Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

25 червня 2021 року на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) в онлайн форматі відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища». Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України є співорганізатором заходу.

Серед учасників – науковці, викладачі, дослідники, аспіранти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Гомельського державного університету імені Ф. Скоріни, Софійського технічного університету «Св. Климент Охридски», Інституту педагогіки НАПН України, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаського національного університету, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та ін.

Тематичні напрями роботи конференції: інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо-математичної і технологічної освіти; засоби сучасного навчального середовища; навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті; проблеми методики навчання природничо-математичних дисциплін із використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій; дослідження перспективних напрямів застосування інформаційно-комунікаційних технологій в закладах освіти.

Модератор конференції – Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

2.jpg

3.jpg

Анонси та оголошення

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті»

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», яка відбудеться 21 вересня 2021 року. Організатор - Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

З метою вдосконалення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в ІІТЗН НАПН України за спеціальністю "011 Освітні, педагогічні науки", спеціалізацією "ІКТ в освіті". Всі зацікавлені особи у вдосконаленні освітнього процесу в ІІТЗН НАПН України мають можливість надати свої зауваження та пропозиції до проекту освітньо-наукової програми.


Вступ до аспірантури

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України запрошує на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізацією: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


V Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2021)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти. 


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.