до наукових інформаційних ресурсів In: Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем Вінницький обласний інститут післядипломної освіти, Вінниця, Україна, pp. 161-164.

  - Лупаренко, Л. А. (2012) Огляд основних електронних реферативних баз даних In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 88-90.

  - Лупаренко, Л. А. (2011) Передумови переходу електронного наукового фахового видання на платформу Open Journal Systems In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 59-60.

  - Лупаренко, Л. А. (2011) Aналіз впровадження видавничої платформи OPEN JOURNAL SYSTEMS у вітчизняному і зарубіжному електронному науковому видавництві In: ITEA-2011 ITEA-2011, м.Київ, Україна, pp. 3-8.

  Monograph

  - Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В., Кільченко, А.В., Середа, Х.В., Тукало, С.М., Каплун, О.О. and Лупаренко, Л. А. (2014) The methodology of information Science and Management Activities of Institutions NAPS of Ukraine on the basis web-technologies Technical Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Спірін, О.М., Яцишин, А.В., Лупаренко, Л. А. and Новицька, Т.Л. (2017) The materials of the training seminaron on the issues of the intensification of works on introduction of results of scientific researches of scientists of the Academy by the digital library of the National Academy of pedagogical Sciences of Ukraine In: Training seminar on the issues of the intensification of works on introduction of results of scientific researches of scientists of the Academy by the digital library of the National Academy of pedagogical Sciences of Ukraine, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Спірін, О.М., Сороко, Н.В., Малицька, І.Д., Лупаренко, Л. А. and Гриценчук, О.О. (2016) The proceedings of the seminar on the establishment of profiles of research teams and the inclusion of scientific publications in international scientometric databases In: Cемінар з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних (в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки), м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Audio

  - Задорожна, Н.Т., Лупаренко, Л. А. and Поповський, О.І. (2014) Workshop Implementation of the system to check for plagiarism of scientific publications [Audio] (Unpublished)

  Dataset

  - Лупаренко, Л. А. (2014) Дані порівняльного аналізу інструментів пошуку текстового плагіату (порівняльні таблиці) [Dataset]

  - Лупаренко, Л. А. (2014) Plagiarism Detection Tools Comparative Tables [Dataset] (In Press)

  Teaching Resource

  - Лупаренко, Л. А. (2017) Electronic Open Journal Systems in Scientific and Pedagogical Researches [Teaching Resource]

  - Лупаренко, Л. А. (2016) The methodical recommendations of using the research sample of e-journal on the basis of Open Journal Systems platform [Teaching Resource]

  Other

  - Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В. and Лупаренко, Л. А. (2014) Model Description of а Typical Site of Research Institution. Policy Brief Задепоновано в ДНТБ України у №4 - Ук2014, м.Київ, Україна.

  - Лупаренко, Л. А. (2014) Recommendations on install and use the software to search for plagiarism Etxt Antyplahyat Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)