Друга науково-практична конференція з міжнародною участю «ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Друга науково-практична конференція з міжнародною участю «ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

22.09.2022 р. відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Учасниками конференції стали представники наукових установ і закладів вищої освіти України й Казахстану.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Інституту цифровізації освіти НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України Биков Валерій Юхимович .

Доповіді пленарного засідання були присвячені питанням готовності вчителів та учнів до використання доповненої та віртуальної реальності в освітньому процесі (Литвинова Світлана Григорівна, д.пед.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України (Київ, Україна)); використанню віртуальної реальності в навчанні програмування (Манаргуль Умирзаківна Мукашева, зав. лабораторією цифровізації освіти, Національна академія освіти ім. І. Алтинсаріна, к.пед.н., доцент (Астана, Казахстан), Зухра Кусаінівна Калкабаєва, докторант, Евразійский національний університет ім. Л.Н. Гумільовава (Казахстан, Астана)); проблеми безпеки при використанні синтетичного навчального середовища (Буров Олександр Юрійович, д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, Україна); інтеграції імерсивних технологій в освітній процес в умовах реалізації проєктів (Іваць Оксана Михайлівна, заступник директора з науково-дослідної та міжнародної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти, кандидат соціологічних наук (Ужгород, Україна); використання імерсивних технологій у професійній діяльності вчителя для реалізації підходу на основі запитів у STEAM-освіті (Сороко Наталія Володимирівна, к.пед.н., завідувачка відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти НАПН України (Київ, Україна).

конф 22.09 виступ Литвинова.jpg конф 22.09 виступ казахстан.jpg

конф 22.09 учасники 2.jpg конф 22.09 учасники 3.jpg

У рамках конференції були обговорені актуальні питання щодо теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів використання імерсивних технологій в освітньому процесі закладів освіти різного рівня; використання імерсивних технології у STEM/STEAM освіті; здоров'язберігаючого аспекту використання імерсивних технологій в освітньому процесі; підготовки вчителя до використання імерсивних технологій в освітньому процесі; оцінювання якості освітніх матеріалів з AR/VR.

Матеріали конференції будуть надруковані в електронному виданні із присвоєнням ISBN і розміщені у вільному доступі в Електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України.

Програма конференції

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.