Експериментальна робота

Важливою складовою роботи Інституту є організація експериментальної діяльності в межах науково-дослідних робіт, відповідно до технічних завдань та тематичних планів на базі загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, спільних лабораторій з університетами України.

Експериментальна робота науковців здійснюється на різних рівнях, зокрема підвідомчої установи, академічному та всеукраїнському.

Експериментальна діяльність в Інституті спрямована на перевірку вірогідності, продуктивності та можливості застосування педагогічних і психологічних теорій, гіпотез, ідей, інновацій визначених темами НДР, а також апробації результатів науково-педагогічних досліджень, з’ясування доцільності впровадження їх в освітню практику.

Інститутом укладено угоди про взаємодопомогу та науково-технічне співробітництво з провідними навчальними та науковими установами. У межах угод діють спільні науково-дослідні лабораторії з Вінницьким державним педагогічним університетом, Херсонським державним університетом,Криворізьким національним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка.

Угодами передбачено:

 • здійснення консультативної та науково-методичної допомоги в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи;
 • проведення експериментальної перевірки та впровадження результатів науково-дослідних робіт науковців Інституту;
 • науково-методичну допомогу з метою удосконалення педагогічної роботи, поліпшення ефективності навчання, демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, упровадження передових педагогічних ідей та технологій в освітній процес;
 • підготовку спільних публікацій за результатами експериментальної роботи та рецензування підготовлених до друку навчально-методичних матеріалів;
 • проведення спільних науково-практичних заходів;
 • висвітлення в педагогічних фахових виданнях результатів спільної роботи.

Інститут забезпечує впровадження практичної частини наукових досліджень в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України шляхом проведення Всеукраїнських експериментів та освітніх проектів, серед яких:

 • Дослідно-експериментальна робота за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» на 2016-2019 роки (Наказ МОН України від 05.02.2016 року № 88) на базі ЗНЗ Волинської, Кіровоградської, Чернігівської, Рівненської, Хмельницької, областей та 13 ВНЗ України. Мета експерименту полягає в розробленні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці варіативних моделей використання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу загальноосвітнього навчального закладу.
 • «Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання», 2012-2015 рр. (Наказ МОН № 684 від 12.06.12), на базі фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці. Мета експерименту полягає у практичній апробації та активному використанні технологій дистанційного навчання учнів ЗНЗ що стає можливим і ефективним у сучасних умовах, забезпечує рівний доступ до якісної освіти, формує та розвиває ІКТ-компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу, якщо створено специфічне інформаційно-комунікаційне середовище навчального закладу, що надає освіту е-дистанційно.
 • «Хмарні сервіси в освіті», 2014–2017 рр. (Наказ МОН України від 21.05.2014 № 629), на базі 18 ЗНЗ (8 – у м. Київ, інші – у Вінницькій, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій та ін. областях України). Мета експерименту полягає в розробленні, обґрунтуванні, експериментальній перевірці моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.
 • «Розумники», 2014–2017 рр. (Наказ МОН України від 08.05.2014 № 564) на базі спеціалізованої школа № 14, середньої загальноосвітньої школи № 225 м. Києва. Мета проекту полягає в створенні умов використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів під час навчання учнів початкової школи.
 • Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)», 2017 - 2022 рр. (Наказ МОН України від 30.08.2017 № 1234) на базі 94 закладів загальної середньої освіти Волиньської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. Метою проекту є формування навчального середовища початкової школи з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів.
 • «Ком’ютерно-орієнтована система управління якістю ЕОР в загальноосвітніх навчальних закладах» - експеримент регіонального рівня, 2013-2015 рр. (Наказ Херсонської обласної державної адміністрації від 24.10.2013 р. № 504) на базі Херсонського державного університету. Мета експерименту полягає у визначенні та експериментальній перевірці дидактичних вимог і методики оцінювання якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у навчально-виховному процесі пілотних загальноосвітніх навчальних закладів.