Перейменування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Перейменування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

27 січня 2022 року заслухавши інформацію академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України О. І. Ляшенка про необхідність розширення функцій, завдань і напрямів діяльності Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, зумовлених сучасними світовими і вітчизняними тенденціями цифровізації суспільства, інтенсивними процесами цифрової трансформації освіти і науки, керуючись ст. ст. 17, 18 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», п. 43 Статуту НАПН України, рішенням Загальних зборів НАПН України від 19 листопада 2021 р. та зважаючи на лист МОН України № 1/19553-21 від 11 листопада 2021 р., Президія постановила перейменувати Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України в Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України.

2.png

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.