Вчені ІІТЗН НАПН України на Міжнародній конференції ICTERI-2021

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (ІІТЗН НАПН України) виступив співорганізатором ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI-2021), що пройшла 28 вересня – 02 жовтня 2021 р. на базі Херсонського державного університету. Серед учасників – представники закладів вищої освіти та ІТ-компаній з Aвcтpiї, Aнглiї, Iзpaїлю, Kaнaди, Нiдepлaндiв, Нiмeччини, Cлoвaччини, Cпoлучeниx Штaтiв Aмepики, Укpaїни, Пoльщi, Kaзaxcтaну, Icпaнiї, B’єтнaму, Kиpгизcтaну, Tуpeччини, Iтaлiї, Aзepбaйджaну, Швeцiї, Гpузiї, Гpeцiї, Фiнляндiї, Фpaнцiї та ін.

Упродовж 20 рокі конференція ICTERI стала традиційним науково-практичним міжнародним заходом, що об’єднує учених, педагогів, практиків, розробників з різних континентів і країн світу, зацікавлених у поширенні й обміні досвідом у сфері інноваційних технологічних розробок і досягнень, впровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, науковій, промисловій галузях. За цей час спікерами ICTERI були відомі науковці України і світу: Андрій Гуржій, Мирослав Жалдак, Валерій Биков, Микола Нікітченко, Григорій Жолткевич, Жорж Мале, Віктор Кордас, Філіп Лаір, Едвін Грей, Тильманн Ройтер, Геррі Пратт, Хейнріх Майер та ін.

Зі слів професора Oлeкcaндаpа Cпiвaкoвcького, peктopа Xерсонського державного університету, oдного iз зacнoвникiв i фундaтopiв кoнфepeнцiї: «Icтopiя кoнфepeнцiї poзпoчaлacя в Xepcoнi 20 poкiв тoму. Toдi ми впepшe пpoвoдили мiжнapoдну кoнфepeнцiю, пpиcвячeну piзним acпeктaм iнфopмaтизaцiї ocвiти. Й нaвiть пoдумaти нa мoгли, якoю вoнa cтaнe cьoгoднi. Зa цi poки змiнювaлacя її мoвa i тeмaтикa. Iз cутo ocвiтнix питaнь зacтocувaння iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтi, ми poзшиpили cпeктp нaукoвиx iнтepeciв дo oбгoвopeння нaйcучacнiшиx тeм. З’явилиcя й нoвi нaпpями poбoти – вopкшoпи, ceмiнapи, IT-talk, пocтepи, тьютopiaл, PHD-cимпoзiум, Demo-тpeк».

Визначальною рисою конференції ICTERI, що робить її відкритою для учасників з різних куточків світу і розширення міжнародного партнерства, є її переведення з 2010 р. в англомовний формат.

Кращі доповіді учасників публікуються в міжнародних виданнях CEUR-WS та Springer, що індексуються у наукометричних базах DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImagoScopus та ін.

ICTERI лишається першим в Україні заходом такого високого рівня в галузі педагогічних наук.

Цьогорічними спікерами ICTERI 2021 стали відомі науковці, серед яких Сімона Леві (засновниця Xnet, Іспанія, у 2017 була обрана журналом Rolling Stone однією з 25 людей у світі, які формують майбутнє), Альфонсо Моліна, (співзасновником та науковий директор фонду Mondo Digitale, Італія, завідувач стратегії технологічного розвитку в Единбурзькому університеті, Великобританія).

У 2021 конференція проходила в гібридному форматі: частина учасників була присутня безпосередньо, частина взяли участь дистанційно, через мережне підключення.

Традиційно у рамках ICTERI пройшли міжнародні воркшопи, цього року – у кількості 5. ІІТЗН НАПН України виступив співорганізатором трьох воркшопів:

1) 3L-Person 2021: VI International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach. Обговорено питання проєктування персоніфікованого навчального середовища, передових ІКТ для професійного навчання і підготовки, відкритого навчання і досліджень, змішаного та віддаленого навчання, безпечного застосування ІКТ, синтетичних навчальних середовищ та ін. Співробітники ІТЗН НАПН України є засновниками цього воркшопу, входять до складу організаційного та програмного комітетів. Цьогоріч з доповідями виступили: Буров О.Ю., д.т.н., ст.д.; Іванчук І.В., к.пед.н.; Литвинова С.Г., д.пен., с.н.с.; Овчарук О.В., к.пед.н., с.н.с.; Пінчук О.П., к.пед.н., с.н.с.

2) MROL 2021: 5th International Workshop on Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research. Обговорено питання моделей і технологій дистанційного навчання, smart-систем відкритого навчання і досліджень, технологій та ресурсів віртуальних лабораторій, симуляцій, доповненої реальності, розвитку ІКТ-компетентності у відкритих системах, забезпечення якості ІКТ-освіти, дослідницьких інфраструктур відкритої науки та ін. Воркшоп заснований за участю співробітників ІТЗН НАПН України, які також входять до складу організаційного та програмного комітетів. Результати досліджень цього року представили: Литвинова С.Г., д.пен., с.н.с.; Носенко Ю.Г., к.пед.н., с.н.с.; Сороко Н.В., к.пед.н.; Шишкіна М.П., д.пед.н., с.н.с.

3) CoSinE 2021: 9th Illia O. Teplytskyi Workshop on Computer Simulation in Education. Обговорено питання комп’ютерних симуляцій і штучного інтелекту в STEM-освіті, моделювання навчальних середовищ, віртуалізації, добування даних (data mining), освітньої аналітики та ін. Співробітники ІТЗН НАПН України увійшли до складу організаційного та програмного комітетів, з доповіддю виступив Семеріков С.О., д.пед.н., проф.

Співробітники ІІТЗН НАПН України презентували доповіді за результатами своїх досліджень, продемонструвавши глибоку обізнаність в сучасних трендах ІКТ в освіті та науці, широкий спектр наукових інтересів, впевнене володіння англійською мовою.

01.jpg

Рис. 1 Відкриття Міжнародної конференції ICTERI-2021

02.jpg

Рис. 2 Пленарне засідання конференції ICTERI-2021. Фундатори ICTERI-2021 (зліва направо): Вадим Єрмолаєв, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Запорізького національного університету та Oлeкcaндp Cпiвaкoвcький, доктор педагогічних наук, професор, peктop Xерсонського державного університету

3-1.png

3-2.jpg

3-3.png

3-4.png

Рис. 3 (всього 4) У 2021 ICTERI проходила в гібридному форматі

4-1.JPG

4-2.jpg

4-3.jpg

Рис. 4 (всього 3) Очна сесія WorkShop в рамках ICTERI-2021 в м. Херсон

7.jpg

Рис. 5 Закриття Міжнародної конференції ICTERI-2021 

Анонси та оголошення

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.