ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ»

10-11 червня 2021 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Foto vsi.jpg

Співорганізаторами конференції були Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Запорізький національний університет, Бердянський державний педагогічний університет, Українська інженерно-педагогічна академія (Харків), Класичний приватний університет (Запоріжжя), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Старобільськ), Вища технічна школа в Катовіце (Польща), Вища школа Лінгвістична в м. Ченстохова (Польща), Педагогічний університет Горі (Грузія), Північно-Казахстанський державний університет імені Манаша Козибаєва (Казахстан), Ардаханський державний університет (Туреччина).

Мета конференції: стимулювання досліджень у галузі інформаційних технологій та в освіті, визначення перспективних напрямів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у науці й освіті, обмін науковою інформацією і практичними здобутками, налагодження партнерських взаємовідносин між закладами освіти, науковими установами і підприємствами ІТ-галузі, заохочення студентської молоді до наукового пошуку.

Основні напрями роботи конференції:

  • Advanced education technology.
  • Теоретичні та прикладні проблеми адаптивного, індивідуалізованого та персоналізованого навчання.
  • Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання.
  • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях.
  • Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.
  • Докторські студії.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: Солоненко А.М. – ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького доктор біологічних наук, професор, та Осадчий В.В. – завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор.

Foto 0.jpg

10 червня в роботі І секції конференції «Advanced education technology» взяли участь 51 науковець із 19 закладів вищої освіти України. Захід проведено в змішаному режимі з використанням платформи Zoom з трансляцією на фейсбуці https://www.facebook.com/ikafedraMDPU. Першу секцію конференції було присвячено міждисциплінарним дослідженням в галузі освіти, навчання та викладання цифрових технологій і розробки програмного забезпечення. М. П. Шишкіна, д-р пед. наук, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти ІІТЗН НАПН України представила на секційному засіданні доповідь щодо особливостей технологій підтримки опрацювання даних у відкритих навчальних та дослідницьких системах.

Foto 1.jpg

На пленарному засіданні 11 червня 2021 р. конференції виступила Мар’єнко (Попель) Майя, канд. пед. наук, с. н. с. відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Її доповідь було присвячено розробці хмарно орієнтованої методичної системи підготовки викладачів природничо-математичних дисциплін до роботи в науковому ліцеї.

Foto 2.jpg

Результати наукових досліджень на секції IV «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» представили співробітники інституту, які виступили з доповідями: «Науково-технологічна політика цифрової трансформації освіти і науки: зарубіжний досвід» (Іванова С.М., Кільченко А.В.), «Референс-менеджери як засоби керування бібліографічними даними» (Мінтій І.С., Іванова С.М.).

За результатами роботи конференції буде надруковано збірку тез доповідей «Інформаційні технології в освіті та науці»; електронний збірник наукових праць «Advances in Educational Technology»; електронний науковий журнал «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology».

Програма конференції >>>

Анонси та оголошення

Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті»

22 вересня 2022 року на базі Інституту цифровізації освіти НАПН України буде проведено ІІ Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті»

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні розробки, електронні освітні ресурси.


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.


Інститут цифровізації освіти НАПН України запрошує на навчання до аспірантури та докторантури.

Підготовка докторів філософії та докторів наук в Інституті здійснюється в галузі знань "01 Освіта/Педагогіка", зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки", спеціалізації "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.