Дементієвська Ніна Петрівна

Дементієвська Ніна Петрівна Посада: науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 453-90-47


scholar OrcID researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 06.02.2019 01:10:54
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5L467aAAAAAJ&hl=ru&oi=sra
  Статистика цитування (усі): 421<
  h-індекс (усі): 9<
  i10-індекс (усі): 9<
  Публікації: 
  Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителівНП Дементієвська, НВ МорзеІнформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 200670*2006
  Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективиНП Дементієвська, НВ МорзеКомп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999611999
  Критичне мислення: як цьому навчатиНВ Вукіна, НП Дементіɽвська, ІM СукенкоНауковоҮметодичний nосібник/За наук. ред. ОІ Пометун-Харків, 2007592007
  Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителівНП Дементієвська, НВ МорзеАктуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005392005
  MULTIMEDIA PRESENTATIONS AS TOOLS FOR DEVELOPING OF STUDENT THINKING SKILLSНП Дементієвська, НВ МорзеInformation Technologies and Learning Tools 2 (1), 200730*2007
  Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів:[Електронний ресурс]НП Дементієвська, НВ МорзеРежим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e‐journals/ITZN/em2/content …, 2007302007
  Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищіЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП ПінчукПедагогічна думка, 2011292011
  Методичні рекомендації для тренерів-методистівН Морзе, Н ДементієвськаIntel Corporation,–К, 2005152005
  Intel® Навчання для майбутньогоНВ Морзе, НП ДементієвськаК.: Нора-прінт 52, 2005132005
  Вчимося самі, вчимо іншихН ДементієвськаВісник програм шкільних обмінів, 5-8, 2004122004
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З КУРСУ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИНП Дементієвська92012
  Програма Intel®«Шлях до успіху»НП ДементієвськаКомп’ютер у школі та сім’ї 6, 35-37, 201092010
  Формуюче оцінювання в курсі з допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху»НП Дементієвська8*
  Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при виконанні демонстраційного експерименту з фізикиДементієвськаЕлектронне фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" 3 (41), 201472014
  Пояснювальна записка до програми елективного курсу з допрофільної підготовки [Електронний ресурс]НП ДементієвськаРежим доступу: http://docs. google. com/View, 06
  Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізикиЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник" Атіка", 201452014
  Стратегії розвитку навичок критичного мислення учнів при оцінюванні ресурсів Інтернету, Програма спецкурсу підвищення кваліфікації викладачів системи п...НП ДементієвськаЕлектронна публікація], Опубліковано, 200852008
  Інтернет і телекомунікаційні проекти мережі шкіл УкраїниНП ДементієвськаКомп’ютер у школі та сім’ї, 31-35, 200352003
  Інтернет-орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експериментіЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ІВ Соколова" Атіка", 201442014
  Формування навичок критичного оцінювання ресурсів Інтернету в користувачів різного вікуНП ДементієвськаНаукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка.—Тернопіль, 103-107, 200842008
  Соціальні сервіси Веб 2.0 як засіб інтерактивного навчання.[Електронний ресурс]НП ДементієвськаРежим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/652/1/% D0% A1% D0% BE% D1 86, D1, 04
  Використання соціальних сервісів Веб 2.0 в навчальних телекомунікаційних проектахНП ДементієвськаІнформаційно-комунікаційні технології навчання: міжнар. наук.-практ. конф, 3-5, 04
  Застосування інтерактивних онлайнових моделювань під час виконання демонстраційного експерименту з фізикиНП ДементієвськаІнформаційні технології і засоби навчання, 41-54, 201432014
  Критичне оцінювання інтернет-ресурсів при вивченні природничих наукДементієвськаЗасоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції …, 201432014
  Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчанняМІ Жалдак, МІ Шут, ЮО Жук, НП Дементієвська, ОП Пінчук, ...Педагогічна думка, НАПН України, 201132011
  Організація навчальної діяльності учнів з допрофільної підготовки у комп’ютерно орієнтованому середовищіНП ДементієвськаЕлектронне фахове видання (Випуск № 6, 2011), 201132011
  Особливості виконання лабораторних робіт з фізики та їх оцінювання при застосуванні інтерактивних онлайнових моделюваньНП ДементієвськаІІТЗН НАПН України, 201422014
  Використання онлайнових симуляцій з фізики для проведення навчального експериментуНП ДементієвськаПП" Ексклюзив-Систем", 201322013
  На шляху до успіхів разом з ІКТНП ДементієвськаHi-Tech у школі, 19-22, 201222012
  ЗАЛУЧЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ АнотаціяНП Дементієвська22011
  IntelНВ Морзе, НП ДементієвськаНав чання для майбутнього.–К, 200422004
  Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах УкраїниНП ДементієвськаКомп’ютерно-інформаційні і комунікаційні технології: зб. тез міжнародної …, 200312003
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища: Глосарій (видання 2-ге доповнене та перероблене)ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20172017
  Професійний розвиток вчителів щодо компетентностей, пов'язаних з безпечним і відповідальним використанням електронних соціальних мережНП ДементієвськаНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 20172017
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information spa...ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...2016
  Формирование навыков критического оценивания веб-ресурсов и проблема безопасности учащихся в интернетеНП ДементієвськаКомпютер у школі та сімї, 46-51, 20152015
  Формування навичок критичного оцінювання веб-ресурсів і проблема безпеки учнів в інтернетіНП ДементієвськаКомп'ютер у школі та сім'ї, 46-51, 20152015
  Electronic social networks as tools of modern learning environment: GlossaryОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Особливості виконання демонстраційного експерименту з фізики з застосуванням інтерактивних онлайнових моделюваньНП ДементієвськаІІТЗН НАПН України, 20152015
  Особливості використання інтернет-орієнтованих засобів створення, редагування і збереження мультимедійних презентаційНП ДементієвськаНАУ, 20142014
  Критичне оцінювання ресурсів інтернетуДементієвськаЗбірник тез до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія …, 20142014
  Адаптація і пілотування сайту інтерактивних моделювань з фізикиНП Дементієвська2013
  Діяльність пілотних шкіл при адаптації і пілотуванні сайту інтерактивних моделювань з фізикиНП Дементієвська2013
  Адаптація і пілотування сайту інтерактивних симуляцій з фізикиНП ДементієвськаІІТЗН НАПН України, 20132013
  На шляху до успіху профільної школиНП ДементієвськаІнформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 5 (46), 16-23, 20132013
  USING INTERNET-RESOURCES FOR SCHOOL PHYSICS EXPERIMENTSNP DementievskaInformation Technologies and Learning Tools 29 (3), 20122012
  Науково-методичні засади побудови комп’ютерно-орієнтованого елективного курсу допрофільної підготовки учнів основної школи в галузі природничих дисц...НП Дементієвськане опубліковано, 20122012
  Використання електронного довідника для обробки результатів навчального шкільного експериментуНП Дементієвська" Ексклюзив_Систем", 20122012
  Шкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій PHETНП Дементієвськаbloger, 20122012
  Веб-сайт для організації і проведення навчального шкільного експерименту з фізики для середньої школиНП ДементієвськаВінницький національний технічний університет, 20122012
  Формування готовності майбутніх учителів молодших класів до використання мультимедійних засобів на уроках української мовиТ Котик, Л Березовська, Т ГладишПроблеми підготовки сучасного вчителя, 106-111, 20122012
  Розробка та апробація навчальних курсів з критичного оцінювання ресурсів ІнтернетуНП Дементієвська2011
  Пояснювальна записка до елективного курсуНП Дементієвська2011
  Впровадження компютерно-орієнтованого елективного курсу з допрофільної підготовки учнів основної школиНП ДементієвськаОсвіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики …, 20102010
  HASH (0x7f84820ebf28)НП Дементієвська2010
  ICT FOR TEACHER'S PROFESSIONAL DEVELOPMENTНП Дементієвська, НВ МорзеInformation Technologies and Learning Tools 1 (1), 20062006
  САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНО РЕАЛІЗАЦІНП Дементієвська, OП Пінчук, OМ Соколюк
  БЕЗПЕКА УЧНІВ В ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХНП ДементієвськаНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 0
  Автори номераТГ Баган, ВА Барбаш, ПІ Бідюк, ВС Богушевський, АП Бурмак, ...
  Оцінювання учнівських презентаційНП Дементієвська
  ICT FOR TEACHER'S PROFESSIONAL DEVELOPMENT КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВНП Дементієвська, НВ МорзеInformation Technologies and Learning Tools 1, 0
  MULTIMEDIA PRESENTATIONS AS TOOLS FOR DEVELOPING OF STUDENT THINKING SKILLS ПРОЕКТУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛ...НП Дементієвська, НВ МорзеInformation Technologies and Learning Tools 2, 0


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 06.02.2019 01:10:59
  Кількість ресурсів: 39
  Ресурси: 

  Article

  - Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771) (2015) Development of critical thinking skills for evaluation of web resources and the problem of student security in the Internet Комп'ютер в школі та сім'ї, 7 (127). pp. 46-52. ISSN 2307-9851

  - Дементієвська, Н.П. (2014) Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при виконанні демонстраційного експерименту з фізики Електронне фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання", 3 (41). ISSN 2076-8184

  - Дементієвська, Н.П. (2013) Application of interactive online simulations in the physics laboratory activities Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання», 4 (36). pp. 27-39. ISSN 2076-8184

  - Дементієвська, Н.П. (2013) На шляху до успіху профільної школи Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 5 (46). pp. 16-23. ISSN 92034

  - Дементієвська, Н.П. (2012) Using internet-resources for school physics experiments Technologies and learning tools, 3 (29).

  - Дементієвська, Н.П. (2012) На шляху до успіхів разом з ІКТ Hi-Tech у школі (1). pp. 19-22. ISSN 45687

  - Дементієвська, Н.П. (2012) Формувальне оцінювання в курсі з допрофільної підготовки Інформатика і інформаційні технології в навчальних закладах, 2 (38). pp. 60-69. ISSN 92034

  - Дементієвська, Н.П. (2011) International teacher professional development experience for Ukraine innovative programs Informational Technology and Learning Tools , 4 (24). ISSN 2076-8184

  - Дементієвська, Н.П. (2011) Формуюче оцінювання в курсі з допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху» Інформатика і інформаційні технології в навчальних закладах, 6 (36).

  - Дементієвська, Н.П. (2010) Implementation of ICT-oriented cource for pre profilization preparing of secondary students .

  - Дементієвська, Н.П. (2010) Intel Learn program in Ukraine Computer for school and home , 6. pp. 35-37.

  - Дементієвська, Н.П. and Морзе, Н.В. (2006) Multimedia presentations as tools for developing of student thinking skills Informational Technology and Learning Tools , 1 (2). ISSN 2076-8184

  - Дементієвська, Н.П. and Морзе, Н.В. (2006) ICT for teacher professional development and student progress Technologies and learning tools, 1 (1). ISSN 2076-8184

  Book Section

  - Дементієвська, Н.П. (2017) Professional development of teachers on competences related to safe and responsible use of social networks In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 26-31.

  - Дементієвська, Н.П. (2015) Specifics of demonstration experiment in physics using interactive online simulations In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 р ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

  - Дементієвська, Н.П. (2014) Specifics of Internet-based tools for creating, editing and saving multimedia presentations In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" НАУ, м.Київ, Україна.

  - Дементієвська, Н.П. (2014) Critical evaluation of web sources for science subjects In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції Кафедра фізики КДПУ ім. В. Винниченка, м.Кіровоград, Україна, pp. 50-52. ISBN 978-617-7079-24-7

  - Дементієвська, Н.П. (2014) Особливості виконання лабораторних робіт з фізики та їх оцінювання при застосуванні інтерактивних онлайнових моделювань In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 124-126.

  - Дементієвська, Н.П. (2014) Critical evaluation of Internet resources In: Збірник тез до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті» «Інновація», м.Дніпропетровськ, Україна, pp. 10-12. ISBN 978-966-8676-33-7

  - Дементієвська, Н.П. (2013) Адаптація і пілотування сайту інтерактивних симуляцій з фізики In: Звітна конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 134-135.

  - Дементієвська, Н.П. (2013) Використання онлайнових симуляцій з фізики для проведення навчального експерименту In: Засоби і технології сучасного навчального середовища:Матеріали конференції ПП "Ексклюзив-Систем", м. Кірговоград, Україна, pp. 90-92.

  - Дементієвська, Н.П. (2012) Використання електронного довідника для обробки результатів навчального шкільного експерименту In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" Матеріали Міжнародної VIII (XVII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград 27-28 квітня 2012 року "Ексклюзив_Систем", м. Кіровоград, pp. 140-142.

  - Дементієвська, Н.П. (2012) Науково-методичні засади побудови комп’ютерно-орієнтованого елективного курсу допрофільної підготовки учнів основної школи в галузі природничих дисциплін In: Загальні збори НАПН, 2012 не опубліковано. (Unpublished)

  - Дементієвська, Н.П. (2012) Website for the organization and realization of educational school experiment in physics for secondary school In: Восьма міжнародна науково-практична конференція "Інтернет-Освіта-Наука-2012", 1-5 жовтня Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, Україна, pp. 94-95. ISBN 978-966-641-491-8

  Monograph

  - Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П. and Соколова, І.В. (2014) Internet – oriented educational technologies in school teaching experiment. Project Report. "Атіка", м.Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Дементієвська, Н.П. (2013) Adaptation and piloting of interactive simulations in physics In: презентація до Звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України, 26 березня 2013р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Дементієвська, Н.П. (2013) Activities pilot schools in adapting and piloting of interactive online simulations In: Організаційно-методичні особливості використання Інтернет–орієнтованої системи підготовки навчального експерименту в курсі фізики середньої школи, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Дементієвська, Н.П. (2011) Розробка та апробація навчальних курсів з критичного оцінювання ресурсів Інтернету In: . (Unpublished)

  - Дементієвська, Н.П. (2011) Social Services Web 2.0 as a tool for interactive learning In: Семінар вчителів, м. Львів, Україна. (Unpublished)

  Book

  Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2017) Electronic social networks as tools of modern learning environment: Glossary (edition 2 is complete and redone) ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2015) Electronic social networks as tools of modern learning environment: Glossary ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В. and Соколов, П.К. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. «Атіка», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

  Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П. and Слободяник, О.В. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. "Атіка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

  Жук, Ю.О., Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Дементієвська, Н.П. and Пінчук, О.П. (2011) Organization of training activities in computer-oriented learning environment Посібник . Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

  Жалдак, М.І., Шут, М.І., Жук, Ю.О., Дементієвська, Н.П., Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Соколов, П.К. (2011) Multimedia system as a means of interactive learning Посібник . Педагогічна думка, НАПН України, м.Київ, Україна.

  Teaching Resource

  - Дементієвська, Н.П. (2011) Executive summary for optional course [Teaching Resource] (In Press)

  Other

  - Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П. and Жук, Ю.О. (2013) Research and guidelines on the use of online teaching staff focused educational technologies in the educational process in secondary schools. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Дементієвська, Н.П. (2012) Шкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій PHET bloger.