Яськова Наталя Василівна

Яськова Наталя Василівна Посада: молодший науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 440-21-95


scholar OrcID researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 04.06.2020 22:30:05
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4U3IZFcAAAAJ
  Статистика цитування (усі): 29</
  h-індекс (усі): Яс
  i10-індекс (усі): ьк
  Публікації: 
  Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярамиНВ Олексюк, ЛВ ЛебеденкоІнформаційні технології і засоби навчання, 88-102, 2015222015
  Актуальність використання мультимедійних засобів у попередженні агресивної поведінки молодших школярівНВ ОлексюкІнформаційні технології і засоби навчання 5 (43), 128-139, 201432014
  ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОБОТІ ВЧИТЕЛІВНВ ЯськоваНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 20152*2015
  Деякі аспекти негативного впливу комп’ютерних ігор на розвиток особистості молодших школярівНВ ОлексюкІнститут інформаційних технологій і засобів навчання, 201412014
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK У РОБОТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗНЗНВ ЯськоваНаукова молодь-2015: матер. IIІ Всеукр. наук.-практ конф. молодих учених (10 …, 01
  ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ: АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Гейміфікація як напрям досліджень в осві...НВ ЯськоваЗбірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 20172017
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища: Глосарій (видання 2-ге доповнене та перероблене)ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20172017
  Деякі аспекти гейміфікації навчання в електронних соціальних мережахНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20172017
  Майстер-клас «Використання електронних соціальних мереж для проведення педагогічних наукових досліджень. Частина 1» 15.12. 2016 р.АВ Яцишин, ВВ Коваленко, НВ Яськова, ГА КучаковськаІІТЗН НАПН України, 20162016
  Деякі аспекти підготовки вчителів до використання електронних соціальних мереж під час соціально-педагогічної роботи зі школярамиНВ ЯськоваНаціональний авіаційний університет, 20162016
  Про використання хмарних технологій у підготовці вчителів початкових класівНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20162016
  Деякі аспекти підготовки вчителів і соціальних педагогів до попередження агресивної поведінки учнів початкових класів засобами іктНВ ЯськоваКиївський університет імені Б. Грінченка, 20162016
  Використання електронних соціальних мереж у роботі з обдарованими учнямиНВ Яськова, АВ ЯцишинОсвіта та розвиток обдарованої особистості, 9-16, 20162016
  Вплив медіапростору на формування агресивної поведінки школярівНВ ЯськоваIIІ Международная заочная научно-методическая конференция «Медиасфера и …, 20162016
  Про використання електронних соціальних мереж педагогічними працівниками для підтримки соціально-педагогічної роботи з батьками школярівНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20162016
  Причини виникнення агресивної поведінки учнів молодших класів та основні напрями корекційно-профілактичної діяльностіНВ ЯськоваЩомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої …, 20162016
  THE USE OF ELECTRONIC SOCIAL NETWORKS IN SOCIAL AND EDUCATIONAL WORK WITH PUPILSNV Oleksiuk, LV LebedenkoInformation Technologies and Learning Tools 48 (4), 88-102, 20152015
  Experience and prospects of electronic social networking in education: reviewЮМ Богачков, ОЮ Буров, ОЕ Коневщинська, ОП Пінчук, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Electronic social networks as tools of modern learning environment: GlossaryОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Вплив комп'ютерних ігор на формування агресивної поведінки молодших школярівНВ ОлексюкХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и …, 20152015
  Огляд web-сайтів для вчителів та соціальних педагогів з проблематики попередження агресивної поведінки молодших школярівНВ ОлексюкПедагогічні обрії. Інформатичний напрям. Науково-методичний журнал., 61-62, 20152015
  Підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у роботі з молодшими школярамиНВ ОлексюкВикористання інформаційних технологій в освіті: сучасність та перспективи …, 20152015
  Проблема формирования информационно-коммуникационной компетентности учителей к использованию мультимедийных технологий в учебно-воспитат...НВ ОлексюкСборник статей ІІ Международной научно-методической конференции" Медиасфера …, 20152015
  Попередження агресивної поведінки молодших школярів мультимедійними засобамиНВ ОлексюкЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський …, 20152015
  RELEVANCE OF USE OF MULTIMEDIA IN ORDER TO PREVENT JUNIOR PUPILS’AGGRESSIVE BEHAVIOURNV OleksiukInformation Technologies and Learning Tools 43 (5), 128-139, 20142014
  Мультимедійні технології як засіб попередження агресивної поведінки учнів молодших класівНВ ОлексюкНаціональний авіаційний університет, 20142014
  ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ: АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖОП Пінчук, НВ Яськова


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 04.06.2020 22:30:07
  Кількість ресурсів: 10
  Ресурси: 

  Article

  - Олексюк, Н.В. (2015) The impact of computer games on the formation of the aggressive behavior of younger schoolboys ХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» Материалы. В 2-х томах. Том II.. pp. 463-467.

  - Олексюк, Н.В. (2015) The problem of formation of information and communication competence of teachers to use multimedia technologies in educational process of primary school Сборник статей ІІ Международной научно-методической конференции "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве", 28-29 мая 2015 г. pp. 300-305.

  - Олексюк, Н.В. and Лебеденко, Л.В. (2015) The use of electronic social networks in social and educational work with pupils Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). pp. 88-102.

  - Олексюк, Н.В. (2014) Relevance of use of multimedia in order to prevent aggressive behaviour for junior pupils Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (43). pp. 128-139. ISSN 2076-8184

  Book Section

  - Олексюк, Н.В. (2015) Improving the information and communication competence in the work of teachers with junior pupils In: Збірник тез ІІ Української конференції молодих науковців. Секція 1. Використання інформаційних технологій в освіті: сучасність та перспективи Київський університет імені Б.Грінченка, м.Київ, Україна, pp. 46-48.

  - Олексюк, Н.В. (2015) The use of social media in the work of teachers In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Секція 1. Інформаційно-комунікаційні технології відкритої освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ, Україна. (In Press)

  - Олексюк, Н.В. (2015) Review of web-sites for teachers and social workers on issues of prevention of aggressive behavior junior pupils In: Педагогічні обрії. Інформатичний напрям. Науково-методичний журнал. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації і Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, м.Чернігів, Україна, pp. 61-62.

  - Олексюк, Н.В. (2015) Prevention of aggressive behavior junior pupils of multimedia In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку». Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський інститут банківської справи Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м.Черкаси, Україна, pp. 211-212.

  - Олексюк, Н.В. (2014) Some aspects of the negative influence of computer games on the personality development of junior pupils In: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ, Україна, pp. 114-116.

  - Олексюк, Н.В. (2014) Multimedia technologies as a means to prevention aggressive behavior junior pupils In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 1-91.