ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-21 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. https://cited.easyscience.education/2022/. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику:

 • Адаптивні хмарні навчальні платформи
 • Комбіноване навчання
 • Блокчейн в освіті
 • Хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту
 • Хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання
 • Компетентнісно зорієнтовані освітні платформи
 • Проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ
 • Цифрова трансформація освіти
 • Інтелектуальний аналіз освітніх даних
 • Емоційний штучний інтелект
 • Імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці
 • Імерсивні технології у природничо-науковій освіті
 • Застосування імерсивних технологій в освіті
 • Мобільне навчання
 • Технології розумного кампусу
 • Соціальна аналітика в освіті
 • Віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби
 • Гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю

На базі конференції відбудуться 3 міжнародні рецензовані семінари:

19 грудня 2022 відбудеться рецензований міжнародний семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: як пандемія COVID-19 прискорила цифрову трансформацію освіти; цифрове навчальне середовище; трансформація методик викладання та навчання, відео інтеграція для онлайн-навчання; освітня аналітика/висновки; адаптивне навчання; обчислювальне мислення; розвиток цифрових навичок і компетентностей для цифрової трансформації; якість змісту навчання для цифрової освіти; навчання на основі AR/VR та гейміфікація; штучний інтелект/передбачувальне навчання; платформи фасилітації навчання.

20 грудня 2022 року відбудеться семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.

21 грудня 2022 р. відбудеться 10th Illia O. Teplytskyi Workshop (CoSinE 2022) Computer Simulation in Education. Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: комп'ютерне моделювання в STEM освіті; штучний інтелект в освіті; інтелектуальний аналіз освітніх даних та аналітика навчання; моделі освітніх середовищ; віртуалізація навчання; моделювання систем в освіті.

Авторів запрошують подавати звичайні (повні) та короткі дослідницькі статті, включаючи оглядові, навчально-методичні, прогностичні та міждисциплінарні, дискусійні та аналітичні за тематикою CITEd через HotCRP (https://notso.easyscience.education/cited/2022/) до 10 жовтня 2022 року.

Подані статті будуть подані на подвійне сліпе рецензування. Програмний комітет використовуватиме рецензії, щоб визначити, які роботи будуть прийняті для представлення на конференції. Результат рецензування буде оголошено авторам подань електронною поштою разом із коментарями рецензента (за наявності).

Подання мають бути оригінальними та не повинні бути опубліковані раніше або подані до публікації під час оцінювання для цієї конференції. Подання має бути створеним за допомогою LaTeX документом PDF.

1. Прийняті доповіді, представлені на конференції CITEd 2022, будуть опубліковані в 10-му томі CTE Workshop Proceedings (березень 2023 р.).

2. Матеріали семінарів CoSinE, CSTOE та DigiTransfEd мають бути подані до CEUR-WS.org для онлайн-публікації (лютий 2023 р.).

3. Найкращі статті, відібрані програмним комітетом CITEd, будуть рекомендовані для подання після розширення та перегляду в Education Technology Quarterly (червень 2023 р.).

Більше про конференцію та семінари можна дізнатися за посиланням: https://cited.easyscience.education/2022/

Останні події

 21.11.2022

Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022»

15 листопада відбулась ювілейна Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022», ініційована молодими вченими Інституту цифровізації освіти НАПН України. Головна мета даної конференції – це об’єднання молодих вчених, аспірантів і студентів з різних галузей знань, пошук талановитої молоді та залучення їх до наукової діяльності, а також це представлення різних проєктів та здобутків Рад молодих вчених наукових установ та закладів вищої освіти.

Конференція об'єднала молодих науковців майже з усіх куточків України і стала платформою, де можна поділитися своїми напрацюваннями та віднайти однодумців для створення нових тимчасових наукових колективів. 


 14.11.2022

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2022 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступили: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща). Конференція проводилася в режимі онлайн з використанням Google Meet. 


 11.11.2022

Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства

10 листопада 2022 р. у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти в режимі онлайн відбулася друга Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства».

Співорганізатор конференції - Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України.

До участі були залучені науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники, вчителі, майстри виробничого навчання, бібліотекари, здобувачі освіти, роботодавців. Онлайн взяли участь біля 170 осіб.


 09.11.2022

Х Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2022. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

4 листопада 2022 р. Інститут цифровізації освіти НАПН України виступив співорганізатором Х Міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2022. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», яка цього року проходила дистанційно, в режимі відео-конференції.


 09.11.2022

Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції»

8 листопада 2022 р. відбувся Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції», у якому Інститут цифровізації освіти НАПН України виступив співорганізатором. У заході взяли участь 240 осіб. Співорганізаторами заходу виступили: Директорат науки та інновацій МОН України, Директорат цифрової трансформації МОН України, Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих вчених НАПН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», Офіс підтримки вченого. 


 02.11.2022

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

02 листопада 2022 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбувся Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару молоді вчені Інституту виступили з доповідями щодо діяльності Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України та можливостей для молодих вчених в умовах воєнного стану.


 02.11.2022

Новини журналу «Інформаційні технології і засоби навчання»

Журнал «Інформаційні технології і засоби навчання» Інституту цифровізації освіти НАПН України став самим рейтинговим у міжнародному дослідженні проблем розвитку цифрової компетентності вчителя.


 31.10.2022

ВИПУСК №5 (91) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

Шановні колеги, друзі, учителі, викладачі, учені! Пропонуємо Вашій увазі випуск № 5 (91) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Журнал незмінно посідає 1 місце у Топ 100 «Найкращі публікації – українська» за версією Google Scholar. Видання включено до Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), має JCI = 0,43 (2021) – Journal Citation Indicator в категорії Education & Educational Research.


 28.10.2022

Міжнародна наукова конференція з відкритої науки та інновацій в Україні

27-28 жовтня 2022 р. Відбулася міжнародна наукова конференція «Відкрита наука та інновації в Україні» OSICU2022. Серед промовців – провідні вчені та експерти у галузі наукометрії, бібліотечної справи, відкритих даних та відкритої науки.

Експерти з різних країн світу ініціювали обговорення шляхів імплементації найкращих практик відкритої науки та інновацій в Україні. Конференція приурочена до міжнародного Тижня відкритого доступу.


 28.10.2022

Онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

27 жовтня 2022 року відбувся ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», співорганізатором якого був Інститут цифровізації освіти України НАПН України.

Пленарне засідання об’єднало більш ніж 150 учасників з всієї України, які зібралися для обговорення основних тенденцій розвитку освітньої галузі у Україні.