Міжнародний круглий стіл «Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу»

Міжнародний круглий стіл «Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу»

21.10.15 - співробітники Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України взяли участь в Міжнародному круглому столі «Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського процесу», що проходив на базі Інституту вищої освіти НАПН України. Організатором заходу виступив Національний Еразмус+ офіс в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України.

До участі долучились представники Міністерства освіти і науки України, Комітету ВРУ з питань науки і освіти, Національної академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів, об’єднань роботодавців, Національні експерти з реформування вищої освіти.

З вітальним словом виступили перший віце-президент НАПН України, Володимир Іларіонович Луговий та директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Андріївна Калашнікова. Доповідь Юрія Михайловича Рашкевича, проректора Національного університету «Львівська політехніка», Національного експерта з реформування вищої освіти, на тему: «Розроблення освітніх стандартів та освітніх програм» знайшла широкий резонанс серед аудиторії та викликала дискусію.

Було представлено й обговорено актуальні питання проектування освітніх бакалаврських, магістерських і докторських програм; опису, визначення, оцінювання й визнання результатів навчання і компетентностей; навчальної мобільності; основні проблеми й виклики в контексті розвитку вітчизняної системи забезпечення якості вищої освіти, інтеграції у європейський освітній простір. 

1 (1).jpg

2.jpg

3.jpg

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.