ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

28 жовтня 2020 року відбулося підсумкове пленарне онлайн-засідання ІХ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції із теми «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», співорганізатором якої є Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Долучитися до трансляції можна було, приєднавшись через Google Meet або на каналі YouTube. У пленарному засіданні взяли участь науковці нашого Інституту Литвинова С.Г., Богачков Ю.М., Сороко С.В., а також співробітники Інституту модернізації змісту освіти, викладачі закладів вищої освіти, післядипломної педагогічної освіти, учителі загальної середньої освіти, співробітники наукових центрів, методичних служб, розробники цифрових контентів.

екрани.png

Мета конференції - об'єднання зусиль учених і практиків різних регіонів України, які ведуть наукові та прикладні дослідження з обговорюваної проблеми, для вироблення спільної стратегії та узгодження підходів у проєктуванні і створенні цифрових засобів навчання.

Напрями роботи конференції:

  • інформаційні технології в галузі освіти;
  • теоретико-прикладні основи побудови і функціонування електронних освітніх ресурсів;
  • формування ІКТ-компетентності педагога в системі неперервної освіти;
  • ІКТ як засіб підвищення якості освіти;
  • кібербезпека в освіті;
  • хмаро орієнтоване навчальне середовище закладу освіти.

На конференції активно обговорювалися проблеми створення, популяризації та практичного використання цифрових навчальних засобів, наповнення освітніх платформ якісним освітнім контентом, планується обговорення його особливостей, якості й доступності для використання, відповідності програмовим вимогам, уніфікованості, інформативності тощо.

Модератор конференції - Вєтров Іван Васильович, проректор із зовнішніх зв’язків та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Анонси та оголошення

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01

17 грудня 2020 р. об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбудеться захист дисертаційної роботи Гриценчук Олени Олександрівни «Інформаційно-освітнє середовище як засіб розвитку громадянської компетентності вчителів у Нідерландах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


8-й міжнародний семінар Хмарні технології в освіті

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас 18 грудня 2020 року взяти участь у роботі 8-го міжнародного семінару Хмарні технології в освіті

Місця проведення семінару

– очно: Криворізький національний університет, Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11;

– онлайн: через систему підтримки веб-конференцій.