ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-21 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. https://cited.easyscience.education/2022/. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику:

 • Адаптивні хмарні навчальні платформи
 • Комбіноване навчання
 • Блокчейн в освіті
 • Хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту
 • Хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання
 • Компетентнісно зорієнтовані освітні платформи
 • Проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ
 • Цифрова трансформація освіти
 • Інтелектуальний аналіз освітніх даних
 • Емоційний штучний інтелект
 • Імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці
 • Імерсивні технології у природничо-науковій освіті
 • Застосування імерсивних технологій в освіті
 • Мобільне навчання
 • Технології розумного кампусу
 • Соціальна аналітика в освіті
 • Віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби
 • Гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю

На базі конференції відбудуться 3 міжнародні рецензовані семінари:

19 грудня 2022 відбудеться рецензований міжнародний семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: як пандемія COVID-19 прискорила цифрову трансформацію освіти; цифрове навчальне середовище; трансформація методик викладання та навчання, відео інтеграція для онлайн-навчання; освітня аналітика/висновки; адаптивне навчання; обчислювальне мислення; розвиток цифрових навичок і компетентностей для цифрової трансформації; якість змісту навчання для цифрової освіти; навчання на основі AR/VR та гейміфікація; штучний інтелект/передбачувальне навчання; платформи фасилітації навчання.

20 грудня 2022 року відбудеться семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.

21 грудня 2022 р. відбудеться 10th Illia O. Teplytskyi Workshop (CoSinE 2022) Computer Simulation in Education. Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: комп'ютерне моделювання в STEM освіті; штучний інтелект в освіті; інтелектуальний аналіз освітніх даних та аналітика навчання; моделі освітніх середовищ; віртуалізація навчання; моделювання систем в освіті.

Авторів запрошують подавати звичайні (повні) та короткі дослідницькі статті, включаючи оглядові, навчально-методичні, прогностичні та міждисциплінарні, дискусійні та аналітичні за тематикою CITEd через HotCRP (https://notso.easyscience.education/cited/2022/) до 10 жовтня 2022 року.

Подані статті будуть подані на подвійне сліпе рецензування. Програмний комітет використовуватиме рецензії, щоб визначити, які роботи будуть прийняті для представлення на конференції. Результат рецензування буде оголошено авторам подань електронною поштою разом із коментарями рецензента (за наявності).

Подання мають бути оригінальними та не повинні бути опубліковані раніше або подані до публікації під час оцінювання для цієї конференції. Подання має бути створеним за допомогою LaTeX документом PDF.

1. Прийняті доповіді, представлені на конференції CITEd 2022, будуть опубліковані в 10-му томі CTE Workshop Proceedings (березень 2023 р.).

2. Матеріали семінарів CoSinE, CSTOE та DigiTransfEd мають бути подані до CEUR-WS.org для онлайн-публікації (лютий 2023 р.).

3. Найкращі статті, відібрані програмним комітетом CITEd, будуть рекомендовані для подання після розширення та перегляду в Education Technology Quarterly (червень 2023 р.).

Більше про конференцію та семінари можна дізнатися за посиланням: https://cited.easyscience.education/2022/

Останні події

 08.08.2022

Про результати наукової та науково-організаційної діяльності за 2018-2022 рр. Вісник НАПН України

Електронне наукове періодичне видання "Вісник НАПН України" презентує кращі здобутки освітян України та сприяє розвитку наукового потенціалу у сфері освіти, педагогіки і психології, інтеграції вітчизняної педагогічної і психологічної науки у світовий освітньо-науковий простір та всебічне висвітлення діяльності Національної академії педагогічних наук України. У випуску 4 (1) 2022 р. опубліковано наукову доповідь директора Інституту цифровізації освіти НАПН України Валерія Бикова про результати наукової та науково-організаційної діяльності колективу за останні п'ять років. 


 06.07.2022

Моделі організаційних систем відкритої освіти

Відкрита освіта сьогодні є сучасним трендом для тих, хто навчає і навчається. Шановні колеги, пропонуємо Вашій увазі наукову працю академіка НАПН України Бикова Валерія Юхимовича - монографію «Моделі організаційних систем відкритої освіти». У роботі з системних позицій викладено основи теорії моделювання організаційних систем відкритої освіти. Книга призначена для всіх тих, кого цікавлять перспективні тенденції розвитку освітніх систем, сучасні підходи щодо їх дослідження і впровадження.


 30.06.2022

ВИПУСК №3 (89) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

Шановні колеги, друзі, учителі, викладачі, учені! З вірою у наше мирне майбутнє, у життя й працю в незалежній Україні пропонуємо Вашій увазі черговий випуск № 3 (89) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Журнал незмінно посідає 1 місце у Топ 100 «Найкращі публікації – українська» за версією Google Scholar. Видання включено до Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), має JCI = 0,36 (2020) – Journal Citation Indicator в категорії Education & Educational Research.


 24.06.2022

Результати всеукраїнського онлайн опитування (січень-лютий, 2022 р.)

Шановні колеги! Представляємо аналіз результатів всеукраїнського онлайн опитування, проведеного вченими Інституту цифровізації освіти НАПН України у період з 25 січня по 25 лютого 2022 р., спрямованого на з’ясування стану готовності освітян до використання цифрових засобів для забезпечення дистанційного навчання учнів, підготовки та проведення освітніх заходів вчителями закладів загальної середньої освіти, їхніх потреб та освітніх ресурсів, електронних засобів навчання, що користуються найбільшим попитом.


 24.06.2022

Публікації ІЦО НАПН України

Шановні колеги! Ми зібрали для Вас публікації наукових співробітників Інституту цифровізації освіти НАПН України, видані протягом останніх п'яти років. У довідник-путівник включено лише публікації, що проіндексовано у міжнародних наукометричних базах і у фахових виданнях України. Усі описи містять цифрові ідентифікатори.


 24.06.2022

Повнотекстові цифрові ресурси для науково-педагогічних працівників

Пропонуємо перелік дисертаційних робіт, що підготовлені до захисту та захищені у спеціалізованій вченій раді Інституту цифровізації освіти НАПН України зі спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 2017-2021 рр. Перелік містить анотації дисертацій двома мовами та прямі посилання на повнотекстові цифрові версії, що розміщені у електронній бібліотеці НАПН України


 16.06.2022

Звіт Інституту цифровізації освіти НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку

16 червня у залі Президії НАПН України відбувся звіт Інституту цифровізації освіти НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку. Директор Інституту цифровізації освіти НАПН України, доктор технічних наук, дійсний член (академік) НАПН України, професор Биков Валерій Юхимович виступив з доповіддю про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту.


 15.06.2022

Солідарні з Україною: у Варшаві відкрито Центр освіти та розвитку для дітей та молоді

14 червня 2022 року у Варшаві Валерій Биков, директор Інституту цифровізації освіти НАПН України, виступив на відкритті Центру освіти та розвитку. У центрі працюватимуть польські та українські вчителі, психологи та персонал підтримки. Серед іншого, Центр створює умови безкоштовного дистанційного навчання учнів в українській системі освіти.


 03.06.2022

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

01 червня 2022 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбувся Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару, аспіранти Інституту виступили з доповідями, в яких представили результати своїх дисертаційних досліджень за 2021-2022 навчальний рік. Науковці Інституту надали цінні рекомендації для подальшого дослідження аспірантів.
В умовах воєнного часу, аспіранти продовжують працювати над дисертаційними дослідженнями та робити внесок у розвиток науки та освіти України.


 30.05.2022

Акредитація освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в ІЦО НАПН України

17 травня 2022 р. відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану», на засідання Національного агентства було прийнято рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України за спеціальністю "011 Освітні, педагогічні науки", спеціалізацією "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (протокол 8 від 17.05.2022 р.).