Круглий стіл та робоча зустріч творчого колективу на базі навчально-виховного комплексу «Колегіум» Рівненської міської ради

Круглий стіл та робоча зустріч творчого колективу на базі навчально-виховного комплексу «Колегіум» Рівненської міської ради

У рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Рівненського державного гуманітарного університету, Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради на базі навчально-виховного комплексу «Колегіум» Рівненської міської ради відбувся круглий стіл та робоча зустріч творчого колективу.

В рамках круглого столу Гриб'юк Олена Олександрівна, науковий керівник, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України проаналізувала стан і тенденції інноваційного розвитку освітньої системи України. Доповідачем акцентувалася увага на досягненнях та завданнях дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

Місія НВК «Колегіум» полягає в створенні оптимальних умов з метою реалізації науково-творчого потенціалу кожного учня, виховання гармонійно розвинутої особистості людини, яка є носієм національних і загальнолюдських цінностей, особистості, спроможної інтегруватися у будь-які соціальні умови та усвідомлює своє місце в світовому просторі.

Куделя Петро Іванович, директор Рівненського НВК «Колегіум» з приємністю наголосив на важливості проведення експериментальної діяльності на базі Рівненський НВК «Колегіум».

За період функціонування закладу переможцями та призерами ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад стали 173 учні, 3 учні – переможцям ІV етапу; переможцями та призерами І та ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 238 колегіантів, 6 – переможцями ІІІ етапу.

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор з наукової роботи РОІППО доповіла про дослідно-експериментальну роботу як ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів на Рівненщині.

Харченко Наталія Борисівна, в.о. завідувача кафедри природничо-математичних дисциплін РОІППО підкреслила тенденції щодо навчання природничо-математичних дисциплін дітей шкільного віку.

Педагогічний колектив Рівненського НВК «Колегіум» спрямовує свою діяльність на розкриття потенціалу дітей, визначення та розвиток їх природних здібностей та обдарувань. Обов’язковою умовою навчання є науково-дослідницька робота, яку здійснюють усі колегіанти.

Під час засідання творчої групи виступили:

Гриб’юк Олена Олександрівна, керівник проекту, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Куделя Петро Іванович, директор Рівненського НВК «Колегіум»;

Воротеляк Аліна Володимирівна, заступник директора з навчально-вихованої роботи НВК «Колегіум», координатор експериментальної роботи;

Присяжнюк Ольга Богданівна, заступник директора з навчально-вихованої роботи НВК «Колегіум», », координатор експериментальної роботи;

Герасимчук Наталія Валеріївна, вчитель інформатики НВК «Колегіум»;

Хойна Наталія Василівна, керівник кафедри природничо-математичних дисциплін НВК «Колегіум»;

Демчук Тетяна Володимирівна, вчитель математик НВК «Колегіум»;

Шевчук Віталій Павлович, вчитель фізики НВК «Колегіум»;

Курносікова Людмила Іванівна, вчитель хімії НВК «Колегіум»;

Дзюра Тетяна Володимирівна, вчитель математик НВК «Колегіум»;

Максимчук Лариса Миколаївна, вчитель біології НВК «Колегіум».

Відбулося жваве та ґрунтовне обговорення специфіки варіативності моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в контексті неперервної освіти та їх впровадження в навчально-виховному закладі.

Специфiка НВК «Колегіум» пов’язана з iсторiєю розвитку цього типу навчальних закладiв в України (колегіум – давня назва української школи), в яких простежувалось органiчне поєднання складників нацiонального та загальноосвітнього підґрунтя, відповідне фiлософське осмислення буття.

Обмін досвідом, думками, аналіз процесів реформування освіти, що характерні для сьогодення України, дали можливість творчій групі напрацювати та схвалити відповідні рекомендації за результатами роботи задля подальшого впровадження.

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.