Бібліометрика української науки

Наукові видання інституту у Топ 100 України

Відділи інституту у рейтингу наукових колективів України