План роботи вченої ради

План роботи Вченої ради

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на 2016 рік

№ п/п

Основні питання

Термін виконання

Відповідальні

1.

1. Про затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на 2016 р.

28 січня,

протокол №1

Коневщинська О.Е.

2. Про затвердження календарного плану роботи Інституту на 2016 рік

Коневщинська О.Е.

3. Про затвердження Тематичного плану наукових досліджень Інституту на 2016 рік.

Коневщинська О.Е.

4. Про зміни до Технічних завдань НДР

Коневщинська О.Е.

5. Про подання на конкурс НАПН України кращих наукових робіт, створених у 2015 році.

Спірін О.М.

6. Різне

2.

1. Про заходи на виконання Постанови загальних зборів НАПН України

25 лютого,

протокол №2

Спірін О.М.

2. Про заходи щодо підготовки до звітної конференції Інституту у 2016 році

Коневщинська О.Е.

3. Про результати проміжної атестації аспірантів.

Коневщинська О.Е.

4. Про внесення змін до складу редакційної колегії електронного наукового фахового видання Інституту

Пінчук О.П.

5. Затвердження до друку випуску № 1 електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коневщинська О.Е.

6. Різне

3.

1. Про результати виконання у 2015 році Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2014-2016 р.

31 березня,

протокол №3

Коневщинська О.Е.

2. Про затвердження заходів Інституту на виконання Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2016р.

3. Про стан упровадження результатів науково-дослідних робіт Інституту та моніторингу його ефективності за 2014-2015 роки.

Пінчук О.П.

4. Про експериментальну діяльність Інституту у навчальних закладах

Пінчук О.П.

5.Різне

4

1. Про затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.10.

28 квітня,

протокол №4

Коваленко В.В.

2. Затвердження до друку випуску № 2 електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коневщинська О.Е.

3. Різне

5.

1. Про хід виконання дослідження «Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу»

26 травня,

протокол №5

Шишкіна М.П.

2. Про науково-організаційну роботу відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту

Шишкіна М.П.

3. Про затвердження Перспективного тематичного плану наукових досліджень Інституту на 2016-2018 роки.

Коневщинська О.Е.

4.Різне

6.

1. Про хід виконання дослідження «Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності суб'єктів навчального процесу системи загальної середньої освіти в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору»

1.1. Про затвердження кінцевих результатів виконання НДР та рекомендацію до друку.

23 червня,

протокол №6

Овчарук О.В.

2. Про науково-організаційну роботу відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту.

Овчарук О.В.

3. Затвердження до друку № 3 випуску електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коневщинська О.Е.

4. Різне

7.

1. Про результати планового прийому до аспірантури та докторантури на 2016-2017 н. р.

15 вересня

протокол №7

Коваленко В.В

2. Різне

8.

1. Про затвердження додаткових програм для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.10.

29 вересня,

протокол №8

Коваленко В.В

2. Про результати річної атестації аспірантів і докторантів.

Коваленко В.В

3. Затвердження до друку випуску № 4 електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коневщинська О.Е.

4. Різне

9.

1. Про хід виконання дослідження «Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу»

27 жовтня,

протокол №9

Спірін О.М.

2. Про науково-організаційну роботу відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

Іванова С.М.

3. Про науково-організаційну роботу відділу мережних технологій і баз даних

Шиненко М.А.

4. Затвердження до друку випуску № 5 електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коневщинська О.Е.

5. Різне

10.

1. Про хід виконання дослідження «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж»

24

листопада,

протокол №10

Пінчук О.П.

2. Про науково-організаційну роботу відділу технологій відкритого навчального середовища

Литвинова С.Г.

3. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання.

Коневщинська О.Е.

4. Про план проведення масових заходів на 2017 рік

Коневщинська О.Е.

5. Різне

11

1. Звіт про роботу Інституту щодо виконання науково-дослідної роботи в Інституті за 2016 рік.

29 грудня,

протокол №11

Спірін О.М.

Коневщинська О.Е.

2. Звіт про роботу аспірантури, докторантури та спеціалізованої вченої ради

Коваленко В.В.

Яцишин А.В.

3. Затвердження до друку випуску № 6 електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коневщинська О.Е.

4. Різне

Голова вченої ради Биков В.Ю.

Вчений секретар Коневщинська О.Е.