ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

15-16 червня 2021 року відбувся Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», ініціатором якого вже три роки поспіль є Національний центр «Мала академія наук України».

Знімок екрана 1.png

Співорганізатором, серед інших – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Учасників конференції привітав науково-організаційний комітет форуму. Ольга Пінчук, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, привернула увагу присутніх до результатів роботи команди ІІТЗН НАПН України, яка докладає багато зусиль для розвитку комп’ютерно орієнтованої підтримки відкритої освіти та електронного навчання. Вітаючи учасників форуму, О. Пінчук наголосила на важливості людського чинника цифрових трансформацій: ціннісних і моральних принципах, орієнтирів і нормах поведінки, установках і уявлень сучасної людини про особисто значимі елементи соціального життя. Небезпека нехтування людським чинником у цифровому освітньо-науковому середовищі сьогодні є високою.

зображення_3.jpg

НАУКОВІ НАПРЯМИ ФОРУМУ

  • Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів освіти в умовах коронавірусної епідемії.
  • Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст.
  • Особистісний і професійний розвиток педагога в умовах карантину.
  • Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти.
  • Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання".
  • Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання.
  • Розвиток інтелекту і суб'єктності у віртуальному освітньому просторі.
  • Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення.
  • STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку.

Знімок екрана 2.png

Учасниками форуму обговорювався широкий спектр проблем та шляхів їх вирішення. Зокрема:

сучасні технології навчання в закладах STEM-освіти, стратегії самореалізації в дорослому віці, логістика педагогічних інновацій як методологія управління розвитком закладу професійно-технічної освіти, методичні засади музейної педагогіки, самоосвіта і підвищення кваліфікації педагога, інтеграція Microsoft Office 365 в дистанційне навчання, прикладні аспекти використання смартфона у навчальному експерименті.

Програма заходу на 15 червня 2021 року >>>

16 червня 2021 року в рамках онлайн-форуму відбувся семінар-практикум Інституту обдарованої дитини НАПН України «Реалізація освітніх програм для обдарованих учнів в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти».

Анонси та оголошення

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті»

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», яка відбудеться 21 вересня 2021 року. Організатор - Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

З метою вдосконалення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в ІІТЗН НАПН України за спеціальністю "011 Освітні, педагогічні науки", спеціалізацією "ІКТ в освіті". Всі зацікавлені особи у вдосконаленні освітнього процесу в ІІТЗН НАПН України мають можливість надати свої зауваження та пропозиції до проекту освітньо-наукової програми.


Вступ до аспірантури

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України запрошує на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізацією: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


V Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2021)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти. 


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.