Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
Вченими Національної академії педагогічних наук України підготовлено і опубліковано «Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» української та англійською мовами ( англ.«National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine») за загальною редакцією В. Г. Кременя. Серед авторів учені Інституту цифровізації освіти: В.Ю. Биков, О.О. Овчарук, С.Г. Литвтнова, О.П. Пінчук, О.М. Соколюк, М.П. Шишкіна, С.М. Іванова.
У виданні здійснено всебічний аналіз стану і розвитку національної освіти за 30-річний період незалежної України, визначено актуальні проблеми освітньої сфери, виявлено причини їх виникнення, запропоновано науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в умовах глобалізації, європейської інтеграції, інноваційного розвитку та національної самоідентифікації.
З «Національною доповіддю про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» можна ознайомитися за посиланнями: укр. моваангл. мова 

Анонси та оголошення

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.


Інститут цифровізації освіти НАПН України запрошує на навчання до аспірантури та докторантури.

Підготовка докторів філософії та докторів наук в Інституті здійснюється в галузі знань "01 Освіта/Педагогіка", зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки", спеціалізації "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.