І ОНЛАЙН ШКОЛА "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

І ОНЛАЙН ШКОЛА "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

І ОНЛАЙН ШКОЛА "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

Пані та панове! Запрошуємо долучитися в якості учасників до онлайн школи та підвищити рівень своєї цифрової компетентності!

Онлайн школа "Цифрові технології в наукових дослідженнях" є волонтерською ініціативою та проводиться з метою підвищення рівня цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів.

Програма онлайн школи складається з 2 модулів і передбачає 60 годин (2 кредити ЄКТС). Передбачено лекційні та тренінгові заняття, а також виконання практичних вправ та завдань.

МОДУЛЬ 1. Цифрові технології для проведення наукового дослідження та виконання науково-організаційної діяльності.

✔️ застосування цифрових технологій для проведення наукового дослідження та ефективного здійснення наукової та науково-організаційної діяльності;

✔️ застосування наукометричних баз даних, електронних бібліотечних систем, онлайн енциклопедії, інформаційно-аналітичних наукових систем, штучного інтелекту, інструментів відкритої науки для оптимізації часових і фінансових витрат, для аналізу і систематизації зарубіжного і вітчизняного досвіду та виконання різних етапів наукового дослідження;

✔️ застосування хмарних сервісів для спільної роботи з науковими матеріалами;

✔️ цифрові технології для забезпечення спільної роботи над документами і презентаціями;

✔️ практичні вправи: використання хмарних сервісів для спільної роботи над дослідженням; створення анкет та опитувальників; застосування штучного інтелекту для створення структури наукової публікації, доповіді, оголошення, таблиці та ін.

МОДУЛЬ 2. Застосування цифрових технологій для розвитку іміджу вченого та наукової комунікації.

✔️ інструменти відкритої науки як засоби популяризації власних наукових результатів;

✔️ профілі у міжнародних наукометричних базах - “must have” для вченого;

✔️ напрями застосування цифрових технологій для розбудови іміджу вченого;

✔️ застосування електронних соціальних мереж та штучного інтелекту для розбудови персонального іміджу вченого та популяризації наукових результатів;

✔️ застосування цифрових технологій для наукової комунікації та інтеграції у міжнародний дослідницький простір;

✔️ практичні вправи.

Учасники: наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти.

Тривалість І онлайн школи: 01.11.23-13.12.23 р.

Дедлайн реєстрації: 01 листопада 2023 р.

Заплановані дати проведення:

01 листопада - відкриття онлайн школи (організаційні аспекти), 1 заняття.

Надалі заняття відбуватимуться щосереди та щоп'ятниці.

08-10 грудня – виконання тестів.

13 грудня - круглий стіл з учасниками онлайн школи, закриття І онлайн школи.

Час проведення занять: 16:00 – 18:00

*При виникненні небезпечних чи проблемних ситуацій дні проведення і час можуть бути змінені*

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/19W_lCKI8s_4zUV8_F1AWThDfM_l_vSvmboWMVx8L54c/edit

‼️! Учасникам, які заповнили реєстраційну форму, необхідно доєднатися до закритої групи у Тelegram "І ОНЛАЙН ШКОЛА "Цифрові технології в НД" https://t.me/+L-Q5i2nxFvcyMDgy

У групі буде відбуватися комунікація та оперативне інформування учасників про зміни у розкладі проведення занять, надсилатимуться покликання для підключення. Учасники будуть розміщувати виконані завдання.

Навчання в онлайн школі – безоплатно!

Отримання сертифіката за умови відвідин 70% занять, виконання практичних вправ та проходження фінального тестування.

Онлайн школа ініційована Радою молодих вчених НАПН України та організована у співпраці з Офісом підтримки вченого, Інститутом цифровізації освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) та Освітнім хабом «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre».

Координатор І онлайн школи: Анна Яцишин.

Контактна особа: Валентина Коваленко моб. +38 0669772239 (10:00-17:00)

digital.science.events@gmail.com

2.jpg

Останні події

 30.11.2023

Екватор онлайн школи "Цифрові технології в наукових дослідженнях"

Три тижні поспіль учасники І онлайн школи підвищують рівень власної цифрової компетентності, опановують цифрові технології і сервіси для виконання наукової і науково-організаційної діяльності. Школа ініційована Радою молодих вчених НАПН України та організована у співпраці з Офісом підтримки вченого, Інститутом цифровізації освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (укрінтеі) та Освітнім хабом «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre».

Програма І онлайн школи складається з 2 модулів і передбачає 60 годин (2 кредити ЄКТС). Передбачено лекційні та тренінгові заняття, а також виконання практичних вправ та завдань. Тривалість І онлайн школи: 01.11.23-13.12.23 р.


 29.11.2023

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023»

21 листопада 2023 р. в онлайн форматі відбулась ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023». На конференцію зареєструвалося – 175 осіб, до Збірника матеріалів конференції подано понад 100 тез доповідей(статей). До кінця грудня 2023 року заплановано опублікувати Збірник матеріалів конференції з ISBN та DOI. Конференція відбувається щорічно упродовж 11 років у співпраці з радами молодих вчених різних закладів вищої освіти та наукових установ. Ініціатор та координатор конференції Анна Яцишин, провідний науковий співробітник відділу цифрової трансформації НАПН України нашого інституту.


 20.11.2023

Імерсивні технології в освіті

Опубліковано збірник матеріалів за результатами проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті». DOI 10.33407/lib.NAES.737753


 17.11.2023

Цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів

За результатами вебінару, що пройшов в рамках XV міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 26 жовтня 2023 року, пропонуємо вашій увазі збірник матеріалів «Цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів».
У публікації, що розміщена в електронній бібліотеці НАПН України, науковці Інституту цифровізації освіти НАПН України представили результати своїх наукових досліджень.


 15.11.2023

Співпраця з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

15 листопада 2023 року на засіданні Президії НАПН України обговорювали досвід мережевої взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів вищої педагогічної освіти України.

Після засідання між ІЦО НАПН України та ІПООД НАПН України був підписаний договір, що закріплює бажання сторін розробляти спільні проєкти на отримання грантів національних та міжнародних програм, проводити відкриті лекції, семінари, майстер-класи для аспірантів, докторантів, здобувачів освіти за запрошенням сторін та ін.


 15.11.2023

Співпраця з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

14 листопада 2023 р. між Інститутом цифровізації освіти НАПН України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка підписано Меморандум про співпрацю. Метою є координація зусиль сторін у сфері освітніх застосувань інформаційно-комунікаційних технологій. Відділ цифрової трансформації НАПН України Інституту та Центр соціального розвитку Університету взяли на себе відповідальність за узгодження різних форматів інноваційної діяльності обох сторін. 


 14.11.2023

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2023 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступили: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща).


 13.11.2023

Співпраця з Інститутом програмних систем

13 листопада 2023 р. підписано договір про співпрацю з Інститутом програмних систем Національної академії наук України. Реалізація стратегічних планів, закладених у документ, відкриває нові перспективи для розвитку науково-освітніх ініціатив обох установ і для впровадження новітніх технологій.


 10.11.2023

Круглий стіл «Цифрова трансформація освіти: Стан, проблеми, перспективи»

10 листопада 2023 року відбувся круглий стіл «Цифрова трансформація освіти: Стан, проблеми, перспективи», організований державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» спільно з Інститутом цифровізації освіти НАПН України та компанією UGEN. Під час заходу було оголошено результатів всеукраїнський конкурс «Цифрова трансформація освіти: стан, проблеми, перспективи».

Круглий стіл об’єднав 297 учасників і учасниць. У конкурсі взяли участь більше ніж 30 робіт.


 10.11.2023

Співпраця з Інститутом освітньої аналітики

9 жовтня 2023 року визначаючи важливість наукової співпраці та інноваційної діяльності в освіті, прагнучі досягти ефективного впровадження в освітній процес положень Концепції «Нова української школи», а також сучасних цифрових технологій у наукову та освітню діяльність уклали договір про співпрацю.