Коневщинська Ольга Еммануїлівна

Коневщинська Ольга Еммануїлівна Посада: Вчений секретар
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 440-55-07
E-mail: konevshchynska@iitlt.gov.ua


fb_icon.png

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 01.02.2018 22:09:56
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rxJaAEwAAAAJ&hl=ru&oi=sra
  Статистика цитування (усі): 75</
  h-індекс (усі): 5<
  i10-індекс (усі): 2<
  Публікації: 
  Розвиток поняття інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників в аспекті використаннясоціальних електронних мережОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 45 (1), 12-20, 2015122015
  Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання т.38 №6 38 (6), 182-195, 2013102013
  Oрганізація процесу електронного навчання з використанням технології вебінаруОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 5 (25), 201192011
  Сучасні засоби Інтернет доступу та освітні платформи в е-навчанніІОЕ КоневщинскаІнформаційні технології і засоби навчання http://journal.iitta.gov.ua/index ..., 201472014
  Електронні освітні ресурси у межах інформаційного забезпечення діяльності ресурсних центрів дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 43 (№5), 164-173, 201472014
  Інформаційні технології і засоби навчанняВЮ Биков, ВВ Олійник, ОМ Спірін, МІ Шут, ОЕ Коневщинська, ...Інформаційні технології і засоби навчання http://journal.iitta.gov.ua/index ..., 200852008
  Новітні технології у роботі ресурсного центру дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 201442014
  Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладівОЕ КоневщинськаКомп'ютер у школі та сім'ї, 31-33, 201342013
  Ціннісно-орієнтаційний потенціал засобів масової інформації та проблеми сучасної інформаційної культури [Електронний ресурс]ОЕ КоневщинськаВісн. Львівського ун-ту ім. І. Франка.–2005.–Вип 19, 356-360, 200542005
  Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільстваОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання, 32-41, 201632016
  Формування медіакомпетентності старшокласників засобами електронних соціальних мережОЕ КоневщинськаМатеріали звітної наукової конференції ІІТЗН, 182-184, 201632016
  Розвиток медіаосвіти і медіакультури в умовах сучасного інформаційного суспільстваОЕ КоневщинськаІнформаційні технологій і засоби навчання 54 (4), 32-41, 201632016
  Формування ІКТ-компетентності викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освітиОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання http://journal.iitta.gov.ua/index ..., 201422014
  Формування медіа-культури майбутніх учителів музикиОЕ Коневщинськаіітзн напн України, 200922009
  Мережні технології та мобільні засоби як складові е-навчанняОЕ КоневщинськаЗбірник праць 10 міжнародної науково-практичної конференції ІТЕА 2015"Нові ..., 201512015
  Створюємо наукове підгрунтя для інформатизації навчального середовищаОЕ КоневщинськаПедагогічна газета, 1-4, 201412014
  Ринкові інструменти інноваційного розвитку системи професійної освітиОЕ Коневщинська, ВЮ Биков, ІВ МушкаІнформаційні технології і засоби навчання 6 (26), 1-23, 201112011
  SOCIAL NETWORKS AS A COMPONENT OF MODERN SOCIAL MEDIAOE Konevshchynska, SG LytvynovaInformation Technologies and Learning Tools 55 (5), 42-54, 2016 2016
  DEVELOPMENT OF MEDIA EDUCATION AND MEDIA CULTURE UNDER THE CONDITIONS OF MODERN INFORMATION SOCIETYOE KonevshchynskaInformation Technologies and Learning Tools 54 (4), 32-41, 2016 2016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ... 2016
  Мультимедіа технології у веб-сервісах електронних соціальних мережОЕ КоневщинськаЗбірник наукових праць «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах ..., 2016 2016
  ЕЛЕКТРОННІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СКЛАДНИК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІАОЕ Коневщинська, СГ ЛитвиноваІнформаційні технології і засоби навчання 55 (№5), 42-54, 2016 2016
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙOE KonevschynskaInformation Technologies and Learning Tools 49 (5), 82-88, 2015 2015
  University web-sites as mean of information and communication co-operation of subjects of educational activityОЕ КоневщинськаНауковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова ..., 2015 2015
  Development of the concept of information and educational environment of upper-form pupils in aspects of electronic social networks useОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій ..., 2015 2015
  Мережні технології як складова інформаційно-освітнього середовища навчального закладуОЕ КоневщинськаІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми ..., 2015 2015
  Experience and prospects of electronic social networking in education: reviewЮМ Богачков, ОЮ Буров, ОЕ Коневщинська, ОП Пінчук, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 2015 2015
  Psychological and pedagogical preconditions for the development of information and educational learning environment for upper-form pupils by means of network technologiesОЕ КоневщинськаІнформаційні технології і засоби навчання 5 (49), 82-88, 2015 2015
  Мережні технології в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладуОЕ КоневщинськаЗбірник тез доповідей науково-практичної конференції" Мультимедійні ..., 2015 2015
  Дидактичні властивості соціальних сервісівОЭ КоневщинскаяЗвітна науково-практична конференція ІІТЗН, Режим доступу: http://conf.iitlt ..., 2015 2015
  Шляхи та перспективи науково-інформаційної діяльності Iнституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниОЭ КоневщинскаяНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П ..., 2015 2015
  MODERN TOOLS OF INTERNET ACCESS AND EDUCATIONAL PLATFORM IN Е-LEARNINGOE KonevschynskaInformation Technologies and Learning Tools 44 (6), 33-41, 2014 2014
  ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES WITHIN INFORMATION SUPPORT OF DISTANCE EDUCATION RESOURCE CENTEROE KonevschynskaInformation Technologies and Learning Tools 43 (5), 164-173, 2014 2014
  Використання сучасних мобільних засобів в е-навчанніОЕ Коневщинська" Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції" Інформаційні технології ..., 2014 2014
  Сучасні веб-ресурси для дистанційної онлайн-освітиОЕ КоневщинськаЗбірник тез доповідей науково-практичної конференції" Мультимедійні ..., 2014 2014
  Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладівІВ Пінчук, О.П. і Богачков, Ю.М. і Биков, В.Ю. і Манако, А.Ф. і Олійник, В ...монографія, 177-182, 2014 2014
  Матеріали наукової конференції Київ 2014ОЕ Коневщинська 2014
  Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниБВЮ Биков, ОМ Спірін, ВМ Дем'яненко, ОВ Овчарук, ОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 2014 2014
  STAFF PROVISION OF DISTANCE EDUCATION RESOURCE CENTEROE KonevschynskaInformation Technologies and Learning Tools 38 (6), 182-195, 2013 2013
  Технологія віртуальної реальності у ресурсному центрі дистанціної освітиОЕ КоневщинськаНАУ Інститут комп'ютерних інформаційних технологій, 2013 2013
  РИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИVY Bykov, OE Konevshchynska, IV MushkaІнформаційні технології і засоби навчання 26 (6), 2012 2012
  MARKET-BASED INSTRUMENTS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATIONVY Bykov, OE Konevshchynska, IV MushkaInformation Technologies and Learning Tools 26 (6), 2012 2012
  Мультимедійні технології в процесі навчанняОЕ Коневщинська" Матеріали науково-практичної конференції" Мультимедійні технології в ..., 2012 2012
  Інтернет орієнтовані автоматизовані системи збирання, накопичення і опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладівВЮ Биков, ЮМ Богачков, ОІ Вольневич, ОЕ Коневщинська, ПС Ухань, ...Педагогічна думка, НАПН України, 2012 2012
  Інтернет орієнтовані автоматизовані системи збирання, накопичення і опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладівНВ Биков, В.Ю., Богачков, Ю.М.,Вольневич, О.І. Коневщинська, О.Е. Ухань, П ...посібник, 2012 2012
  Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країннавчально-методичний посiбник, 108-112, 2012 2012
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБІНАРУOE KonevshchynskaІнформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 2011 2011
  Деякі проблеми людино-машинної комунікації у дистанційному навчанніі.ОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 2011 2011
  Особливості діалогової взаємодії суб'єктів у дистанційному навчанніОЕ КоневщинськаМатеріали доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції ..., 2010 2010
  Використання мультимедійних технологій в процесі дистанційного навчанняОЕ Коневщинська" Матеріали науково-практичної конференції" Мультимедійні технології в ..., 2010 2010
  Деякі проблеми проектування інтерфейсу користувача у дистанційному навчанніОЭ КоневщинскаяОсвіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики ..., 2010 2010
  МУЛЬТИМЕДІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ РОЗВ'ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ ПСИХОЛОГОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯОЕ КоневщинськаЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 17, 2010 2010
  Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: світові тенденціїМІД Биков В.Ю.,Овчарук О.В.,Коневщинська О.Е.колективна монографія, 2007 2007
  Книжкової палати.-2013.-№ 3.-С. 42-44.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/vkp_2013_3_15. pdf.ОЕ КоневщинськаITEA-2015, 251, 0 


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 01.02.2018 22:10:00
  Кількість ресурсів: 31
  Ресурси: 

  Article

  Коневщинська, О.Е. (2016) The development of media education and media culture in the modern information society Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (54). pp. 32-41. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. and Литвинова, С.Г. (2016) Electronic social networks as a component Modern social media Інформаційні технології і засоби навчання НАПН України, 5 (55). pp. 42-54. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2015) Psychological and pedagogical preconditions for the development of information and educational learning environment for upper-form pupils by means of network technologies Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 82-88. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2015) Development of the concept of information and educational environment of upper-form pupils in aspects of electronic social networks use Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 1 (45). pp. 12-20. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2015) Psycho-pedagogical preconditions of information and educational learning environment means seniors networking Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 82-88. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2015) The development of the concept of information-educational learning environment in terms of high school students use social electronic networks Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (45). pp. 12-20. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2015) Network technologies and mobile tools as components of e-learning Х Міжнародна науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» ITEA 2015 (26-27 листопада 2015 р.) на базі Міжнародного науково-навчального центра інформаційних технологій та систем, 1 (1). pp. 246-250. ISSN ISВN 978-966-02-7867-7

  Коневщинська, О.Е. (2015) University web- sites as mean of information and communication co-operation of subjects of educational activity Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп"ютерно-орієнтовані системи навчання, 17 (24). pp. 142-146. ISSN 2411-8869

  Коневщинська, О.Е. (2015) Prospects for research of scientific and information activities of the Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of Ukraine Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 16 (23). pp. 1-12. ISSN 2411-8869

  Коневщинська, О.Е. (2014) Електронні освітні ресурси у межах інформаційного забезпечення діяльності ресурсних центрів дистанційної освіти Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (43). pp. 164-173. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2014) Формування ІКТ-компетентності викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освіти Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (42). pp. 20-32. ISSN 2076-8184.

  Коневщинська, О.Е. (2014) Create a scientific basis for informational learning environment Педагогічна газета, 6 (238). pp. 1-4.

  Коневщинська, О.Е. (2014) Formation of teachers-tutor ICT competence of distance education resource centers Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (42). pp. 20-32. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2014) Modern Internet access and educational platform for e-learning Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (44). pp. 33-41. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2014) Electronic educational resources within informational support of distance education resource centers Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (43). pp. 164-173. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2013) Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (38). pp. 182-195. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2013) Arrangements creation of a resource center of distance education for secondary schools Комп'ютер у школі та сім'ї, 8 (112). pp. 31-34. ISSN 2307-9851

  Коневщинська, О.Е. (2011) Organization of the electronic learning with webinar technology Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

  Биков, В.Ю. and Коневщинська, О.Е. and Мушка, Іван Васильович (2011) Мarket-based instruments of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. (2011) Organization of eLearning webinar on using technology інформаційні технології і засоби навчання, 5 (25). pp. 1-19. ISSN 2076-8184

  Коневщинська, О.Е. and Биков, В.Ю. and Мушка, Іван Васильович (2011) Market tools of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). pp. 1-23. ISSN 2076-8184

  Book Section

  Коневщинська, О.Е. (2014) Новітні технології у роботі ресурсного центру дистанційної освіти In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 32-34.

  Коневщинська, О.Е. (2013) Arrangements creation of a resource center of distance education for secondary schools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 71-72.

  Коневщинська, О.Е. (2013) Virtual Reality Technology in Distance Education Resource Center In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ Інститут комп'ютерних інформаційних технологій, м.Київ, Україна, pp. 34-35.

  Коневщинська, О.Е. (2011) Some problems of man-machine communication in distance education. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 20-22.

  Коневщинська, О.Е. (2010) In: Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шк. інформатики Київськ. ун-т ім. Б.Грінченка, Київ Україна, pp. 102-103.

  Monograph

  Пінчук, О.П. and Богачков, Ю.М. and Биков, В.Ю. and Манако, А.Ф. and Олійник, В.В. and Буров, О.Ю. and Коневщинська, О.Е. and Іванюк, І.В. and Рождественська, Д.Б. and Барладим, В.М. and Корнієць, О.М. and Мушка, Іван Васильович (2014) The organization and functioning of network of resource centers of secondary schools distance learning Project Report. "Атіка", м. Київ, Україна.

  Биков, В.Ю. and Богачков, Ю.М. and Вольневич, О.І. and Коневщинська, О.Е. and Ухань, П.С. and Сороко, Н.В. and Дивак, В.В. and Красношапка, В.О. (2012) Internet oriented computerized system for collecting, accumulating and processing the results of learning activities of students of secondary schools Discussion Paper. Педагогічна думка, НАПН України.

  Conference or Workshop Item

  Биков, В.Ю. and Спірін, О.М. and Пінчук, О.П. and Коневщинська, О.Е. and Гриб'юк, О.О. and Дементієвська, Н.П. and Колос, К.Р. and Литвинова, С.Г. and Носенко, Ю.Г. and Іванова, С.М. and Овчарук, О.В. and Соколюк, О.М. and Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Богачков, Ю.М. and Буров, О.Ю. and Коневщинська, О.Е. and Пінчук, О.П. and Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2015) Experience and prospects of electronic social networking in education: review ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Гриценчук, О.О. and Коневщинська, О.Е. and Кравчина, О.Є. and Лаврентьєва, Г.П. and Малицька, І.Д. and Овчарук, О.В. and Рождественська, Д.Б. and Сороко, Н.В. and Хитровська, Ю.В. and Шиненко, М.А. and Іванова, С.М. (2010) Information and communication technologies of learning in the system of general secondary education of foreign countries Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.