Лебеденко Леся Володимирівна

Лебеденко Леся Володимирівна Посада: молодший науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 440-21-95

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 05.05.2018 00:42:39
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=POzba3QAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 37</
  h-індекс (усі): 3<
  i10-індекс (усі): 2<
  Публікації: 
  Вимоги до автоматизації обробки планово-фінансових документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Академії педагогічних наук УкраїниАВ Кільченко, ЛВ ЛебеденкоІнформаційні технології і засоби навчання 1 (16), 1-16, 2010182010
  Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярамиНВ Олексюк, ЛВ ЛебеденкоІнформаційні технології і засоби навчання 4 (48), 88-102, 2015122015
  Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»НТ Задорожна, ХВ Середа, СМ Тукало, ЛВ Лебеденко, ЮВ Роменець, ...Задепоновано в ДНТБ України у№ 3-Ук2014, 201472014
  Блоги у роботі вчителів-предметниківЛВ ЛебеденкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2015 2015
  Олексюк Наталя ВасилівнаЛВ Лебеденко 2015
  Довідкова інформація ІС «Наукові дослідження»ЛВ ЛебеденкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2014 2014
  Опрацювання документів в інформаційній системі планування наукових досліджень Національної академії педагогічних наук УкраїниТВ Кузнецова, ЛВ ЛебеденкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2012 2012
  Опрацювання документів в інформаційній системі планування наукових досліджень Національної академії педагогічних наук УкраїниЛебеденкоЗвітна наукова конференція Інституту Інформаційних технологій і засобів навчання, 2012 2012
  REQUIREMENTS TO AUTOMATIZATION PROCESSING IN THE PROGRAMMING INFORMATION SYSTEM OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINEAV Kilchenko, LV LebedenkoInformation Technologies and Learning Tools 16 (2), 2010 2010


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 05.05.2018 00:42:40
  Кількість ресурсів: 6
  Ресурси: 

  Article

  - Олексюк, Н.В. and Лебеденко, Л.В. (2015) The use of electronic social networks in social and educational work with pupils Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). pp. 88-102.

  - Кільченко, А.В. and Лебеденко, Л.В. (2010) Requirements to automatization processing in the programming informatization system of scientific researches in Academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (16). pp. 1-16. ISSN 2076-8184

  Book Section

  - Лебеденко, Л.В. (2015) Blogs in the subject teachers In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Секція 1. Інформаційно-комунікаційні технології відкритої освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ, Україна. (In Press)

  - Кузнецова, Т.В. and Лебеденко, Л.В. (2012) Working of documents is in the informatiоn system of planning of scientific researches of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 55-56.

  Book

  Задорожна, Н.Т., Середа, Х.В., Тукало, С.М., Лебеденко, Л.В., Роменець, Ю.В., Золотаренко, І.В., Свінцицький, С.В. and Вербельчук, Б.В. (2014) The Information system "Research: planning, control, monitoring" as tool to R&D Documenting Задепоновано в ДНТБ України у №3 - Ук2014, м.Київ, Україна.

  Other

  - Лебеденко, Л.В. (2014) Background information IS "Scientific research" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)