Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

11 лютого 2021 року відбулася Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 52 учасники – науковці інституту, педагогічні та науково-педагогічні працівники ЗВО та педагоги ЗЗСО взяли участь у конференції. Онлайн аудиторія об’єднала Київ, Запоріжжя, Житомир, Дніпро, Одесу, Кропивницький, Полтаву і Кривий Ріг.

Пленарне засідання відкрили з вітальними словами директор інституту д-р т. наук, проф., дійсний член НАПН України Биков Валерій Юхимович та академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, головний вчений секретар, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України Ляшенко Олександр Іванович.

Доповідь директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Бикова Валерія Юхимовича окреслила основні здобутки колективу, діяльність якого спрямована на дослідження теоретико-методичних і психолого-педагогічних проблем інформатизації освіти і науки; обґрунтування методологічних засад відкритої освіти; дослідження інформаційно-освітніх інновацій і розроблення методик їх впровадження в освітньо-наукову практику; розроблення технологій створення відкритих навчальних середовищ у закладах освіти; розроблення та науково-методичний супровід впровадження відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, Інтернет орієнтованих баз даних; дослідження ефективності та безпечності використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчальної, наукової й управлінської діяльності.

В Інституті діють спільні науково-дослідні лабораторії з провідними університетами України, а саме з: Херсонським державним університетом, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Тернопільським національним університетом імені В. Гнатюка, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Державним університетом «Житомирська політехніка» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка.

Професорка кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка», д-р пед. наук, проф. Вакалюк Тетяна Анатоліївна доповіла про багаторічний досвід співпраці закладів вищої освіти з ІІТЗН НАПН України через створення спільних науково-дослідних лабораторій.

Професор кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету, д-р пед. наук, проф. Семеріков Сергій Олексійович презентував проблемну доповідь щодо перспектив розвитку наукових досліджень спільної науково-дослідної лабораторії "Технології хмарних обчислень в освіті".

Протягом 2020 року в Інституті було завершено три науково-дослідні роботи: «Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти» (фундаментальне, науковий керівник Шишкіна М.П., д-р пед. наук, с.н.с.), «Система комп'ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» (фундаментальне, науковий керівник Литвинова С.Г., д-р пед. наук, с.н.с.), «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників» (прикладне, науковий керівник Іванова С.М., к-т пед. наук). Учасникам пленарного засідання була надана можливість ознайомитися з деякими аспектами цих досліджень. Доповідь завідувача відділу технологій відкритого навчального середовища ІІТЗН НАПН України, канд. пед. наук, Сороко Наталі Володимирівни була присвячена STEAM-орієнтованому освітньому середовищу розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя закладу загальної середньої освіти. Доповідь старшого наукового співробітника відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, канд. пед. наук, доц., Дем’яненко Віктора Михайловича – інформаційним технологіям адаптивної аналітики процесу навчання.

Під час конференції працювало дві секції:

СЕКЦІЯ 1. «Відкриті науково-освітні системи та комп’ютерно орієнтовані засоби навчання»

Модератори: Іванова С.М., канд. пед. наук, Сороко Н.В., канд. пед. наук.

СЕКЦІЯ 2. «Хмаро орієнтовані середовища та компаративістика інформаційно-освітніх інновацій»

Модератори: Овчарук О.В., канд. пед. наук, с.н.с., Шишкіна М.П., д-р пед. наук, с.н.с.

З програмою конференції можна ознайомитися тут >>>

Підбиваючи підсумки Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, заступник директора інституту, канд. пед. наук, с.н.с. Пінчук Ольга Павлівна зазначила, що діяльність колективу завжди відзначалася творчістю, небайдужістю, здатністю до впровадження інновацій в освіту України, була і залишається налаштованою займати лідерські позиції як у вітчизняному, так і в міжнародному науково-освітньому просторі.

За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів із присвоєнням ISBN та розміщений у вільному доступі в Електронній бібліотеці НАПН України. 

6.jpeg

Анонси та оголошення

IV Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН», яка відбудеться 12-13 травня 2021 р. у м. Кропивницький.


Всеукраїнський науково-практичний семінар "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021"

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі для вчителів, керівників закладів освіти, аспірантів, методистів, науково-педагогічних працівників: "Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19)", що відбудеться 2 березня 2021 р. у Національній академії педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, Київ, 04053, Україна. Для участі обов'язкоа реєстрація: https://forms.gle/URJyf9xMad1HThTz9 Посилання для приєднання онлайн буде розіслано всім зареєстрованим.


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.