Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

2 листопада 2021 р. на базі Національного авіаційного університету (НАУ) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступають: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (ФМВ НАУ); Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (ІІТЗН НАПН України); Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща). Конференція проводилася в режимі онлайн з використанням Google Meet.

Цілі конференції

  • Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.
  • Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у вигляді мультимедійних презентацій.
  • Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.
  • Обмін ідеями, пошук сумісних напрямів досліджень та зміцнення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.
  • Залучення молоді до наукового пошуку.

Основні напрями роботи конференції

  1. Теоретико-методологічні засади створення та використання мультимедійних технологій.
  2. Теорія та практика застосування апаратного та програмного забезпечення мультимедіа.
  3. Проблеми та перспективи використання електронних освітніх ресурсів навчання.
  4. Створення та поширення мультимедійних ресурсів електронних бібліотек.
  5. Віртуалізація процесів та об’єктів мультимедіа, в тому числі комп’ютерних мереж.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Під час конференції в доповідях учасників заходу розглядалися наукові та методичні питання застосування мультимедійних технологій, обговорювалися різні аспекти їхньої розробки та використання в освіті та інших сферах діяльності.

Foto 0.png

Співробітники ІІТЗН НАПН України взяли участь у роботі заходу разом з викладачами, науковцями, аспірантами та студентами навчальних закладів і установ. Сороко Н. В., канд. пед. наук, завідувачка відділом технологій відкритого навчального середовища, в своїй доповіді розкрила тему: «Підходи до використання імерсивних технологій в закладах загальної освіти». Мінтій І. С., канд. пед. наук, с.н.с. та Коваленко В. М., м.н.с., було зроблено доповідь «Проблеми впровадження інформаційно-цифрових технологій в галузі освіти і науки».

Висловлюємо щиру вдячність усім організаторам заходу! Дякуємо господарям – Волошину Ю. О. д-ру юрид. наук, професору, заслуженому юристу України, декану ФМВ НАУ, Лободі С. М., д-ру пед. наук, професору, доктору габілітований Республіки Польща, завідувачу кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій ФМВ НАУ, Мелешку М. А., канд. техн. наук, професору кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій ФМВ НАУ, Бобарчуку О. А., канд. техн. наук, доценту кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій ФМВ НАУ та іншим працівникам кафедри за довготривалу плідну співпрацю!

Матеріали конференції буде надруковано в електронному збірнику наукових праць та розміщено на офіційному сайті НАУ: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: матеріали доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 02 лист. 2021 р. К.: НАУ, 2021.

Foto 1.jpg

Анонси та оголошення

Відбудеться захист монографії Буйницької О.П.

21 грудня 2021 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. М. Берлінського, 9) відбудеться захист монографії Буйницької Оксани Петрівни «Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів» для здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами»

3 грудня 2021 р. відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами», що пройде в Університеті Григорія Сковороди (м. Переяслав, Україна). Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України є співорганізатором заходу та запрошує колег до участі.