МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ INTELLIGENT HUMAN SYSTEMS INTEGRATION

22-24 лютого 2021 року в Палермо (Італія) відбулася Четверта міжнародна конференція «Intelligent Human Systems Integration: Integrating People and Intelligent Systems» (IHSI 2021).

Основний спікер конференції д-р Фрaнк Оле Флеміш (Prof. Dr.-Ing. Frank Ole Flemisch) ґрунтовно презентував минуле, сьогодення та майбутнє інтеграції людино-машинних систем. Зокрема, він наголосив на тому, що успішна інтеграція людей і технологій у важливі та потужні системи є водночас новою галуззю наукових досліджень, а з іншого – довічна проблема, над розв’язанням якої людство працює здавна. Які основні тенденції? Які завдання першочергові?

ІHSІ.png

Конференція IHSI 2021 мала на меті забезпечити глобальний форум для представлення та обговорення нових підходів, інструментів проектування, методологій, методів і рішень для інтеграції людей, інтелектуальних технологій та автоматизації, штучних когнітивних систем у всіх сферах людської діяльності: у промисловості, економіці, управлінні та освіті. Також дискутувалися шляхи вирішення проблем безпеки, врахування ризиків, автономності та кібербезпеки як у цивільному так і у військовому контексті.

Усі подані статті рецензувалися трьома незалежними рецензентами Міжнародної редакційної ради. В прикладній категорії доповіді повинні були обов’язково показати, як теоретичне дослідження перетворюється на технологічні інновації для інтелектуальної співпраці людини та штучних систем.

Дві доповіді наших науковців у співавторстві з викладачами провідних закладів вищої освіти вдало пройшли відбір: Кібербезпека в цифровому освітньому середовищі: зовнішні та внутрішні ризики (Cybersafety in the digital educational environment: external and internal risks) та Можливості та переваги розумової ротації у професійній освіті (Mental Rotation Ability and Preferences in Vocational Education). Вітаємо Олександра Бурова, Ольгу Пінчук і Світлану Литвинову з успішною презентацією на міжнародному форумі. Зазначимо, що доктор наук Олександр Буров виступив у ролі головуючого на секції «Люди та штучні когнітивні системи» (Humans and Artificial Cognitive Systems).

IHSI_0.pngМатеріали конференції, опубліковані у багатотомних книгах Springer та подані на індексацію в ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar, Springerlink. На сьогодні зафіксовано більше ніж 882 тис. завантажень розділів IHSI з 54 країни.

Більше про конференцію тут >>> 

Анонси та оголошення

Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.