Додаток 1

до розпорядження

від 17 жовтня 2016 р. № 86-Р

Науково-практичні масові заходи

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

за планом роботи НАПН України на 2017 рік.

№ з/п

Тема

заходу

Місце проведення, термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

Міжнародні конференції, читання

1.

V Міжнародна науково-практична конференція

«Moodle Moot Ukraine 2017»

м. Київ

травень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Київський національний університет будівництва і архітектури

2.

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

(У рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Крипивницький

травень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Крипивницький державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

3

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,проблеми»

м. Вінниця

травень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського

4.

Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

м. Луцьк

червень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

5.

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція

ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Київ

червень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2017

м.Одеса,

вересень 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського

Всеукраїнські конференції

7.

IV Всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2017»

м.Київ,

травень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Київський університет

імені Бориса Грінченка

8.

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2017)».

м. Кривий Ріг

травень 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

9.

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності».

м. Київ

листопад, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Національний авіаційний університет

10.

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2017».

м. Київ

грудень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Всеукраїнські семінари

11.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі»

м. Київ,

17 березня 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

12.

Всеукраїнський семінар-тренінг «Електронні відкриті системи в науково-педагогічних дослідженнях»

(У рамках Всеукраїнського фестивалю науки).

м. Київ,

травень 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

13.

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання й освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі».

м. Київ

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

14.

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях.

(У рамках Всеукраїнського фестивалю науки).

м. Київ

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

15.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2017»

м. Київ

червень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інститут педагогіки НАПН України

Міжнародні семінари

16.

Міжнародний науково-методичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті».

м. Кривий Ріг

грудень, 2017

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Криворізький національний Університет


Файл:  Завантажити

Повернення до списку

Впровадження результатів наукових досліджень ІІТЗН НАПН України в освітню практику