ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Збірник матеріалів присвячено використанню результатів наукового дослідження «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів», що виконувалося в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Значну увагу приділено аспекту використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти.
У збірнику представлені матеріали доповідей Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» (10 січня 2020 року, м. Київ). Зміст матеріалів віддзеркалює наукові, методичні й практичні напрацювання наукових співробітників відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, учителів математики, хімії, біології, інформатики, фізики та географії, адміністраторів шкіл, гімназій та ліцеїв України.
Матеріали розміщено у відкритому доступі, завантажити можна з Електронної бібліотеки НАПН України за посиланням: https://lib.iitta.gov.ua/721636

Анонси та оголошення

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2020»

21 жовтня 2020 року відбудеться VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2020». Запрошуємо взяти участь у конференції та опублікувати свої доповіді у збірнику матеріалів конференції. Напрями роботи: Актуальні проблеми розвитку науки і освіти в цифровому суспільстві. Сучасний стан і перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальні проблеми запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення техногенної, радіаційної та екологічної безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Сучасні проблеми енергетичної галузі. Проблеми і перспективи інтеграції молодих вчених у міжнародний науковий простір.


8-й міжнародний семінар Хмарні технології в освіті

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас 18 грудня 2020 року взяти участь у роботі 8-го міжнародного семінару Хмарні технології в освіті

Місця проведення семінару

– очно: Криворізький національний університет, Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11;

– онлайн: через систему підтримки веб-конференцій.


IV Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2020)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти.