ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІНСТИТУТУ

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІНСТИТУТУ

Вийшли з друку наукові праці ІІТЗН НАПН України. Видання адресовані науково-педагогічним і педагогічним працівникам, учителям, керівникам закладів освіти, аспірантам, докторантам, широкому колу осіб, хто цікавиться процесами цифрової трансформації освіти та педагогічної науки України.

Цифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових праць / за ред. В. Ю. Бикова, А. В. Яцишин. 2019. 123 с. https://lib.iitta.gov.ua/718758

Публікації, що представлені у даному виданні, розкривають роль Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України в процесі цифрової трансформації освіти і науки України. Висвітлено становлення, напрями діяльності та сучасний стан функціонування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (1999-2019 рр.). Схарактеризовано особливості науково-дослідної діяльності науковців інституту та досвід впровадження ІКТ у вітчизняну освітню сферу. Збірник підготовлено до 20-річчя заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищ: колективна монографія / [колектив авторів]; за ред. В. Ю. Бикова, О. П. Пінчук. 2019. 186 с. https://lib.iitta.gov.ua/720740/

Монографію підготовлено до 20-річчя заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Представлено здобутки різних аспектів наукових досліджень учених інституту з проблем інформатизації освіти. Міжнародні підходи цифровізації освіти та тенденції розвитку вітчизняних освітніх систем, проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища, відкритих електронних освітніх ресурсів та електронних соціальних мереж на різних рівнях освіти, навчально-пізнавальна діяльність учнів, цифрова компетентність учителя – теми, що зацікавлять широке коло освітян.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: словник. 2019. 134 с. https://lib.iitta.gov.ua/718706

У виданні узагальнено поняттєво-термінологічний освітньо-науковий апарат, що використовується для проведення освітньої і науково-дослідної діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Терміни й поняття дібрані науковцями Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України під час виконання науково-дослідних робіт;, дисертаційних досліджень з теорії та методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 

Анонси та оголошення

Конкурс на заміщення наукових посад

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад.


VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2020»

21 жовтня 2020 року відбудеться VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2020». Запрошуємо взяти участь у конференції та опублікувати свої доповіді у збірнику матеріалів конференції. Напрями роботи: Актуальні проблеми розвитку науки і освіти в цифровому суспільстві. Сучасний стан і перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальні проблеми запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення техногенної, радіаційної та екологічної безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Сучасні проблеми енергетичної галузі. Проблеми і перспективи інтеграції молодих вчених у міжнародний науковий простір.


8-й міжнародний семінар Хмарні технології в освіті

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас 18 грудня 2020 року взяти участь у роботі 8-го міжнародного семінару Хмарні технології в освіті

Місця проведення семінару

– очно: Криворізький національний університет, Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11;

– онлайн: через систему підтримки веб-конференцій.


IV Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2020)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти.