Новости

Елемент не знайдено!

Останні події

 03.12.2020

Присудження наукового ступеня доктора філософії Киві В. Ю.

Вперше в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбулося присудження наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».


 13.11.2020

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

11 листопада 2020 року на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти відбулася Міжнародна науково практична конференція. Модератором планарного засідання та роботи секції «Сучасне цифрове освітнє середовище: стан, проблеми і перспективи» була Ольга Пінчук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.


 30.10.2020

ОПУБЛІКОВАНО № 5-2020, ТОМ 79 ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

30 жовтня 2020 року опубліковано черговий номер «Інформаційні технології і засоби навчання», що висвітлює науково-практичні питання побудови і використання комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища; ІКТ навчального, наукового та управлінського призначення; новітніх цифрових засобів освітньої діяльності.

У випуск увійшло 23 статті, 6 з них англійською мовою. Тематика охоплює розділи: Методологія, теорія, філософія та історія використання ІКТ в освіті, ІКТ і засоби навчання у загальній середній освіті, у професійній освіті, у закладах вищої освіти, ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень, Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з використання ІКТ та Відкритий інформаційно-освітній простір, інформаційна безпека та захист даних.


 29.10.2020

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

29 жовтня 2020 року відбулося онлайн-засідання Вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання під керівництвом директора інституту Бикова В.Ю.. Головним питанням порядку денного була доповідь Литвинової С.Г. про результати ІІІ етапу наукового дослідження «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів». Заслухавши позитивний експертний висновок комісії, підготовлений Овчарук О.В., завідувачем відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, члени вченої ради ухвалили рішення про схвалення наукових результатів та продовження їх впровадження в діяльність закладів освіти.


 28.10.2020

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

28 жовтня 2020 року відбулося підсумкове пленарне онлайн-засідання ІХ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції із теми «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», співорганізатором якої є Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. У пленарному засіданні взяли участь науковці нашого Інституту Литвинова С.Г., Богачков Ю.М., Сороко С.В.


 21.10.2020

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2020»

21 жовтня 2020 р. було проведено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Наукова молодь-2020». Важливий здобуток конференції - колаборація молодих вчених різних установ НАН України, НАПН України, МОН України, МВС України та ін. Учасники конференції дотримуються й активно пропагують принципи відкритої науки, відкритої освіти та академічної доброчесності.


 16.10.2020

ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ – 2020

12–14 жовтня 2020 р. в онлайн-режимі відбулася ХІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2020». У роботі виставки взяли участь 328 учасників, у 27 заходах з актуальних питань розвитку освітньої галузі, вітчизняної науки, психологічної підтримки особистості в період пандемії провели науковці. Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України був організований і проведений вебінар «Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання». Наукова розробка авторського колективу (Литвинова С.Г., Пінчук О.П., Соколюк О.М., Гриб’юк О.О., Дементієвська Н.П.) під науковим керівництвом доктора наук Світлани Литвинової стала Лауреатом виставкового конкурсу за тематичною номінацією «Інновації з підвищення якості вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах освіти».


 15.10.2020

ІІТЗН НАПН України: Неперервна освіта: актуальні дискурси

15 – 16 жовтня 2020 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Неперервна освіта: актуальні дискурси»


 10.10.2020

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ 3L-PERSON 2020

10.10.2020 завершено роботу V Міжнародного семінару «Професійна підготовка та навчання протягом життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person 2020)», що проходив 06-10.10.2020 р. як частина Міжнародної конференції ICTERI 2020. Співголовами семінару були вчені Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України С. Г. Литвинова і О. Ю. Буров О.Ю. Для презентації наукових здобутків було подано 43 роботи, з яких після подвійного рецензування були відібрані 21. Головними науковими відмінностями тематики представлених і відібраних робіт стали: підвищена увага до досліджень і практичних розробок з питань адаптивного та змішаного навчання, змішаного навчання та підготовки ІТ спеціалістів.


 02.10.2020

З Днем працівника освіти!

Дорогі колеги!
Колектив Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України щиро вітає Вас з Днем працівників освіти! Бажаємо творчих успіхів, професійного зростання та натхнення у невтомній праці на освітянській ниві! Будьте здорові!